Home / Vymáhání pohledávek / Správa pohledávek advokátní kanceláří

Správa pohledávek advokátní kanceláří

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS se specializuje na správu pohledávek, která zahrnuje předžalobní výzvy k úhradě, podání žaloby či elektronického platebního rozkazu, zastupování v soudním nebo rozhodčím řízení, výkon rozhodnutí formou exekuce, přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení. FABIAN & PARTNERS spravuje portfolia i jednotlivé pohledávky pro finanční instituce, obchodní společnosti, ale také pro drobné věřitele. Neuhrazená pohledávka je zpravidla nejčastějším důvodem, kdy se klient obrací na advokátní kancelář se žádostí o právní pomoc. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS nabízí komplexní právní služby při vymáhání a správě pohledávek, poskytované s cílem zajistit klientovi efektivní, řádné a včasné plnění pohledávek.

Co zahrnuje služba Správa pohledávek?

Neustálý dohled nad pohledávkami je cíl pro dlouhodobé a cenově efektivní monitorování pohledávek. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS nabízí zejména tyto komplexní služby:

  • právní návrh finančně výhodného způsobu vymáhání pohledávek
  • kvalifikované výzvy k zaplacení splatných pohledávek
  • soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek
  • rozhodčí řízení
  • poradenství při právních operacích s pohledávkami (postupování, zápočty, zastavování, prodej a kapitalizace pohledávek)
  • zmapování majetku dlužníka – máme přístup do databáze exekucí
  • exekuce na majetek dlužníka prostřednictvím exekutora
  • uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení, dědickém řízení
  • zprostředkování odkupu/prodeje pohledávek v rámci balíků
  • kontrola insolvenčních řízení a přihlášky do insolvenčního řízení

Cílem advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS  je nejen pohledávky vymáhat, ale i předcházet vzniku nedobytných pohledávek samotnou úpravou smluv a vhodným zajištěním.

www.pohledavkyonline.cz

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkazExekuce | Vymáhání směnek | Vymáhání nájemného | Náhrada škody na zdraví | Právní služby | Odborné oddlužení a insolvence | GDPRČasté dotazy | Lidé