[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Vymáhání pohledávek z autodopravy

Zastupování při vymáhání pohledávek z autodopravy

  Naše advokátní kancelář nabízí služby mimo jiné v oblasti vymáhání pohledávek, tyto mohou vznikat například i v oblasti autodopravy. Klienti se na nás v této věci obracejí čím dál častěji, a proto chceme informovat nové klienty, kteří by měli o naše služby v předmětné oblasti zájem, o tom, jak vymáhání probíhá.

  Potřebná dokumentace k vymáhání 

  V prvé řadě je nutné objasnit si, co pod pojem autodoprava vůbec spadá. Jedná se o činnost, která spočívá v přepravě osob či zboží z jednoho místa na druhé. Pro vymáhání pohledávek z autodopravy je ke zjištění závazku proto potřeba doložit:

  • smlouvu mezi dopravcem (tzn. společností poskytující autodopravu) a odesílatelem, příp. CMR list, potvrzující uzavření této smlouvy,
  • doklad potvrzující převzetí přepravované zásilky k přepravě (v případě doložení CMR listu není zapotřebí),
  • CMR list,
  • doklad o provedení přepravy (nejčastěji ve formě dodacího listu),
  • fakturu po splatnosti, ze které přepravné (dlužná částka za dopravu) vyplývá,
  • případné přepravní podmínky, kterými se závazek řídil.

  Zásadním dokumentem je právě CMR list, který slouží jako doklad o průběhu přepravy, konkrétně se jedná o dohodu o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě. Tento dokument je vyžadován na základě Úmluvy CMR, jejímž je Česká republika smluvním státem. Obsahem CMR listu jsou především informace o zboží a jeho množství (v kusech/kilogramech), kontaktní údaje odesílatele, příjemce a dopravce, místo nakládky a vykládky a údaje o vozidle, které zboží převáží.

  Promlčecí doba

  Zároveň je nutné upozornit na speciální promlčecí dobu v délce pouze jednoho roku, kterou stanoví Úmluva CMR ve svém článku 32. Opozdíte-li se s vymáháním Vaší pohledávky, stane se nevymahatelnou. Doporučujeme si proto zkontrolovat, jak dlouhá doba uběhla od splatností přepravného u Vašich pohledávek.

  Vše je možné řešit online, dokumenty (dluhopisy, smlouvy o úpisu dluhopisů, předávací protokoly a případně emisní podmínky) nám jednoduše naskenujete případně vyfotíte a pošlete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem info@fabianpartners.cz.

  N

  Bezplatná konzultace pohledávky

  N

  Diskrétní přístup (advokátní mlčenlivost)

  N

  Navržení řešení, převzetí zastoupení

  Jak postupujeme při vymáhání pohledávek z autodopravy

   Předžalobní upomínka

   V první fázi vymáhání nároku zašleme dlužníkovi na základě podepsané plné moci tzv. předžalobní výzvuPředžalobní výzva je odeslaná advokátní kanceláří a platí, že spousta dlužníků uhradí dluh už jen z toho důvodu, že věc do svých rukou převzal advokát. V předžalobní výzvě je dlužník upozorněný i na skutečnost, že se mu vymáhání pohledávky „prodraží“ o výši nákladů spojených se soudním a případně exekučním řízením.

   Podání žaloby na zaplacení (platební rozkaz)

   Nezaplatí-li dlužník dobrovolně svůj dluh na základě předžalobní výzvy, je na něj neprodleně podána žaloba prostřednictvím návrhu na vydání platebního rozkazu. Podáním žaloby začíná vymáhání dluhu soudní cestou. V žalobě popíšeme důvod pohledávky, pohledávku přesně vyčíslíme ke dni podání žaloby a doložíme vše listinami. K soudnímu vymáhání Vás nebudeme potřebovat osobně.

   Exekuce

   Nezaplatí-li dlužník dluh ani na základě vydaného platebního rozkazu nebo dle rozsudku, neprodleně podáme exekuční návrh. V rámci exekuce exekutor zabaví majetek dlužníka, a to jak movitý, tak nemovitý, bankovní účty, podíly nebo jiné příjmy. V případě exekuce platí pravidlo, že ten, kdo ji dřív provede, bude dřív uspokojen.

   Zaslat nezávaznou poptávku

   [contact-form-7 id=“1814″ title=“Contact-form1 drag&drop – bg“]

   Nechte se zastupovat advokátem

    Díky službám naší advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS se zbavíte všech starostí s nezaplacenými pohledávkami. Samotné převzetí vymáhání pohledávky advokátem má na dlužníky silný psychologický vliv a snaží se pak svůj dluh splatit sami. U těch zbývajících máte jistotu, že provedeme nezbytné kroky směřující k vymožení dlužné částky, a to vše s odbornou péčí.

    Proč si vybrat FABIAN & PARTNERS?

    • Vše vyřešíte online z klidu domova.
    • Máme vysokou úspěšnost vymáhání pohledávek (81 %).
    • Pohledávky vymáháme v rámci celé ČR.
    • Zkušenosti s mnoha případy.

      

    Reference

     “Jsme rádi, že jsme s plnou důvěrou mohli předat řešení našich pohledávek. Oceňujeme především objektivní zhodnocení situace zkušenými advokáty, rychlost v postupu, vstřícnou komunikaci a velmi výhodné podmínky pro nás jako věřitele.”

     Petr Halík

     PROFICIO Marketing

     "Nejdřív jsem se pohledávku snažil vymáhat sám, neustálým upomínáním. Moje trpělivost však není nekonečná, proto jsem se obrátil na pohledavkyonline.cz. Teď je mi jasné, že sám bych nikdy neuspěl. Upomenutí dlužníka kanceláří je daleko větší páka. Mockrát děkuji za rychlé vyřízení problému a profesionální přístup."

     Martin Doležel

     CLUB CAFE s.r.o.