Home / Vymáhání pohledávek / Vymáhání pohledávek v insolvenci

Vymáhání pohledávek v insolvenci

Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, upravuje možnost vymáhání pohledávek dlužníků v úpadku. Ta zahrnuje vymáhání pohledávek splatných i nesplatných, vykonatelných i nevykonatelných, zajištěných i nezajištěných.

Advokátní a insolvenční kancelář FABIAN & PARTNERS zajistí:
- insolvenční návrh věřitele na zahájení insolvenčního řízení
- přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení (přihláška pohledávky) 
- výměnu insolvenčního správce (JUDr. Ing. Pavel Fabian je zapsán v seznamu insolvenčních správců)
- zastoupení na schůzi věřitelů, ve věřitelském výboru či výkon funkce zástupce věřitelů
- zastoupení v incidenčních sporech

Zahájení insolvenčního řízení je z pohledu věřitele stěžejní zejména z těchto důvodů:
- pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou
- právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených insolvenčním zákonem, to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech, které bylo navrženo po zahájení insolvenčního řízení
- výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést

Lhůta pro přihlášení pohledávky
Věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Naše odměna

Za podání přihlášky do insolvenčního řízení nelze požadovat tzv. náklady právního zastoupení, které hradí dlužník a je tedy potřebné domluvit individuální podmínky vymáhání pohledávek v insolvenci.

www.pohledavkyonline.cz

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkazExekuce | Vymáhání směnek | Vymáhání nájemného | Náhrada škody na zdraví | Právní služby | Odborné oddlužení a insolvence | GDPRČasté dotazy | Lidé