Domů 5 Naše služby 5 Vymáhání pohledávek exekucí

Vymáhání pohledávek exekucí

Nařízení exekuce

  Na základě soudních rozhodnutí a jiných exekučních titulů za vás podáme exekuční návrh a budeme vás zastupovat v exekučním řízení. Naše advokátní kancelář úzce spolupracuje s nejlepšími exekutory v rámci celé České republiky. Spolupracující exekutoři nepožadují zálohu na náklady exekuce ani úhradu nákladů v případě neúspěšné exekuce například z důvodu nemajetnosti dlužníka. V případě úspěšné exekuce hradí náklady dlužník.

  Jak je potřeba postupovat?

  Pro návrh na nařízení exekuce je zapotřebí exekuční titul – soudní rozhodnutí, platební rozkaz, notářský zápis s přímou vykonatelností. Pokud některým z uvedených dokladů disponujete, předáte nám jeho ověřenou kopii a podepíšete příslušné plné moci.

  Proč zvolit Fabian & Partners pro provedení exekuce?

   • Spolupracujeme s vykonavateli soudního exekutora, se společnostmi, které zajišťují rozhodčí řízení, dražby apod.
   • Jsme držitelem oprávnění pro výkon insolvenčního správce.
   • Jsme pojištěni na částku 50 mil. Kč na případ.
   • Naší odměnou je zejména advokátní odměna, která je v rámci žaloby požadována po dlužníkovi.
   • V případě neúspěšné exekuce od vás nebude advokát ani exekutor požadovat odměnu ani úhradu nákladů exekuce.

   Máte zájem o naše služby?