Domů 5 Další služby

S čím vám poradíme při vymáhání pohledávek

  Mimosoudní vymáhání

  Snažíme vse, abyste dostali peníze co nejdříve a vyhnuli se soudnímu řízení.

  Soudní vymáhání

  Pomůžeme vám řešit vymáhání pohledávky soudní cestou.

  Nájemné

  Nájemce vám neplatí nájemné řádně a včas? Jsme připraveni vymáhat.

  Mzdy

  Co dělat, když vám zaměstnavatel nevyplatí mzdu za práci?

  Exekuce

  Podáme exekuční návrh a budeme vás zastupovat v exekučním řízení.

  Správa pohledávek

  Zajistíme řádné a včasné plnění pohledávek.

  Autodoprava

  Zastoupíme vás při vymáhání pohledávek z autopřepravy.

  Jak vymáhání dluhů řešíme?

   Mimosoudní vymáhání

   Dlužníkům zasíláme předžalobní oznámení a výzvu k uhrazení dlužné částky ze strany advokátní kanceláře.

   Soudní vymáhání

   Pokud dlužník pohledávku neuhradí ani po výzvě advokáta, přistupujeme k vymáhání soudem.

   h

   Vymáhání exekucí

   Úzce spolupracujeme s exekutory a budeme vás zastupovat v exekučním řízení.

   Vymáhání pohledávek v insolvenci

   Pokud je dlužník v úpadku, přihlásíme vaši pohledávku a zastupujeme vás v celém insolvenčním řízení.