Domů 5 Naše služby

Jaké pohledávky vymáháme?

  Faktury

  Chybí vám dlužné peníze za dodané zboží nebo odvedenou práci?

  Mzdy

  Co dělat, když vám zaměstnavatel nevyplatí mzdu za práci?

  Nájemné

  Nájemce vám neplatí nájemné řádně a včas? Jsme připraveni vymáhat.

  Půjčky

  Půjčili jste někomu peníze a nemůžete je získat zpět? Obraťte se na nás.

  Směnky

  Nezaplatil dlužník částku uvedenou na směnce? Pomůžeme vám.

  Dluhopisy

  Jak se bránit v situaci, kdy dlužník neplatí?

  Jak vymáhání dluhů řešíme?

   Mimosoudní vymáhání

   Dlužníkům zasíláme předžalobní oznámení a výzvu k uhrazení dlužné částky ze strany advokátní kanceláře.

   Soudní vymáhání

   Pokud dlužník pohledávku neuhradí ani po výzvě advokáta, přistupujeme k vymáhání soudem.

   h

   Vymáhání exekucí

   Úzce spolupracujeme s exekutory a budeme vás zastupovat v exekučním řízení.

   Vymáhání pohledávek v insolvenci

   Pokud je dlužník v úpadku, přihlásíme vaši pohledávku a zastupujeme vás v celém insolvenčním řízení.

   Další služby

    Zajistíme správu vašich pohledávek

    Abychom mohli pohledávky cenově efektivně monitorovat, musíme jim věnovat neustálý dohled. Správa pohledávek vede k minimalizaci neuhrazení částek za zboží nebo služby.

    Vymáháme náhradu újmy na zdraví

    Nenechte se připravit o odškodnění, které vám po právu náleží. Vymáháme odškodnění obětí dopravních nehod, náhradu újmy z pracovních úrazů či při lékařském pochybení.