Naše služby

Jaké pohledávky vymáháme?

Faktury
Chybí vám dlužné peníze za dodané zboží nebo odvedenou práci?
Zjistit více
Mzdy
Co dělat, když vám zaměstnavatel nevyplatí mzdu za práci?
Zjistit více
Nájemné
Nájemce vám neplatí nájemné řádně a včas? Jsme připraveni vymáhat.
Zjistit více
Půjčky
Půjčili jste někomu peníze a nemůžete je získat zpět? Obraťte se na nás.
Zjistit více
Směnky
Nezaplatil dlužník částku uvedenou na směnce? Pomůžeme vám.
Zjistit více
Dluhopisy
Jak se bránit v situaci, kdy dlužník neplatí?
Zjistit více

Jak vymáhání dluhů řešíme?

Mimosoudní vymáhání
Dlužníkům zasíláme předžalobní oznámení a výzvu k uhrazení dlužné částky ze strany advokátní kanceláře.
Mimosoudní vymáhání pohledávek
Soudní vymáhání
Pokud dlužník pohledávku neuhradí ani po výzvě advokáta, přistupujeme k vymáhání soudem.
Soudní vymáhání pohledávek
Vymáhání exekucí
Úzce spolupracujeme s exekutory a budeme vás zastupovat v exekučním řízení.
Vymáhání pohledávek exekucí
Vymáhání pohledávek v insolvenci
Pokud je dlužník v úpadku, přihlásíme vaši pohledávku a zastupujeme vás v celém insolvenčním řízení.
Insolvenční řízení

Další služby

Zajistíme správu vašich pohledávek
Abychom mohli pohledávky cenově efektivně monitorovat, musíme jim věnovat neustálý dohled. Správa pohledávek vede k minimalizaci neuhrazení částek za zboží nebo služby.
Spravovat pohledávky advokátní kanceláří
Vymáháme náhrady škody na zdraví
Nenechte se připravit o odškodnění, které vám po právu náleží. Vymáháme odškodnění obětí dopravních nehod, z pracovních úrazů či za lékařské pochybení.
Vymáhání odškodnění