[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Neotálejte s vymáháním vaší pohledávky

Neotálejte s vymáháním vaší pohledávky

27. 10. 2020

Dne 2. 3. 2020 vláda předložila Poslanecké sněmovně ČR návrh novely zákona o soudních poplatcích. Projednávání sněmovního tisku 767 bylo zařazeno na pořad 62. schůze. Navrhováno je komplexní zvýšení soudních poplatků, a to poprvé od roku 2011.

Co je to soudní poplatek?

Soudní poplatky jsou takové platby, které jsou fyzické a právnické osoby povinny platit v souvislosti s činností soudů. Jsou klíčovou příjmovou složkou justice, díky kterým je zajišťována nezávislost soudní moci. Soudní poplatky plní hned několik dalších funkcí. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona uvádí, že klíčovou funkcí je funkce regulační. Snaží se proto o nastavení výše soudních poplatků tak, aby nebránila přístupu ke spravedlnosti a zároveň odradila účastníky od uplatňování bezdůvodných a spekulativních žalob. Soudní poplatek by měl také motivovat strany k pokusu o mimosoudní řešení sporu, případně může dojít k mimosoudnímu vymáhání pohledávek.

Soudní poplatek hradí na začátku řízení žalobce, a to přímo soudu na jeho výzvu. A to i v případě, kdy je žalobce právně zastoupen advokátem. Jedná se tedy o jiný poplatek, než který věřitel hradí advokátovi za právní služby. Nezaplatí-li žalobce soudní poplatek, soud řízení o jeho návrhu zastaví. Pokud je žalobce se svým nárokem u soudu úspěšný, soud mu poplatek vrátí.

Jak se změní výše poplatků?

Výše soudních poplatků se liší v závislosti na druhu soudního řízení. Při vymáhání pohledávek se nejčastěji setkáváme s občanským soudním řízením, jehož předmětem je peněžité plnění, a dále s návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu.

Občanské soudní řízení

Minimální výše soudního poplatku momentálně činí 1 000 Kč, přičemž se tato částka se zvyšuje s rostoucí výši vymáhané pohledávky. Podle novely by v budoucnu mohl být účtován poplatek v minimální výši 2 000 Kč.

Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu

U návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu je změna ještě citelnější. Namísto doposud uplatňované minimální částky 400 Kč, bude zřejmě nově účtován poplatek v minimální výši 1 500 Kč.

Změna se však týká i dalších soudních poplatků. Například za návrh na zahájení řízení s návrhem na náhradu nemajetkové újmy bude účtována minimální částka ve výši 4 000 Kč stejně jako za návrh na zahájení řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví.

Kdy dojde ke změně?

Navrhovaná novela zákona by mohla vstoupit v účinnost již 1. ledna nebo 1. července 2021.

Závěrem

Máte-li tedy splatnou pohledávku, kterou se dlužník zdráhá zaplatit, není již na co čekat. Vymáhání vaší pohledávky by se vám totiž v příštím roce mohlo citelně prodražit.

Petra Petříková
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.