Mimosoudní vymáhání pohledávek

První krok k úspěšnému vymožení pohledávky

Pohledávky se snažíme vymoci mimosoudně, abyste dostali své peníze co nejdříve zpět a vyhnuli se soudnímu řízení. Dlužníkům zasíláme předžalobní upomínku k uhrazení dlužné částky. Tato výzva ze strany advokátní kanceláře má často větší efekt než samotné upomínání ze strany klienta jako věřitele. Dlužník je zároveň ve výzvě upozorněn, že v případě nezaplacení bude případ řešen v soudním, popř. rozhodčím řízení a dojde tak k navýšení dlužné částky.

Jak vymáhání probíhá?

Dlužníky obvykle kontaktujeme telefonicky a snažíme se je přesvědčit k zaplacení pohledávky. Nemá-li dlužník dostatek prostředků k zaplacení celého dluhu, jsme schopni s ním sjednat vaším jménem splátkový kalendář s rozhodčí doložkou či jiný způsob zajištění. Pokud dojde k prodlení dlužníka s jednou patbou, splátkový kalendář se ruší a dlužník je povinen zaplatit celou dlužnou částku najednou.

Jaké jsou náklady na mimosoudní vymáhání?

Náklady právního zastoupení, které lze požadovat po dlužníkovi, vznikají až podáním žaloby. V případě mimosoudního vymáhání tedy nesete náklady v plné míře vy jakožto věřitel. Je proto nutné předem domluvit podmínky mimosoudního vymáhání (například procentem z vymožené částky – obvykle do 15%). Neuhradí-li dlužník svůj dluh, celou věc začneme automaticky řešit v soudním či rozhodčím řízení. V tomto případě náklady za mimosoudní vymáhání neplatíte.

Inkaso pohledávek

Pokud disponujete velkým množstvím pohledávek, rádi se ujmeme dlouhodobého inkasa pohledávek, s kterým máme bohaté zušenosti. Může se jednat o desítky až tisíce pohledávek v různé výši (i v řádu stovek korun), které se inkasují v průběhu delšího období. Příkladem je inkaso pohledávek vzniklých z velkého množství drobných operací (generické pohledávky, dopravní podniky, mikropůjčky apod.).

Vaši pohledávku zdarma posoudíme a do 24 hodin se vám ozveme a domluvíme se na dalším postupu.

Zaslat nezávaznou poptávku

  Kontaktní údaje

  Zpráva

  Příloha

  Přiložte prosím vyfocené nebo naskenované dokumenty týkající se vašeho případu.

  Odesláním formuláře berete na vědomí zásady ochrany osobních údajů

  Vaši pohledávku zdarma posoudíme.

  Nechte se zastupovat advokátní kanceláří

  Díky službám naší advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS se zbavíte všech starostí s nezaplacenými pohledávkami. Samotné převzetí advokátem má na dlužníky silný psychologický vliv a snaží se pak svůj dluh splatit sami. U těch zbývajících máte jistotu, že provedeme nezbytná soudní řízení s odbornou péčí.

  Proč si vybrat FABIAN & PARTNERS?
  • Vše vyřešíte online z klidu domova.
  • Máme vysokou úspěšnost vymáhání pohledávek (81 %).
  • Pohledávky vymáháme v rámci celé ČR.
  • S dlužníkem jednáme vždy korektně, ale zároveň rázně.
  Martin Král

  Reference

  “Jsme rádi, že jsme s plnou důvěrou mohli předat řešení našich pohledávek. Oceňujeme především objektivní zhodnocení situace zkušenými advokáty, rychlost v postupu, vstřícnou komunikaci a velmi výhodné podmínky pro nás jako věřitele.”
  Petr Halík
  PROFICIO Marketing
  "Nejdřív jsem se pohledávku snažil vymáhat sám, neustálým upomínáním. Moje trpělivost však není nekonečná, proto jsem se obrátil na pohledavkyonline.cz. Teď je mi jasné, že sám bych nikdy neuspěl. Upomenutí dlužníka kanceláří je daleko větší páka. Mockrát děkuji za rychlé vyřízení problému a profesionální přístup."
  Martin Doležel
  CLUB CAFE s.r.o.