Domů 5 Naše služby 5 Vymáhání mzdy

Nevyplatil vám zaměstnavatel mzdu?

  Jako zaměstnanec máte právo na mzdu za odvedenou práci. Výplata mzdy je splatná po vykonání práce, nejpozději však v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vám právo vzniklo. Jakmile dojde k nevyplacení mzdy zaměstnavatelem, můžete svůj nárok uplatnit žalobou u soudu. Žalobu je nutné podat v obecné promlčecí době, tedy do tří let ode dne, kdy se vaše mzda stala splatnou. S vymáháním dlužné mzdy vám poradí náš zkušený tým.

  N

  Vymáháme pohledávky už od 10 000 Kč

  N

  Zajistíme kompletní právní i exekutorský servis

  N

  Náklady zastoupení u soudu hradí dlužník

  Vše, co potřebujete vědět

  Co vymáhání mzdy zahrnuje?

  ✓ komunikace s dlužníkem
  ✓ zpracování návrhu na vydání platebního rozkazu
  ✓ zastoupení advokátem v soudním řízení
  ✓ exekuční návrh a zastoupení advokátem v exekučním řízení

  Jaké jsou náklady na vymáhání mzdy?

  Mimosoudní vymáhání

  V případě mimosoudního vymáhání nesete náklady v plné míře vy, jakožto věřitel. Na podmínkách se vždy domluvíme předem – naše odměna obvykle činí max. 15 % z vymožené částky. Přesnou výši odměny (stanovenou podle kvality podkladů a osoby dlužníka) obdržíte v naší nabídce v rámci bezplatného posouzení případu. Pokud bude mimosoudní vymáhání neúspěšné, přistoupíme k soudnímu vymáhání (žalobě). V tomto případě náklady na mimosoudní vymáhání neplatíte.

  Soudní vymáhání

  Při podání žaloby náklady právního zastoupení neplatíte. Nám tedy nezaplatíte nic, i kdyby vymáhání dopadlo neúspěšně.

  Pohledávky vymáháme formou elektronického platebního rozkazu – soudní poplatek činí 4 % z výše dlužné částky. V případě úspěchu soudní poplatek zaplatí dlužník, stejně tak jako vaši pohledávku včetně úroků z prodlení, popř. i smluvní pokuty. Dlužník nám také uhradí částku přisouzenou jako náhrada nákladů právního zastoupení.

  Ve specifických případech (např. při nedostatku podkladů), je potřeba zaplatit zálohu – vždy se dozvíte dopředu, jaké náklady budou s vymáháním spojeny. Nemůžou vás tedy překvapit žádné neočekávané poplatky.

  Jaké podklady budete potřebovat?

  Při vymáhání mzdy je potřeba doložit mzdový výměr a pracovní smlouvu nebo dohodu o provedení práce/činnosti. Pokud máte k dispozici výplatní pásky, tyto rovněž zašlete.

  Jak dlouho proces trvá?

  Mimosoudní vymáhání trvá 1–4 týdny. Pokud jde případ následně k soudu, může se vymáhání protáhnout na 1–24 měsíců.

  Jak to funguje?

   Posouzení případu

   Na základě zaslaných podkladů vám zdarma a upřímně zhodnotíme, jestli je pohledávka vymahatelná. Řekneme vám, jaká jsou případná rizika a nabídneme vhodný postup řešení.

   Negativní nárok

   Je možné, že uplatnění nároku u soudu by bylo příliš rizikové – pohledávka je promlčená, nemáme dostatek podkladů apod. V takovém případě se pokusíme o mimosoudní vymožení.

   Mimosoudní vymáhání

   S dlužníkem můžeme například sjednat splátkový kalendář.

   Zaplacení soudního poplatku

   Po podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu (EPR) je nutné uhradit poplatek ve výši 4 % ze žalované částky. Poplatek je součástí náhrady nákladů řízení, které hradí žalovaný (dlužník), pokud se vám podaří v soudním řízení uspět.

   Elektronický platební rozkaz

   Soud vydá elektronický platební rozkaz (EPR), který je dlužníkovi doručován do vlastních rukou. Pokud je doručení úspěšné a dlužník proti EPR nepodá odpor, EPR nabude právní moci.

   Nařízení jednání

   U komplikovanějších případů je nařízeno soudní jednání. Dochází k tomu v situacích, kdy soud nemůže rozhodnout pouze na základě předložených podkladů obou stran.
   Posouzení případu Mimosoudní vymáhání Mimosoudní vymáhání Úhrada dluhu Pozitivní nárok Negativní nárok Úhrada dluhu Žaloba Zaplacení soudního poplatku Elektronický platební rozkaz Nařízení jednání Rozsudek Exekuce Uznání dluhu

   Posouzení případu

   Na základě zaslaných podkladů zdarma a upřímně zhodnotíme, jestli je pohledávka vymahatelná. Řekneme vám, jaká jsou případná rizika a nabídneme vhodný postup řešení.

   Negativní nárok

   Je možné, že uplatnění nároku u soudu by bylo příliš rizikové – pohledávka je promlčená, nemáme dostatek podkladů apod. V takovém případě se pokusíme o mimosoudní vymožení.

   Mimosoudní vymáhání (negativní nárok)

   S dlužníkem můžeme například sjednat splátkový kalendář.

   Pozitivní nárok

   Pokud máme k uplatnění nároku dostatek podkladů a pohledávka je vymahatelná, sdělíme vám podmínky soudního vymáhání.

   Mimosoudní vymáhání (pozitivní nárok)

   I v případě pozitivního nároku se nejprve pokusíme o mimosoudní řešení. Pokud dlužník komunikuje a má prokazatelnou snahu dluh uhradit, je to vhodnější cesta. Můžeme například s dlužníkem sjednat splátkový kalendář.

   Žaloba (návrh na vydání EPR)

   Pokud dlužník nekomunikuje nebo přestane postupovat podle splátkového kalendáře, přistoupíme k podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu (EPR).

   Zaplacení soudního poplatku

   Po podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu (EPR) je nutné uhradit poplatek ve výši 4 % z žalované částky. Poplatek je součástí náhrady nákladů řízení, které hradí žalovaný (dlužník), pokud se vám podaří v soudním řízení uspět.

   Elektronický platební rozkaz

   Soud vydá elektronický platební rozkaz (EPR), který je dlužníkovi doručován do vlastních rukou. Pokud je doručení platebního rozkazu úspěšné a dlužník proti platebnímu rozkazu nepodá odpor, platební rozkaz nabyde právní moci a je tedy způsobilý pro nařízení exekuce. 

    

   Nařízení jednání

   U komplikovanějších případů je nařízeno soudní jednání. Dochází k tomu v situacích, kdy soud nemůže rozhodnout pouze na základě předložených podkladů obou stran.

   Vydání rozsudku

   V případě úspěchu soud vydá rozsudek, kterým žalovaného zaváže k úhradě vymáháné částky.

   Exekuce

   Pokud dlužník ani na základě pravomocného rozhodnutí soudu dobrovolně neuhradí dluh, lze přistoupit k exekučnímu vymáhání.

   Pozitivní nárok

   Pokud máme k uplatnění nároku dostatek podkladů a pohledávka je vymahatelná, sdělíme vám podmínky soudního vymáhání.

   Mimosoudní vymáhání

   I v případě pozitivního nároku se nejprve pokusíme o mimosoudní řešení. Pokud dlužník komunikuje a má prokazatelnou snahu dluh uhradit, je to vhodnější cesta. Můžeme například s dlužníkem sjednat splátkový kalendář.

   Žaloba (návrh na vydání EPR)

   Pokud dlužník nekomunikuje nebo přestane postupovat podle splátkového kalendáře, přistoupíme k podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu (EPR).

   Vydání rozsudku

   V případě úspěchu soud vydá rozsudek, kterým žalovaného zaváže k úhradě vymáhané částky.

   Exekuce

   Pokud dlužník ani na základě pravomocného rozhodnutí soudu dobrovolně neuhradí dluh, lze přistoupit k exekučnímu vymáhání.

   Zaslat nezávaznou poptávku

    Kontaktní údaje

    Zpráva

    Příloha

    Přiložte prosím vyfocené nebo naskenované dokumenty týkající se vašeho případu

    Nahrávejte přílohy o maximální celkové velikosti 15 MB

    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů poskytnutých ve formuláři.

    Nechte se zastupovat advokátem

     Zbavíme vás všech starostí s nezaplacenými pohledávkami. Samotné převzetí advokátem má na dlužníky silný psychologický vliv a snaží se pak svůj dluh splatit sami. U těch zbývajících máte jistotu, že provedeme nezbytná soudní řízení s odbornou péčí. Stačí, když vyplníte kontaktní formulář nebo zašlete podklady emailem na info@fabianpartners.cz.

     Proč si vybrat FABIAN & PARTNERS?

     • Vše vyřešíte online z klidu domova.
     • Máme 81% úspěšnost ve vymáhání pohledávek.
     • S dlužníkem jednáme vždy korektně, ale zároveň rázně.
     • Pohledávky vymáháme v rámci celé ČR.

     Reference

      “Jsme rádi, že jsme s plnou důvěrou mohli předat řešení našich pohledávek. Oceňujeme především objektivní zhodnocení situace zkušenými advokáty, rychlost v postupu, vstřícnou komunikaci a velmi výhodné podmínky pro nás jako věřitele.”

      Petr Halík

      PROFICIO Marketing

      "Nejdřív jsem se pohledávku snažil vymáhat sám, neustálým upomínáním. Moje trpělivost však není nekonečná, proto jsem se obrátil na pohledavkyonline.cz. Teď je mi jasné, že sám bych nikdy neuspěl. Upomenutí dlužníka kanceláří je daleko větší páka. Mockrát děkuji za rychlé vyřízení problému a profesionální přístup."

      Martin Doležel

      CLUB CAFE s.r.o.