[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ _i=“0″ _address=“0.0.0.0″ /]

Vymáhání pohledávek v insolvenci

Zajistíme vymáhání pohledávek dlužníků v úpadku

  Je váš dlužník v úpadku a není schopen splatit svůj dluh? Zajistíme vám vymáhání pohledávek podle insolvenčního zákona, ať už se jedná o pohledávky splatné, nesplatné, vykonatelné, nevykonatelné, zajištěné či nezajištěné. Přihláška pohledávky do insolvence je nezbytným krokem v případě úpadku dlužníka. Insolvenční soud může sankcionovat nadhodnocení výše přihlášené pohledávky uložením povinnosti zaplatit ve prospěch majetkové podstaty částku, kterou určí se zřetelem ke všem okolnostem přihlášení a přezkoumání pohledávky. K takto přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani pokud byla přihlášena v jiném pořadí než v jakém měla být. S přihlášením pohledávky do insolvenčního řízení a dalším zastupováním vám poradí náš zkušený tým.

  Přihláška pohledávky do insolvence

  Přihláškou se přihlašují ipohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. Zajištění věřitelé uplatňují své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění. 

  Přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu.

   

  Co jsme vám v rámci našich služeb schopni zajisti?

  • podání insolvenčního návrhu věřitele na zahájení insolvenčního řízení
  • přihlášení vaší pohledávky do insolvenčního řízení
  • výměnu insolvenčního správce (JUDr. Ing. Pavel Fabian je zapsán v seznamu insolvenčních správců)
  • zastoupení na schůzi věřitelů, ve věřitelském výboru či výkon funkce zástupce věřitelů
  • zastoupení v incidenčních sporech

  Jaká je lhůta pro přihlášení pohledávky?

  Věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

  Jaké jsou náklady na vymáhání?

  Za podání přihlášky do insolvenčního řízení nelze požadovat tzv. náklady právního zastoupení, které hradí dlužník, a je tedy potřebné domluvit individuální podmínky vymáhání pohledávek v insolvenci. Odměna za podání insolvenční přihlášky obvykle nepřekračuje částku 10 000 Kč a odvíjí se od komplikovanosti případu. 

  Zaslat nezávaznou poptávku

  Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
  Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 40 files.
  Nahrávejte přílohy o maximální celkové velikosti 15 MB

  Zastupování advokátem a insolvenčním správcem

   Zbavíme vás všech starostí s nezaplacenými pohledávkami. Samotné převzetí advokátem má na dlužníky silný psychologický vliv a snaží se pak svůj dluh splatit sami. U těch zbývajících máte jistotu, že provedeme nezbytná soudní řízení s odbornou péčí.

   Proč si vybrat FABIAN & PARTNERS?

   • Vše vyřešíte online z klidu domova.
   • Pohledávky vymáháme v rámci celé ČR.
   • S dlužníkem jednáme vždy korektně, ale zároveň rázně.
   • Zkušenosti s mnoha případy

   Reference

    “Jsme rádi, že jsme s plnou důvěrou mohli předat řešení našich pohledávek. Oceňujeme především objektivní zhodnocení situace zkušenými advokáty, rychlost v postupu, vstřícnou komunikaci a velmi výhodné podmínky pro nás jako věřitele.”

    Petr Halík

    PROFICIO Marketing

    "Nejdřív jsem se pohledávku snažil vymáhat sám, neustálým upomínáním. Moje trpělivost však není nekonečná, proto jsem se obrátil na pohledavkyonline.cz. Teď je mi jasné, že sám bych nikdy neuspěl. Upomenutí dlužníka kanceláří je daleko větší páka. Mockrát děkuji za rychlé vyřízení problému a profesionální přístup."

    Martin Doležel

    CLUB CAFE s.r.o.