[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Vymáhání pohledávek exekucí

Nařízení exekuce

  Na základě soudních rozhodnutí a jiných exekučních titulů za vás podáme exekuční návrh a budeme vás zastupovat v exekučním řízení. Naše advokátní kancelář úzce spolupracuje s nejlepšími exekutory v rámci celé České republiky. Spolupracující exekutoři nepožadují zálohu na náklady exekuce ani úhradu nákladů v případě neúspěšné exekuce například z důvodu nemajetnosti dlužníka. V případě úspěšné exekuce hradí náklady dlužník.

  Jak nařídit exekuci?

  Pro návrh na nařízení exekuce (exekuční návrh) je zapotřebí exekuční titul – soudní rozhodnutí, platební rozkaz, notářský zápis s přímou vykonatelností. Pokud některým z uvedených dokladů disponujete, předáte nám jeho ověřenou kopii a podepíšete příslušné plné moci. Exekuce může být následně provedena těmito způsoby:

   

  • Prodejem movitých věcí a nemovitostí
  • Prodejem podniku povinného (nebo podíl v obchodní společnosti, členská práva v bytovém družstvu, patenty, průmyslové vzory a ochranné známky)
  • Přikázáním jeho pohledávky (např. peněz na bankovním účtu)
  • Srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů povinného

   

  Proč zvolit Fabian & Partners pro provedení exekuce?

   • Spolupracujeme s vykonavateli soudního exekutora, se společnostmi, které zajišťují rozhodčí řízení, dražby apod.
   • Jsme držitelem oprávnění pro výkon insolvenčního správce.
   • Jsme pojištěni na částku 50 mil. Kč na případ.
   • Naší odměnou je zejména advokátní odměna, která je v rámci žaloby požadována po dlužníkovi.
   • V případě neúspěšné exekuce od vás nebude advokát ani exekutor požadovat odměnu ani úhradu nákladů exekuce.
   • Podívejte se na naše (vy)řešené kauzy.  

   Máte zájem o naše služby?