Home / Vymáhání pohledávek / Vymáhání pohledávek exekucí

Exekuční návrh - nařízení exekuce

Na základě soudních rozhodnutí a jiných exekučních titulů za Vás podáme exekuční návrh a budeme zastupovat v exekučním řízení. Naše advokátní kancelář úzce spolupracuje s nejlepšími exekutory v rámci celé České republiky. Spolupracující exekutoři nepožadují zálohu na náklady exekuce ani úhradu nákladů v případě neúspěšné exekuce například z důvodu nemajetnosti dlužníka. V roce 2019 bohužel očekáváme negativní změny pro věřitele, proto doporučujeme začít pohledávky co nejdříve.

Exekuční návrh (návrh na exekuci)

Exekuci lze nařídit jen na návrh oprávněného nebo na návrh toho, kdo prokáže, že na něho přešlo nebo bylo převedeno právo přiznané exekučním titulem. Náklady exekučního řízení hradí dlužník. V případě vymožení dlužné částky jsou naší odměnou opět náklady právního zastoupení přiznané soudem v rozhodnutí, jež je exekučním titulem.

Proč zvolit FABIAN & PARTNERS pro provedení exekuce?

Naše advokátní kancelář spolupracuje s vykonavateli soudního exekutora, se společnostmi, které zajišťují rozhodčí řízení, dražby apod. Naše advokátní kancelář je navíc držitelem oprávnění pro výkon insolvenčního správce a je pojištěna na částku 50 mil. Kč na případ. Naší odměnou je zejména advokátní odměna dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti, která je v rámci žaloby požadována po dlužníkovi. V případě neúspěšné exekuce od Vás nebude advokát ani exekutor požadovat odměnu ani úhradu nákladů exekuce.

Proč vymáhat pohledávky přes PohledavkyOnline.cz

Podat exekuční návrh

www.pohledavkyonline.cz

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkazExekuce | Vymáhání směnek | Vymáhání nájemného | Náhrada škody na zdraví | Právní služby | Odborné oddlužení a insolvence | GDPRČasté dotazy | Lidé