Home / Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek advokátem, exekuce


Vítejte na stránkách pro vymáhání pohledávek advokátní kanceláří


Nabízíme komplexní vymáhání pohledávek (dluhů):


FABIAN & PARTNERS je advokátní kancelář specializující se na vymáhání pohledávek (dluhů). Díky našim dlouholetým zkušenostem a znalostem v oblasti advokacie Vás zastoupíme v komunikaci s dlužníkem a přimějeme ho k uhrazení dlužné částky ať už v mimosoudním jednání, tak pomocí soudního, exekučního či insolvenčního řízení. Jako advokátní kancelář jsme vázaní mlčenlivostí a jsme na tuto činnost pojištěni.

Posouzení pohledávky zdarma

U každé pohledávky, kterou nám předložíte k vymáhání, nejprve zdarma posoudíme, zdali existuje reálná šance vymožení pohledávky. Vymáháme pohledávky již od hodnoty 500 Kč, pohledávku začneme vymáhat do 24 hodin po jejím převzetí.

Soudní vymáhání pohledávek, exekuce

Neuhradí-li dlužník pohledávku dobrovolně, zpracujeme a podáme žalobu na zaplacení (návrh na vydání platebního rozkazu). Po úspěšném řízení před soudem nebo rozhodcem, podáme exekuční návrh a dohlížíme na vymáhání pohledávky exekutorem. Vše lze vyřešit on-line, tedy bez osobní přítomnosti v advokátní kanceláři v Brně nebo Praze. V případě neúspěšné exekuce nebude advokát ani exekutor požadovat odměnu ani úhradu nákladů exekuce.

Odměna advokáta za vymáhání pohledávky

V případě vymožení pohledávky obdržíte 100 % z výše žalované pohledávky. Odměna advokáta je hrazena prostřednictvím náhrady nákladů právního zastoupení (dle vyhl. 177/1996 Sb.), které Vám budou přiznány nad rámec žalované pohledávky a hradí je dlužník, což je zásadní rozdíl oproti službám vymáhacích či inkasních agentur. Riziko neúspěchu a další ztráty tak přenášíte na nás a je naše podnikatelské riziko, abychom si svoji odměnu vymohli. Proč vymáhat pohledávky přes PohledavkyOnline.cz

www.pohledavkyonline.cz

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkazExekuce | Vymáhání směnek | Vymáhání nájemného | Náhrada škody na zdraví | Právní služby | Odborné oddlužení a insolvence | GDPRČasté dotazy