Vymáhání nároků ze smlouvy o výpůjčce

Vymáhání nároků ze smlouvy o výpůjčce

Smluvní pokuta jako utvrzovací institut v občanském právu, dává dlužníku motivaci k plnění povinností, které mu jsou uloženy smlouvou. Podstatou je dohoda stran smlouvy o následcích v případě porušení smlouvy, kdy dlužník bude mít povinnost nejen splnit utvrzenou povinnost, ale také ještě povinnost vyplývající z porušení smlouvy.

číst více
Vymáhání smluvní pokuty

Vymáhání smluvní pokuty

Smluvní pokuta jako utvrzovací institut v občanském právu, dává dlužníku motivaci k plnění povinností, které mu jsou uloženy smlouvou. Podstatou je dohoda stran smlouvy o následcích v případě porušení smlouvy, kdy dlužník bude mít povinnost nejen splnit utvrzenou povinnost, ale také ještě povinnost vyplývající z porušení smlouvy.

číst více
Insolvence banky Sberbank

Insolvence banky Sberbank

Proces likvidace bankovního domu Sberbank CZ, a.s. se nepodařilo dokončit v rámci zpeněžení aktiv Sberbank v takovém rozsahu, aby z výtěžku mohly být uhrazeny všechny její závazky. Z...

číst více
Zastupování věřitelů Sberbank

Zastupování věřitelů Sberbank

Účelem likvidace Sberbank je vypořádat majetek banky (likvidační podstatu), vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace (s likvidačním zůstatkem)....

číst více