[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Chytře na soudní poplatky

Chytře na soudní poplatky

27. 11. 2020

Máte splatnou fakturu nebo směnku, nezaplacené nájemné nebo vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu a zároveň nemáte dostatečné množství peněžních prostředků na uhrazení soudního poplatku? I přesto máte možnost vaši pohledávku soudně vymáhat. V následujících řádcích bude navrženo několik způsobů, jak na to.

Bez placení se neobejdete

V případě, že se rozhodnete vaši pohledávku vymáhat a obrátit se pro pomoc na odborníka – advokáta, který se zabývá vymáháním pohledávek, bude třeba uhradit zálohu, popř. poplatek za jeho právní služby. Výše poplatku za právní služby advokáta spočívá na vzájemné dohodě. Po uhrazení tohoto poplatku advokát zasílá dlužníkovi advokátní výzvu, tzv. předžalobní výzvu.

Neuhradí-li dlužník již na základě advokátní výzvy, nastává čas se obrátit na soud. Aby soud věc projednal, je nutné hned na začátku řízení uhradit soudní poplatek. Pokud je žalobce se svým nárokem u soudu úspěšný, soud žalovanému uloží, aby nahradil žalobci náklady řízení, přičemž mezi náklady řízení patří i uhrazený soudní poplatek.

Není času nazbyt

Jestliže v současné době váháte, zda vaši pohledávku vymáhat, doporučujeme vám s vymáháním začít, a to co možná nejdříve. Od 1. 1. 2021 nebo 1. 7. 2021 totiž zřejmě dojde ke zvýšení soudních poplatků, a soudní řízení se vám tak může citelně prodražit. V článku Neotálejte s vymáháním vaší pohledávky se dozvíte více informací a najdete i podrobnější vysvětlení, co to soudní poplatek je a k čemu vlastně slouží.

Jaké jsou vaše možnosti?

Vymáhání pohledávky po částech

Prvním řešením je žalovat pouze část vaší pohledávky. Vzhledem ke skutečnosti, že výše soudního poplatku se stanoví procentuálně k výši žalované jistiny (4 až 5 % v závislosti na druhu pohledávky), soudní poplatek se sníží, pakliže budete žalovat pouze část pohledávky. Následně je možné zahájit další soudní řízení a vymáhat zbývající část pohledávky. Samozřejmě je třeba hlídat, aby nedošlo k jejímu promlčení. Promlčecí lhůta činí 3 roky a plyne ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Běh promlčecí lhůty za Vás pohlídá advokát.

Osvobození od soudního poplatku

Druhým řešením je požádat soud o osvobození od soudního poplatku. Právě tento institut poskytuje ochranu účastníkovi řízení nacházejícího se v tíživých majetkových poměrech, kterému by jinak nebylo umožněno hájit svá práva v soudním řízení. Aby soud mohl účastníka od soudního poplatku osvobodit, musí být splněny předpoklady podle ust. § 138 občanského soudního řádu.

Předně účastník řízení o osvobození od soudního poplatku musí požádat prostřednictvím pečlivě odůvodněného návrhu podloženého potvrzeními o majetkové a příjmové situaci účastníka řízení. Soud následně účastníka řízení od soudního poplatku osvobodí, pakliže to odůvodňují nepříznivé majetkové poměry, jako například:

  • ztráta zaměstnání,
  • mateřská dovolená,
  • vyživování nezaopatřených dětí,
  • případně pobírání různých dávek.

Zároveň se nesmí jednat o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva.

Soud účastníka řízení zcela zbaví povinnosti uhradit soudní poplatek jen výjimečně. Častěji přistupuje pouze k částečnému osvobození.

Zákon o soudních poplatcích některé účastníky od povinnost zaplatit soudní poplatek osvobozuje bez dalšího. Jedná se např. o navrhovatele, jemuž byla způsobena újma na zdraví, v řízení o náhradu újmy.

S přípravou návrhu na osvobození od soudního poplatku, jakož i s dalšími úkony ve věci vymáhání pohledávky, vám rádi pomůže.

Mgr. Anna Baldrmannová
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.