S tímto problémem se setkáváme opravdu často. Obvykle postihuje živnostníky, malé a střední firmy, kterým klient nezaplatí fakturu. Nešvar se rozšířil hlavně ve stavebnictví, dopravě a pohostinství. K vymáhání dlužné faktury potřebujeme základní údaje o osobě či společnosti dlužníka. Aby bylo vymáhání co nejúspěšnější, doporučujeme zaslat všechny podklady, které máte k dispozici.

Vše, co potřebujete vědět

✓ komunikace s dlužníkem (výzva k úhradě, sepsání splátkového kalendáře)
✓ zpracování návrhu na vydání platebního rozkazu
✓ zastoupení advokátem v soudním řízení
✓ exekuční návrh a zastoupení advokátem v exekučním řízení
MIMOSOUDNÍ VYMÁHÁNÍ

V případě mimosoudního vymáhání nesete náklady v plné míře vy, jakožto věřitel. Na podmínkách se vždy domluvíme předem – naše odměna obvykle činí 15 % z vymožnené částky. Přesnou výši odměny (stanovenou podle kvality podkladů a osoby dlužníka) obdržíte v naší nabídce v rámci bezplatného posouzení případu. Pokud bude mimosoudní vymáhání neúspěšné, přistoupíme k soudnímu vymáhání (žalobě). V tomto případě náklady na mimosoudní vymáhání neplatíte.


SOUDNÍ VYMÁHÁNÍ

Při podání žaloby právní zastoupení neplatíte. Nám tedy nezaplatíte nic, i kdyby vymáhání dopadlo neúspěšně.

Pohledávky vymáháme formou elektronického platebního rozkazu – soudní poplatek činí 4 %. V případě úspěchu soudní poplatek zaplatí dlužník, stejně tak jako vaši pohledávku včetně úroků z prodlení, popř. i smluvní pokuty. Dlužník nám také uhradí částku přisouzenou jako náhrada nákladů právního zastoupení.

Ve specifických případech (např. při nedostatku podkladů), je potřeba zaplatit zálohu – vždy se dozvíte dopředu, jaké náklady budou s vymáháním spojeny. Nemůžou vás tedy překvapit žádné neočekávané poplatky.
Aby bylo vymáhání co nejefektivnější, doporučujeme zaslat všechny podklady, které máte k dispozici. Kromě smlouvy se může jednat o objednávku, potvrzení objednávky, urgenci platby, komunikaci s dlužníkem, předávací protokoly, výkazy práce apod.
Mimosoudní vymáhání trvá 1–4 týdny. Pokud jde případ k soudu, může se vymáhání protáhnout na 1–24 měsíců.
Pokud disponujete velkým množstvím pohledávek, rádi se ujmeme dlouhodobého inkasa pohledávek. Může se jednat o desítky až tisíce pohledávek v různé výši (i v řádu stovek korun), které se inkasují v průběhu delšího období.

Příkladem je inkaso pohledávek vzniklých z velkého množství drobných operací (generické pohledávky, dopravní podniky, mikropůjčky apod.). Naše advokátní kancelář má s uvedeným inkasem pohledávek bohaté zkušenosti. Inkaso pohledávek provádíme na základě smlouvy, a to mimosoudně, soudně a pomocí exekucí. Naše okamžité hodnocení dlužníků a pravidelné zprávy o inkasovaných pohledávkách vám pomůžou řídit obchodní aktivity.
Pohledávku zdarma posoudíme

Vaši pohledávku do několika dnů od podání posoudíme a na základě prostudování případu se vám ozveme s návrhem možného řešení. Do 48 hodin od obdržení plné moci začínáme s vymáháním pohledávky.

Zasíláme předžalobní upomínku dlužníkovi

ÚSPĚŠNÉ mimosoudní vymáhání
Pokud dlužník částku uhradí, získáváte nejjednodušší cestou peníze zpět. S dlužníkem se snažíme podepsat splátkový kalendář (pod ztrátou výhody splátek) a samozřejmě uznání dluhu, které nám zásadně pomůže v případě soudního vymáhání.

NEÚSPĚŠNÉ mimosoudní vymáhání
Když dlužník dlužnou částku nezaplatí, přistoupíme k soudnímu vymáhání (žalobě, resp. návrhu na vydání platebního rozkazu). Obvyklá délka mimosoudního vymáhání činí 7 dnů až 1 měsíc.

Podáváme žalobu k soudu

V případě soudního vymáhání pohledávky podáváme k soudu žalobu (případně návrh na vydání platebního rozkazu).

ÚSPĚŠNÉ soudní řízení
Pokud soudní řízení proběhne úspěšně, dlužník vám zaplatí jistinu pohledávky v plné výši včetně soudního poplatku. Pokud nezaplatí (nebo zaplatí pouze část pohledávky), podáváme exekuční návrh a dohlížíme na vymáhání pohledávky exekutorem. Naši odměnu hradí dlužník.

NEÚSPĚŠNÉ soudní řízení
Pokud by bylo soudní řízení neúspěšné, neplatíte naší kanceláři žádnou finanční odměnu.

Zastoupujeme vás při jednání s exekutorem

Nezaplatí-li dlužník přisouzenou pohledávku dobrovolně, lze proti němu vést exekuci. Exekutor pak obstaví („zablokuje“) účty, nebo zpeněží jeho majetek.

Kontaktní údaje

Zpráva

Příloha

Přiložte prosím vyfocené nebo naskenované dokumenty týkající se vašeho případu.

Odesláním formuláře berete na vědomí zásady ochrany osobních údajů

Díky službám naší advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS se zbavíte všech starostí s nezaplacenými pohledávkami. Samotné převzetí advokátem má na dlužníky silný psychologický vliv a snaží se pak svůj dluh splatit sami. U těch zbývajících máte jistotu, že provedeme nezbytná soudní řízení s odbornou péčí.

Proč si vybrat FABIAN & PARTNERS?
  • Vše vyřešíte online z klidu domova.
  • Máme vysokou úspěšnost vymáhání pohledávek (81 %).
  • Pohledávky vymáháme v rámci celé ČR.
  • S dlužníkem jednáme vždy korektně, ale zároveň rázně.