Právní poradna

Předžalobní výzva – jak postupovat při vymáhání dluhů
Dluhy se mají platit, přesto určité procento dlužníků své závazky včas neuhradí a je zjevné, že tak ani v budoucnu nemají v úmyslu učinit. Poslední možností, jak se domoci svých peněz, je [...]
Jak podat žalobu na neplatiče dluhů a zvýšit své šance na úspěch
V praxi se často stává, že vám odběratelé či kupující nezaplatí za poskytnuté služby nebo dodané zboží. Snaha o smírné vyřešení takového problému pak končí ve chvíli, kdy dlužník nezvedá telefon [...]
Jak postupovat, když nájemník neplatí
Nájemník bytu či domu je vůči pronajímateli v postavení slabší strany. Právní úprava tak nájemníkům poskytuje poměrně vysokou míru ochrany, a to prostřednictvím kogentních norem, od kterých se nelze v rámci smluvního [...]
Vymáhání pohledávek v roce 2019 – změny v neprospěch věřitelů
V tomto roce dojde k (vy)řešení otázek novely insolvenčního zákona a exekučního řádu. Za nejzásadnější negativum pro veřitele považuje FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o. novelu v oblasti exekucí.
Jak postupovat při nevyplacení mzdy
Vykonal jste řádně svou práci v souladu s pracovní smlouvou nebo dohodou o provedení práce či o pracovní činnosti, kterou jste uzavřel s Vaším zaměstnavatelem, a zaměstnavatel Vám stále nevyplatil [...]