Home / Vymáhání pohledávek / Vymáhání směnek

Vymáhání směnek advokátem

Vymáhání směnek (směnky) patří mezi nejúspěšnější vymáhání pohledávek. Směnka je cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný závazek dlužníka sepsaný v přesně stanovené formě, který dává majiteli směnky právo žádat ve stanovenou dobu zaplacení částky uvedené ve směnce.

Uplatnění nároků ze směnky je vázáno na předložení originálu směnky (kopie nepostačuje). Zaplacení směnky nesmí být podmíněno splněním jakékoliv podmínky. Řízení o vydání směnečného platebního rozkazu se odlišuje od jiných soudních řízení v tom, že podstatná je pouze existence platné směnky, zda byla směnka předložena k placení a zda nebyla alespoň zčásti zaplacena. Není nutné uvádět důvod vzniku směnečné pohledávky ani další okolnosti. Oproti jiným řízením o zaplacení je nutné soudu předložit originál směnky již v rámci návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu. Po skončení soudního řízení soud originál směnky vrací.

V rámci vymáhání pohledávky ze směnky posoudíme platnost směnky a až následně přistupujeme k návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu.

Klient neplatí za právní služby (hradí pouze soudní poplatek ve výši 5% z žalované částky), v případě úspěchu v soudním řízení a přisouzení náhrady nákladů řízení proti nájemci náleží částka přisouzená jako náhrada nákladů právního zastoupení advokátovi.

Exekuční návrh dle směnečného platebního rozkazu

Nezaplatí-li dlužník přisouzenou pohledávku dobrovolně, lze proti němu vést exekuci, při které můžete využít služeb naší advokátní kanceláře a spolupracujících exekutorů.

Prvním krokem pro vymáhání nároků ze směnek je zaslání scanu směnky, abychom zdarma posoudili, jestli je směnka platná (správně vyplněná). Nezávazná poptávka

www.pohledavkyonline.cz

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkazExekuce | Vymáhání směnek | Vymáhání nájemného | Náhrada škody na zdraví | Právní služby | Odborné oddlužení a insolvence | GDPRČasté dotazy | Lidé