Úpadek Premiot Group

Úpadek Premiot Group

Insolvenční řízení bylo zatím zahájeno u následujících společností: Hotel Karolína s.r.o., Premiot Group, a.s., Premiot obchodní, a.s., Premium Data Systems s.r.o. a Premium Data Systems III. s.r.o....

číst více
Vymáhání pohledávek Diversity Capital

Vymáhání pohledávek Diversity Capital

Společnost Diversity Capital a. s., které Česká národní banka uložila pokutu ve výši 5 mil. Kč za to, že porušila zákaz dle ustanovení § 98 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních...

číst více
Problémy Premiot – insolvence – konkurs

Problémy Premiot – insolvence – konkurs

Informace o problémech Premiotu a kvalitě dluhopisů skupiny Premiot zaznívaly v kuloárech již delší dobu. Dluhopisy jsou totiž velmi drahý finanční nástroj. Do firem ze skupiny Premiot investovaly...

číst více
Problémy Malina Group, vymáhání záloh

Problémy Malina Group, vymáhání záloh

Malina Group, Energetický holding Malina, jedna z největších firem na trhu s fotovoltaikou, má problémy a nekomunikuje. Společnost vybrala zálohy, dohodla termíny plnění díla a přestala komunikovat....

číst více