Home / Vymáhání pohledávek / Vymáhání nájemného

Vymáhání nájemného (nájmu)

Pokud nájemce řádně a včas nehradí nájemné, jsme připraveni dlužné nájemné vymáhat, a to bez ohledu na to, zda pronajímáte nebytový prostor, byt nebo celou nemovitost. Nabídka vymáhání pohledávek platí i pro vymáhání podnájemného (například u družstevních bytů), pokud existuje písemný souhlas pronajímatele (družstva) s podnájmem.

Vymáhání pohledávky z dlužného nájemného (nájmu) zahrnuje:

  • komunikace s dlužníkem (výzva k úhradě, sepsání splátkového kalendáře)
  • zpracování návrhu na vydání platebního rozkazu/žaloby
  • zastoupení advokátem v soudním řízení
  • exekuční návrh a zastoupení advokátem v exekučním řízení

Vymáhání dlužného nájemného – podklady

Úspěch v soudním řízení závisí na prokázání výše sjednaného nájemného a záloh na služby, které by měly vycházet z písemné nájemní smlouvy. Smlouva může být uzavřena i předchozím vlastníkem nemovitosti, podstatné je, že nájemní vztah trvá a lze prokázat jeho obsah. Při vymáhání nedoplatků z vyúčtování služeb je potřeba doložit vyúčtování dodavatelů energií/služeb, ze kterých vychází vyúčtování.

Náklady vymáhání nájmu

Pohledávky vymáháme formou elektronického platebního rozkazu (soudní poplatek činí  4 % oproti standardním 5%). V případě úspěchu soud stanoví dlužníkovi zaplatit Vaši pohledávku včetně úroků z prodlení či poplatku z prodlení, popř. i smluvní pokuty a zaplacený soudní poplatek.

V případě úspěchu v soudním řízení a přisouzení náhrady nákladů řízení proti nájemci náleží částka přisouzená jako náhrada nákladů právního zastoupení advokátovi.

Exekuce (exekuční návrh) dlužného nájmu

Nezaplatí-li dlužník přisouzenou pohledávku dobrovolně, lze proti němu vést exekuci, při které můžete využít služeb naší advokátní kanceláře a spolupracujících exekutorů. Exekuční návrh pro Vás připravíme a podáme zdarma.

Vyklizení nemovitosti

Kromě vymáhání pohledávek advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS pro Vás zajistí kompletní právní a exekutorský servis při nařízení soudu na vystěhování (vyklizení nemovitosti).

Nezávazná poptávka

www.pohledavkyonline.cz

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkazExekuce | Vymáhání směnek | Vymáhání nájemného | Náhrada škody na zdraví | Právní služby | Odborné oddlužení a insolvence | GDPRČasté dotazy | Lidé