[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“%%20%%“ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.9.1″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Jaké pohledávky vymáháme?

  Faktury

  Chybí vám dlužné peníze za dodané zboží nebo odvedenou práci?

  Mzdy

  Co dělat, když vám zaměstnavatel nevyplatí mzdu za práci?

  Nájemné

  Nájemce vám neplatí nájemné řádně a včas? Jsme připraveni vymáhat.

  Půjčky

  Půjčili jste někomu peníze a nemůžete je získat zpět? Obraťte se na nás.

  Směnky

  Nezaplatil dlužník částku uvedenou na směnce? Pomůžeme vám.

  Dluhopisy

  Jak se bránit v situaci, kdy dlužník neplatí?

  Jak vymáhání dluhů řešíme?

   Mimosoudní vymáhání

   Dlužníkům zasíláme předžalobní oznámení a výzvu k uhrazení dlužné částky ze strany advokátní kanceláře.

   Soudní vymáhání

   Pokud dlužník pohledávku neuhradí ani po výzvě advokáta, přistupujeme k vymáhání soudem.

   h

   Vymáhání exekucí

   Úzce spolupracujeme s exekutory a budeme vás zastupovat v exekučním řízení.

   Vymáhání pohledávek v insolvenci

   Pokud je dlužník v úpadku, přihlásíme vaši pohledávku a zastupujeme vás v celém insolvenčním řízení.

   Další služby

    Zajistíme správu vašich pohledávek

    Abychom mohli pohledávky cenově efektivně monitorovat, musíme jim věnovat neustálý dohled. Správa pohledávek vede k minimalizaci neuhrazení částek za zboží nebo služby.

    Vymáháme náhradu újmy na zdraví

    Nenechte se připravit o odškodnění, které vám po právu náleží. Vymáháme odškodnění obětí dopravních nehod, náhradu újmy z pracovních úrazů či při lékařském pochybení.