Home / Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek advokátem, exekuce


Vítejte na stránkách pro vymáhání pohledávek advokátní kanceláří


Nabízíme vymáhání pohledávek (dluhů) od upomínky až po exekuci:

  • výzvy advokátní kanceláře
  • žaloby a elektronické platební rozkazy (i evropské platební rozkazy)
  • pojištění 50.000.000,-Kč
  • exkluzivní spolupráce s největším exekutorským úřadem

Vymáhání pohledávek v roce 2019 – změny v neprospěch věřitelů

Za nejzásadnější negativní změny pro veřitele považujeme chystanou změnu exekučního řádu a novelu insolvenčního zákona. Ministerstvo tak nově upravuje problém vícečetných exekucí, navýšení nezabavitelné částky, objevují se pokusy o zavedení teritoriality exekutorů, zavedení povinných záloh za zahájení exekuce. Účinnost novely by měla být k 1. červenci 2019. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje, aby řízení vedená proti jednomu dlužníkovi byla koncentrována k jednomu (prvnímu) soudnímu exekutorovi a bude věřitele nutit využívat služby exekutorů, u kterých je vymahatelnost nízká. Naše zkušenost z vymáhání vícečetných exekucí je taková, že byť je naše pohledávka až několikátá v pořadí, „náš“ exekutor je fakticky první exekutor, který dlužníka navštíví osobně a dluh díky mobiliární exekuci vymůže. Dále má dojít k navýšení nezabavitelného minima z 15000 Kč na 25000 Kč. Tyto podmínky zatím definitivně neplatí, doporučujeme tedy začít s vymáháním co nejdříve.


FABIAN & PARTNERS je advokátní kancelář specializující se na vymáhání pohledávek (dluhů). Jako advokátní kancelář jsme vázaní mlčenlivostí a jsme na tuto činnost pojištěni. Nejsme inkasní agentura, dlužníci již mají informace, že inkasní agentury nemají žádné reálné kompetence, ale tyto kompetence mají naopak advokáti a exekutoři.

Posouzení pohledávky zdarma

U každé pohledávky, kterou nám předložíte k vymáhání, nejprve zdarma posoudíme, zdali existuje reálná šance vymožení pohledávky. Vymáháme pohledávky již od hodnoty 5000 Kč, pohledávku začneme vymáhat do 48 hodin po jejím převzetí.

Soudní vymáhání pohledávek, exekuce

Po úspěšném řízení před soudem nebo rozhodcem, podáme exekuční návrh a dohlížíme na vymáhání pohledávky exekutorem. Vše lze vyřešit on-line, tedy bez osobní přítomnosti v advokátní kanceláři v Brně nebo Praze. V případě neúspěšné exekuce nebude advokát ani exekutor požadovat odměnu ani úhradu nákladů exekuce.

Odměna advokáta za vymáhání pohledávky

V případě vymožení pohledávky obdržíte 100 % z výše žalované pohledávky. Odměna advokáta je hrazena prostřednictvím náhrady nákladů právního zastoupení (dle vyhl. 177/1996 Sb.), které Vám budou přiznány nad rámec žalované pohledávky a hradí je dlužník, což je zásadní rozdíl oproti službám vymáhacích či inkasních agentur. Riziko neúspěchu tak přenášíte na nás a je naše podnikatelské riziko, abychom si svoji odměnu vymohli. Záloha na vymáhání je účtována dle individuální domluvy, její výše závisí na kvalitě, úplnosti a bezvadnosti dodaných podkladů, záloha je v případě vymožení pohledávky vrácena. Proč vymáhat pohledávky přes PohledavkyOnline.cz

www.pohledavkyonline.cz

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkazExekuce | Vymáhání směnek | Vymáhání nájemného | Náhrada škody na zdraví | Právní služby | Odborné oddlužení a insolvence | GDPRČasté dotazy | Lidé