[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ _i=“0″ _address=“0.0.0.0″ /]

Vymáhání směnek

Nezaplatil dlužník částku uvedenou na směnce?

  Směnka je cenný papír obsahující bezpodmínečný závazek dlužníka sepsaný v přesně stanovené formě. Tento závazek dává majiteli směnky právo žádat ve stanovenou dobu zaplacení částky uvedené ve směnce. Uplatnění nároků je vázáno na předložení originálu směnky a sdělení skutečnosti, zda byla předložena k placení a zda nebyla alespoň zčásti zaplacena. Není nutné uvádět důvod vzniku směnečné pohledávky ani další okolnosti. Prvním krokem pro vymáhání nároků je zaslání scanu směnky. Posoudíme, jestli je platná, a až následně přistoupíme k návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu. Stačí, když vyplníte kontaktní formulář nebo zašlete scan směnky emailem na info@fabianpartners.cz.

  N

  Vymáháme pohledávky už od 5 000 Kč

  N

  Zajistíme kompletní právní i exekutorský servis

  N

  Náklady zastoupení u soudu hradí dlužník

  Vše, co potřebujete vědět

  Co vymáhání směnek zahrnuje?

  ✓ komunikace s dlužníkem (výzva k úhradě, sepsání splátkového kalendáře)
  ✓ zpracování návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu
  ✓ zastoupení advokátem v soudním řízení
  ✓ exekuční návrh a zastoupení advokátem v exekučním řízení

  Jaké jsou náklady na vymáhání směnek?

  Mimosoudní vymáhání

  V případě mimosoudního vymáhání nesete náklady v plné míře vy, jakožto věřitel. Na podmínkách se vždy domluvíme předem – naše odměna obvykle činí 15 % z vymožené částky. Přesnou výši odměny (stanovenou podle kvality podkladů a osoby dlužníka) obdržíte v naší nabídce v rámci bezplatného posouzení případu. Pokud bude mimosoudní vymáhání neúspěšné, přistoupíme k soudnímu vymáhání (žalobě). V tomto případě náklady na mimosoudní vymáhání neplatíte.

  Soudní vymáhání směnky

  Směnky vymáháme formou směnečného platebního rozkazu –soudní poplatek činí 5 % z výše žalované částky. V případě úspěchu soudní poplatek zaplatí dlužník, stejně tak jako vaši pohledávku. Dlužník nám také uhradí částku přisouzenou jako náhradu nákladů právního zastoupení.

  Ve specifických případech (např. při nedostatku podkladů, problematické osobě dlužníka), je potřeba zaplatit zálohu na náklady právního zastoupení – vždy se dozvíte dopředu, jaké náklady budou s vymáháním spojeny (obvyklá záloha je 3.000 Kč – 6.000 Kč bez DPH a je vratná). Nemůžou vás tedy překvapit neočekávané poplatky. V případě vymožení pohledávky zálohu vracíme. V případě nevymožení pohledávky nám nezaplatíte nic navíc. 

  Jaké podklady budete potřebovat?

  Pro mimosoudní vymáhání směnky postačí zaslat scan směnky. V případě soudního vymáhání je však nutné předložit soudu originál směnky již v rámci návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu. Po skončení soudního řízení soud originál směnky samozřejmě vrací. Originál směnky je rovněž potřeba pro přihlášení směnečné pohledávky (směnky) do insolvenčního řízení, a to i v případě, kdy máte k dispozici pravomocný směnečný platební rozkaz.

  Jaké jsou náležitosti směnky?

  Směnka musí obsahovat tyto následující údaje:

  – označení listiny jako „směnka“, a to nejen v nadpisu, ale i ve vlastním textu listiny;
  – bezpodmínečný slib (u směnky vlastní) nebo příkaz (u směnky cizí) zaplatit částku specifikovanou ve směnce, bez vázanosti na jakoukoliv podmínku (např. dodání zboží, poskytnutí služby apod.);
  – jméno toho, kdo má platit – výstavce nebo směnečník;
  – splatnost směnky;
  – údaj místa, kde má být placeno;
  – jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno;
  – datum a místo vystavení směnky;
  – vlastnoruční podpis výstavce, umístěný pod textem směnky.

  Směnku před zahájením vymáhání pohledávky zdarma zkontrolujeme po právní stránce tak, aby byla bez problému vymahatelná, tedy aby obsahovala všechny zákonné náležitosti.

  Jak dlouho proces trvá?

  Mimosoudní vymáhání směnky trvá 1–4 týdny. Pokud jde následně případ k soudu, může se vymáhání protáhnout na několik měsíců. Směnečné řízení u soudu nicméně bývá rychlejší než klasické soudní řízení.

  Jak to funguje?

   Posouzení případu

   Na základě zaslaných podkladů vám zdarma a upřímně zhodnotíme, jestli je pohledávka vymahatelná. Řekneme vám, jaká jsou případná rizika a nabídneme vhodný postup řešení.

   Negativní nárok

   Je možné, že uplatnění nároku u soudu by bylo příliš rizikové – pohledávka je promlčená, nemáme dostatek podkladů apod. V takovém případě se pokusíme o mimosoudní vymožení.

   Mimosoudní vymáhání

   S dlužníkem můžeme například sjednat splátkový kalendář.

   Zaplacení soudního poplatku

   Po podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu (EPR) je nutné uhradit poplatek ve výši 4 % ze žalované částky. Poplatek je součástí náhrady nákladů řízení, které hradí žalovaný (dlužník), pokud se vám podaří v soudním řízení uspět.

   Elektronický platební rozkaz

   Soud vydá elektronický platební rozkaz (EPR), který je dlužníkovi doručován do vlastních rukou. Pokud je doručení úspěšné a dlužník proti EPR nepodá odpor, EPR nabude právní moci.

   Nařízení jednání

   U komplikovanějších případů je nařízeno soudní jednání. Dochází k tomu v situacích, kdy soud nemůže rozhodnout pouze na základě předložených podkladů obou stran.
   Posouzení případu Mimosoudní vymáhání Mimosoudní vymáhání Úhrada dluhu Pozitivní nárok Negativní nárok Úhrada dluhu Žaloba Zaplacení soudního poplatku Elektronický platební rozkaz Nařízení jednání Rozsudek Exekuce Uznání dluhu

   Posouzení případu

   Na základě zaslaných podkladů zdarma a upřímně zhodnotíme, jestli je pohledávka vymahatelná. Řekneme vám, jaká jsou případná rizika a nabídneme vhodný postup řešení.

   Negativní nárok

   Je možné, že uplatnění nároku u soudu by bylo příliš rizikové – pohledávka je promlčená, nemáme dostatek podkladů apod. V takovém případě se pokusíme o mimosoudní vymožení.

   Mimosoudní vymáhání (negativní nárok)

   S dlužníkem můžeme například sjednat splátkový kalendář.

   Pozitivní nárok

   Pokud máme k uplatnění nároku dostatek podkladů a pohledávka je vymahatelná, sdělíme vám podmínky soudního vymáhání.

   Mimosoudní vymáhání (pozitivní nárok)

   I v případě pozitivního nároku se nejprve pokusíme o mimosoudní řešení. Pokud dlužník komunikuje a má prokazatelnou snahu dluh uhradit, je to vhodnější cesta. Můžeme například s dlužníkem sjednat splátkový kalendář.

   Žaloba (návrh na vydání EPR)

   Pokud dlužník nekomunikuje nebo přestane postupovat podle splátkového kalendáře, přistoupíme k podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu (EPR).

   Zaplacení soudního poplatku

   Po podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu (EPR) je nutné uhradit poplatek ve výši 4 % z žalované částky. Poplatek je součástí náhrady nákladů řízení, které hradí žalovaný (dlužník), pokud se vám podaří v soudním řízení uspět.

   Elektronický platební rozkaz

   Soud vydá elektronický platební rozkaz (EPR), který je dlužníkovi doručován do vlastních rukou. Pokud je doručení platebního rozkazu úspěšné a dlužník proti platebnímu rozkazu nepodá odpor, platební rozkaz nabyde právní moci a je tedy způsobilý pro nařízení exekuce. 

    

   Nařízení jednání

   U komplikovanějších případů je nařízeno soudní jednání. Dochází k tomu v situacích, kdy soud nemůže rozhodnout pouze na základě předložených podkladů obou stran.

   Vydání rozsudku

   V případě úspěchu soud vydá rozsudek, kterým žalovaného zaváže k úhradě vymáháné částky.

   Exekuce

   Pokud dlužník ani na základě pravomocného rozhodnutí soudu dobrovolně neuhradí dluh, lze přistoupit k exekučnímu vymáhání.

   Pozitivní nárok

   Pokud máme k uplatnění nároku dostatek podkladů a pohledávka je vymahatelná, sdělíme vám podmínky soudního vymáhání.

   Mimosoudní vymáhání

   I v případě pozitivního nároku se nejprve pokusíme o mimosoudní řešení. Pokud dlužník komunikuje a má prokazatelnou snahu dluh uhradit, je to vhodnější cesta. Můžeme například s dlužníkem sjednat splátkový kalendář.

   Žaloba (návrh na vydání EPR)

   Pokud dlužník nekomunikuje nebo přestane postupovat podle splátkového kalendáře, přistoupíme k podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu (EPR).

   Vydání rozsudku

   V případě úspěchu soud vydá rozsudek, kterým žalovaného zaváže k úhradě vymáhané částky.

   Exekuce

   Pokud dlužník ani na základě pravomocného rozhodnutí soudu dobrovolně neuhradí dluh, lze přistoupit k exekučnímu vymáhání.

   Zaslat nezávaznou poptávku

   Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
   Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 40 files.
   Nahrávejte přílohy o maximální celkové velikosti 15 MB

   Nechte se zastupovat advokátem

    Díky službám naší advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS se zbavíte všech starostí s nezaplacenými pohledávkami. Samotné převzetí vymáhání pohledávky advokátem má na dlužníky silný psychologický vliv a snaží se pak svůj dluh splatit sami. U těch zbývajících máte jistotu, že provedeme nezbytné kroky směřující k vymožení dlužné částky, a to vše s odbornou péčí.

    Proč si vybrat FABIAN & PARTNERS?

    • Vše vyřešíte online z klidu domova.
    • Máme vysokou úspěšnost vymáhání pohledávek (81 %).
    • Pohledávky vymáháme v rámci celé ČR.
    • S dlužníkem jednáme vždy korektně, ale zároveň rázně.
    • Podívejte se na naše (vy)řešené kauzy.  

    Reference

     “Jsme rádi, že jsme s plnou důvěrou mohli předat řešení našich pohledávek. Oceňujeme především objektivní zhodnocení situace zkušenými advokáty, rychlost v postupu, vstřícnou komunikaci a velmi výhodné podmínky pro nás jako věřitele.”

     Petr Halík

     PROFICIO Marketing

     "Nejdřív jsem se pohledávku snažil vymáhat sám, neustálým upomínáním. Moje trpělivost však není nekonečná, proto jsem se obrátil na pohledavkyonline.cz. Teď je mi jasné, že sám bych nikdy neuspěl. Upomenutí dlužníka kanceláří je daleko větší páka. Mockrát děkuji za rychlé vyřízení problému a profesionální přístup."

     Martin Doležel

     CLUB CAFE s.r.o.