Home / Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek advokátem

Vítejte na stránkách pro vymáhání dluhů advokátní kanceláří

Nabízíme komplexní řešení vymáhání pohledávek:
- bezplatné výzvy advokátní kanceláře
- bezplatné žaloby a elektronické platební rozkazy (i evropské platební rozkazy)
- nižší soudní poplatek díky elektronickým platebním rozkazům (dle stavu k 1.1.2016)
- pojištění 50.000.000,-Kč na 1 případ 
- bezplatné exekuční návrhy (naši odměnu hradí dlužník) 


FABIAN & PARTNERS je advokátní kancelář a insolvenční správce specializující se na vymáhání pohledávek v České republice a na Slovensku. Díky našim dlouholetým zkušenostem a znalostem v oblasti advokacie Vám pomůžeme v komunikaci s dlužníkem a přimějeme ho k uhrazení dlužné částky ať už v mimosoudním jednání, tak pomocí soudního, exekučního či insolvenčního řízení. Jako advokátní kancelář jsme vázaní povinností mlčenlivosti a jsme na tuto činnost pojištěni.

Posouzení pohledávky

U každé pohledávky, kterou nám předložíte k vymáhání, nejprve zdarma posoudíme, zdali existuje reálná šance vymožení pohledávky. Vymáháme pohledávky již od nominální hodnoty 500 Kč, Vaši pohledávku začneme vymáhat do 24 hodin po jejím převzetí.

Soudní vymáhání pohledávek, exekuce

Neuhradí-li dlužník pohledávku dobrovolně, zpracujeme a podáme žalobu na zaplacení (návrh na vydání platebního rozkazu). Po úspěšném řízení před soudem nebo rozhodcem, podáme návrh na nařízení exekuce a dohlížíme na vymáhání pohledávky exekutorem. Vše lze vyřešit on-line, tedy bez Vaší osobní přítomnosti v advokátní kanceláři v Brně nebo Praze, vymáháme pohledávky v rámci celé ČR a Slovenska.

Odměna advokáta za vymáhání pohledávky

V případě vymožení pohledávky obdržíte 100 % z výše žalované pohledávky spolu s dalšími nároky, které náležely k pohledávce. Odměna naší advokátní kanceláře je hrazena prostřednictvím náhrady nákladů právního zastoupení (dle vyhl. 177/1996 Sb.), které Vám budou přiznány nad rámec žalované pohledávky a hradí je dlužník, což je zásadní rozdíl oproti službám vymáhacích či inkasních agentur. Riziko neúspěchu a další ztráty tak přenášíte na nás a je naše podnikatelské riziko, abychom si svoji odměnu vymohli. Časté dotazy

www.pohledavkyonline.cz

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkazExekuce | Vymáhání směnek | Vymáhání nájemného | Náhrada škody na zdraví | Právní službyVymáhání na Slovensku | Google+ | Časté dotazy