[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ _i=“0″ _address=“0.0.0.0″ /]

Insolvence Diversity Capital – přihlášení pohledávky

  Diversity capital a.s., která se prezentovala zejména jako fond malajského sultána, je v insolvenci.  Tento alternativní fond, do nějž investovalo více než 2.000 věřitelů objem finančních prostředků v součtu přesahující 660 mil. Kč je v úpadku.

  Diversity capital a.s. byla začátkem loňského roku pokutována Českou národní bankou za porušení zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

  K obdobnému porušení zákona, kdy alternativní fond shromažďuje investice od veřejnosti bez příslušného povolení, docházelo také u již mediálně známých kauz podvodných fondů Growing Way, WCA International, Premiot nebo J. O. Investment, kdy všechny tyto fondy postupně skončily v insolvenci.

  Aktuálně je zjevné, že stejný osud stihl i společnost Diversity Capital a.s. se kterou bylo dne 8. srpna 2023 zahájeno insolvenční řízení. Insolvenční soud rozhodl dne 7.6.2024 o úpadku společnosti Diversity Capital a.s., konec propadné lhůty k podávání přihlášek Vašich pohledávek do insolvenčního řízení je 7.8.2024.

  Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení

   Jestliže patříte mezi věřitele společnosti Diversity Capital, musíte uplatnit své nároky prostřednictvím přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení, jinak ztratíte jedinou možnost domoci se alespoň části svých investic zpět. Přihlášku lze podat od zahájení insolvenčního řízení pouze do uplynutí dvouměsíční lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku (tato lhůta běží do 7.8.2024). Neuplatněním své pohledávky vůči společnosti Diversity Capital v insolvenčním řízení ve stanovené lhůtě Vám zaniká jakákoli jiná možnost vymáhání Vaší pohledávky. Chraňte tedy svá práva a již neodkládejte uplatnění Vašich nároků. 

   Veškeré nároky věřitelů je nutno uplatnit nejen včas, ale i správně, aby nebyly popřeny ustanoveným insolvenčním správcem. Vzhledem ke specifické povaze závazků doporučujeme všem věřitelům uplatňovat své pohledávky přihláškou prostřednictvím specializovaných advokátních kanceláří. V každém jednotlivém případě bude totiž nutno posoudit, zda byla smlouva, na základě které věřitelé své prostředky investovali, platná a bude tedy možné přihlašovat veškeré nároky ze smlouvy, nebo zda tato smlouva platná nebyla a bude možno přihlásit pouze bezdůvodné obohacení ve výši poskytnutého plnění.

   N

   Proč vymáhat pohledávku přes PohledavkyOnline.cz?

   • nízké náklady na vymáhání
   • silnější vyjednávací pozici v rámci věřitelských orgánů
   • zastoupení přední advokátní kanceláří FABIAN & PARTNERS (insolvenční správce se zvláštním povolením a likvidátor)
   • pojištění odpovědnosti 50.000.000 Kč
   • vše lze vyřešit online nebo osobně u nás v Praze/Brně

   Svěřte své nároky do rukou odborníků

   Naše advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS v čele s JUDr. Ing. Pavlem Fabianem, insolvenčním správcem se zvláštním povolením, se specializuje na zastupování klientů během celého insolvenčního řízení, přičemž v rámci insolvenčního řízení Diversity Capital a.s. můžeme nabídnout poškozeným klientům zejména tyto služby:

   a) posouzení nároku a uplatnění pohledávky přihláškou v insolvenčním řízení,
   b) zastupování v rámci tzv. incidenčních sporů,
   c) účast na přezkumném jednání a na schůzi věřitelů,
   d) hlasování na schůzi věřitelů za účelem jmenování věřitelského výboru,
   e) uplatnění nároku na náhradu škody v případném trestním řízení,

   Ve věci insolvence Diversity Capital je možné očekávat vstup státního zastupitelství do insolvenčního řízení a také, že může dojít k zahájení trestního řízení, a to na základě všech podezření, která vyvstala v souvislosti s nezvládnutým hospodaření firmy, možným účelovým vyváděním majetku a s klamavou reklamou.

   Jak nás kontaktovat?

    Máte-li zájem o uplatnění Vaší pohledávky v insolvenci Diversity Capital jednoduše vyplňte formulář a my Vás kontaktujeme s dalším postupem. 

    Celou záležitost umíme vyřešit online, aniž byste museli vážit cestu do naší kanceláře a investovat do řešení této situace další nadbytečnou energii a čas.

    Postup uplatnění Vašich pohledávek

     Poté co nám zašlete podklady, které ke svým investicím poskytnutým společnosti Diversity Capital a.s. evidujete, expertně posoudíme Vaše nároky a v případě Vašeho souhlasu se zastupováním zpracujeme přihlášku Vaší pohledávky. Před jejím odesláním příslušnému soudu Vám ji předložíme ke schválení a až následně ji s Vaším vědomím zašleme soudu a dohlédneme na její zveřejnění v insolvenčním rejstříku.  

     Každá jednotlivá přihláška je následně podrobena přezkoumání insolvenčním správcem, který bude společnosti Diversity Capital teprve ustanoven. Insolvenční správce přihlášenou pohledávku buď uzná, nebo může nesouhlasit s její povahou či výší a takovou pohledávku může na přezkumném jednání popřít. V takovém případě se můžete proti výroku insolvenčního správce účinně bránit v rámci tzv. incidenčního sporu, během něhož Vás v případě Vašeho zájmu můžeme zastupovat, abychom prosadili uspokojení Vaší pohledávky. V případě, že incidenční spor nebude zahájen a pohledávka věřitele zůstane popřena, nebude tato v insolvenčním řízení v popřeném rozsahu uspokojována.

     Všichni přihlášení věřitelé mají v insolvenčním řízení také právo dohlížet na průběh řízení a spolurozhodovat o zpeněžení majetkové podstaty. Pro výkon věřitelských práv v rámci insolvence, zejména pro účast na přezkumném jednání a účast a hlasování na schůzi věřitelů za účelem jmenování věřitelského výboru se taktéž můžete nechat naší kanceláří právně zastoupit.

     K uspokojování pohledávek věřitelů přistoupí ustanovený insolvenční správce poté co se mu podaří zjistit, dohledat a zpeněžit majetek dlužníka. Tempo insolvenčního řízení je však individuální a závistí na mnoha faktorech, kdy rozhodující bývá zejména otázka, zda dlužník poskytuje insolvenčnímu správci součinnost či nikoliv. Vývoj insolvenčního řízení pak může vyčíst věřitel z veřejného insolvenčního rejstříku Diversity Capital, kde bude  insolvenční správce pravidelně informovat o své činnosti.

     Kdo Vás bude v insolvenci Diversity Capital zastupovat?

      Vymáhání pohledávek vůči investičnímu fondu vykazuje mnoho specifik a je nutné podrobit pohledávku preciznímu posouzení, aby mohl být nárok uplatněn v nejvyšší možné výši. Vzhledem k našemu zaměření právě na tuto oblast pohledávek jsme Vám připraveni s posouzením a přihlášením Vašich pohledávek pomoci a v případě jakýchkoliv nejasností se na nás neváhejte obrátit s dotazem.

      JUDr. Ing. Pavel Fabian je advokátem kanceláře FABIAN & PARTNERS se specializací na insolvence, soudní spory a vymáhání pohledávek. Od r. 2008 se zaměřuje na komplexní poradenství v právních a finančních otázkách souvisejících s insolvencí. JUDr. Ing. Pavel Fabian je likvidátorem a insolvenčním správcem se zvláštním povolením, má za sebou 900 insolvencí a několik reorganizací. Je držitelem prověrky Národního bezpečnostního úřadu. Advokátní kancelář má pojištění odpovědnosti ve výši 50 mil. Kč. V tuzemské soutěži Právnická firma roku, pořádané společností EPRAVO.CZ  pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory, se naše advokátní kancelář umístila opakovaně jako doporučovaná advokátní kancelář pro oblast insolvencí a restrukturalizací. 

      Napište nám a udělejte tak první krok k úspěšnému vymožení pohledávky.

      Reference

      Zaslat nezávaznou poptávku

      Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
      Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 40 files.
      Nahrávejte přílohy o maximální celkové velikosti 15 MB

      Nechte se zastupovat advokátem

       Díky službám naší advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS se zbavíte všech starostí s nezaplacenými pohledávkami. Samotné převzetí vymáhání pohledávky advokátem má na dlužníky silný psychologický vliv a snaží se pak svůj dluh splatit sami. U těch zbývajících máte jistotu, že provedeme nezbytné kroky směřující k vymožení dlužné částky, a to vše s odbornou péčí.

       Proč si vybrat FABIAN & PARTNERS?

       • Vše vyřešíte online z klidu domova.
       • Máme vysokou úspěšnost vymáhání pohledávek (81 %).
       • Pohledávky vymáháme v rámci celé ČR.
       • S dlužníkem jednáme vždy korektně, ale zároveň rázně.
       • Podívejte se na naše (vy)řešené kauzy

       Reference

        “Jsme rádi, že jsme s plnou důvěrou mohli předat řešení našich pohledávek. Oceňujeme především objektivní zhodnocení situace zkušenými advokáty, rychlost v postupu, vstřícnou komunikaci a velmi výhodné podmínky pro nás jako věřitele.”

        Petr Halík

        PROFICIO Marketing

        "Nejdřív jsem se pohledávku snažil vymáhat sám, neustálým upomínáním. Moje trpělivost však není nekonečná, proto jsem se obrátil na pohledavkyonline.cz. Teď je mi jasné, že sám bych nikdy neuspěl. Upomenutí dlužníka kanceláří je daleko větší páka. Mockrát děkuji za rychlé vyřízení problému a profesionální přístup."

        Martin Doležel

        CLUB CAFE s.r.o.