[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ _i=“0″ _address=“0.0.0.0″ /]

Insolvence Premiot – přihlášení pohledávky

  Skupina Premiot Group, která čítá cca 100 dceřiných společností a která prováděla realitní a investiční aktivity, lákala na atraktivní výnosy tisíce klientů, kteří do ní investovali finanční prostředky prostřednictvím dluhopisů. Skupina se na začátku letošního roku dostala do situace, kdy není schopna splatit své dluhopisy a vzhledem k množství dceřiných společností a složité majetkové i organizační struktuře skupiny je situace pro věřitele, kteří chtějí své pohledávky po Premiotu vymáhat, velice nepřehledná.


  Naše advokátní kancelář si je vědoma složitosti situace a závažnosti následků, které krach skupiny Premiot Group přinesl. Pracujeme na zastupování poškozených investorů a budováním silné skupiny věřitelů usilujeme o to, aby byla v rámci případného insolvenčního řízení dosažena co nejvyšší míra zajištění majetku společnosti a návratnost prostředků pro naše klienty.

  Přihláška pohledávky do insolvence Premiot

   Klíčovým problémem pro investory v kauze Premiot je skutečnost, že v emisních podmínkách dluhopisů bylo uváděno, že společnost může peníze použít i jinde v rámci skupiny. Jelikož je ale každá ze společností samostatným subjektem a případná insolvenční řízení budou vedena pro každou společnost zvlášť, bude vymáhání pohledávek – dluhopisů věřitelů výjimečně obtížné.

   Majitel skupiny Premiot avizoval plánovanou reorganizaci, tedy takové řešení úpadku, ve kterém bude zachováno podnikání dlužníka tak, aby došlo k maximalizaci uspokojení pohledávek věřitelů, avšak insolvenční návrh spojený s návrhem na řešení úpadku reorganizací nepodala ani jedna z mnohých společností. Věřitelé Premiot Group se tedy pod záštitou advokátních kanceláří musí domáhat zahájení insolvenčních řízení jednotlivých společností sami, neboť pouze tímto způsobem je možné usilovat o zajištění co nejvyššího uspokojení pohledávek.

   Postupně se očekává podávání dalších insolvenčních návrhů v závislosti na splatnosti pohledávek.

   Jakmile však budou insolvenční řízení zahájena, věřitelé nesmí váhat s přihlášením svých pohledávek, jinak se vystavují riziku, že jejich pohledávky nebudou uspokojovány vůbec.

   Naše specializovaná advokátní kancelář na insolvencevymáhání pohledávek sdružuje silnou skupinu poškozených investorů, jejichž práva budeme hájit tak jako v kauze velkých insolvencí Sberbank, Malina a WCA International. Jestliže jste investovali své peníze do některé ze společností Premiotu, neváhejte s vyhledáním právního zastoupení a využijte poslední šance dostat své peníze zpět.

   N

   Proč vymáhat pohledávku přes PohledavkyOnline.cz?

   • silnější vyjednávací pozici v rámci věřitelských orgánů
   • zastoupení přední advokátní kanceláří FABIAN & PARTNERS (insolvenční správce se zvláštním povolením a likvidátor)
   • pojištění odpovědnosti 50.000.000 Kč
   • vše lze vyřešit online nebo osobně u nás v Praze/Brně

   Právní zastupování – vymáhání pohledávek a přihlášky do insolvence

   Ať již bude úpadek jednotlivých členů skupiny Premiot Group řešen reorganizací nebo konkursem, jsme připraveni pomoci našim klientům s vymáháním jejich peněz a uplatňováním jejich práv. Zejména je nutné monitorovat situaci veškerých dceřiných společností a nepromeškat lhůty k přihlášení pohledávek (2 měsíce od prohlášení úpadku). Kdo totiž neuplatní své pohledávky přihláškou v soudem stanovené lhůtě, ztratí jedinou možnost, jak se svých peněz domoci zpátky. 

   Vedle formálně správného podání přihlášky do insolvence, spolu se zkompletováním příloh, je důležitou službou správné skutkové a právní vyhodnocení pohledávky, aby byla Vaše pohledávka přihlášena v maximální nárokovatelné výši. V případě nesprávného přihlášení pohledávky se věřitelé vystavují riziku, že jejich pohledávka nebude v řízení uspokojována.

   Ve věci insolvence Premiot je možné očekávat vstup státního zastupitelství do insolvenčního řízení a také, že může dojít k zahájení trestního řízení, a to na základě všech podezření, která vyvstala v souvislosti s nezvládnutým hospodaření firmy, možným účelovým vyváděním majetku a s klamavou reklamou.

   Naše služby pro věřitele Premiot Group

    Věřitelům Premiot Group nabízí naše kancelář zejména tyto služby:

    • bezplatné posouzení Vaší pohledávky
    • zastupování na jednáních s dlužníkem, resp. s právním zástupcem
    • sledování insolvenčního rejstříku
    • přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení
    • účast na přezkumném jednání a schůzi věřitelů
    • hlasování na schůzi věřitelů za účelem jmenování věřitelského výboru
    • případná komunikace se soudem a insolvenčním správcem
    • uplatnění pohledávky v případném trestním řízení

    Situaci ohledně Premiot Group každodenně sledujeme, abychom včas reagovali na nastalé právní skutečnosti a zajistili pro naše klienty nejvyšší možné uspokojení pohledávek.

    Odměna za právní zastupování

     Posouzení pohledávky na základě Vámi doložených podkladů provedeme zdarma a následně pro Vás vyhodnotíme nejvhodnější postup. Odměnu za naše služby Vám po bezplatném posouzení navrhneme dle výše Vaší pohledávky a rozsahu úkonů, které bude pro co nejúčelnější uplatnění Vaší konkrétní pohledávky vhodné v soudním řízení učinit. Za tímto účelem s námi můžete navázat spolupráci on-line vyplněním formuláře.

     Jak nás kontaktovat?

      V případě zájmu o pomoc při řešení pohledávky vyplňte formulář, který je níže na našem webu (nebo zašlete podklady na info@fabianpartners.cz), vložte skeny nebo fotografie dokumentace k pohledávce – především pak smlouvu o vedení účtu a kopie výpisu účtu s jeho zůstatkem.

      Bez zbytečného odkladu pohledávku zanalyzujeme a vypracujeme nabídku přihlášení pohledávky do konkursu, kterou obdržíte emailem do 24 hodin. Po odsouhlasení nabídky od nás obdržíte emailem plnou moc a další instrukce. Přihlášení pohledávky do insolvence (nebo jiné právní kroky) následně realizujeme do 5-ti pracovních dnů. Budeme vás zastupovat během celého insolvenčního řízení.

      Právní zastoupení v insolvenci Premiot

       Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS patří v oblasti správy pohledávek a vymáhání pohledávek k největším advokátním kancelářím. Máme zkušenost s rozmanitým portfoliem pohledávek a jsme současně insolvenční správce se zvláštním povolením, tedy osobou oprávněnou k výkonu správcovské činnosti u finančních institucí a velkých podniků. V soutěži Právnická firma roku, pořádané společností EPRAVO.CZ pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory, se naše advokátní kancelář umístila v roce 2022 a 2023 jako doporučovaná advokátní kancelář pro oblast insolvencí a restrukturalizací. Jednoduše vyplňte formulář nebo napište email a my Vás kontaktujeme s dalším postupem.

       Napište nám a udělejte tak první krok k úspěšnému vymožení pohledávky.

       Další články ke skupině Premiot

       Právní poradna Premiot

       Reference

       Zaslat nezávaznou poptávku

       Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
       Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 40 files.
       Nahrávejte přílohy o maximální celkové velikosti 15 MB

       Nechte se zastupovat advokátem

        Díky službám naší advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS se zbavíte všech starostí s nezaplacenými pohledávkami. Samotné převzetí vymáhání pohledávky advokátem má na dlužníky silný psychologický vliv a snaží se pak svůj dluh splatit sami. U těch zbývajících máte jistotu, že provedeme nezbytné kroky směřující k vymožení dlužné částky, a to vše s odbornou péčí.

        Proč si vybrat FABIAN & PARTNERS?

        • Vše vyřešíte online z klidu domova.
        • Máme vysokou úspěšnost vymáhání pohledávek (81 %).
        • Pohledávky vymáháme v rámci celé ČR.
        • S dlužníkem jednáme vždy korektně, ale zároveň rázně.

        Reference

         “Jsme rádi, že jsme s plnou důvěrou mohli předat řešení našich pohledávek. Oceňujeme především objektivní zhodnocení situace zkušenými advokáty, rychlost v postupu, vstřícnou komunikaci a velmi výhodné podmínky pro nás jako věřitele.”

         Petr Halík

         PROFICIO Marketing

         "Nejdřív jsem se pohledávku snažil vymáhat sám, neustálým upomínáním. Moje trpělivost však není nekonečná, proto jsem se obrátil na pohledavkyonline.cz. Teď je mi jasné, že sám bych nikdy neuspěl. Upomenutí dlužníka kanceláří je daleko větší páka. Mockrát děkuji za rychlé vyřízení problému a profesionální přístup."

         Martin Doležel

         CLUB CAFE s.r.o.