[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Co je to dluhopis a jak funguje?

Co je to dluhopis a jak funguje?

13. 03. 2024

Dluhopis je obchodovatelný cenný papír, který nabízí držiteli pravidelný výnos a následně možnost zpětného odkupu (splacení dluhopisu). Dluhopisy se využívají jako zdroj financování různých aktivit firem (korporací) i státu.

Definice dluhopisu:

Dluhopis, též známý jako obligace či bond, je cenný papír, který zavazuje emitenta k vyplacení určité peněžní částky držiteli včetně úroku a v stanoveném termínu. Na rozdíl od akcií, dluhopisy zajišťují předem stanovený finanční výnos, známý jako kupon.

Mechanismus dluhopisu:

Jak fungují dluhopisy?

Primární Trh: Emitent vydává dluhopisy na primárním trhu, kde jsou nabízeny velkým bankám a obchodníkům prostřednictvím Ministerstva financí.

Sekundární Trh: Dluhopisy se následně obchodují na sekundárním trhu, kde je může zakoupit kdokoliv zájemce.

Kupon a míra výnosu:

Kupon: Částka, kterou emitent platí držiteli dluhopisu každý rok. Vyjádřena v procentech z nominální hodnoty. Například 9% kupon znamená 90 korun z tisícikorunového dluhopisu.

Míra výnosu: Vyjadřuje zisk z investice a liší se podle typu cenného papíru. Zahrnuje hlediska rizika, volatility a inflace.

Druhy dluhopisů:

 1. Státní dluhopisy: Nižší úrokový výnos, spojený s menším rizikem bankrotu státu.
 2. Korporátní dluhopisy: Vyšší výnosy, ale i vyšší riziko oproti státním dluhopisům.
 3. Komunální dluhopisy: Vydávány územními samosprávnými celky, jako jsou města nebo kraje, s odpovědností za dluhopis svým majetkem.

Další typy dluhopisů:

 1. Prioritní dluhopisy: 
 • Držitel tohoto dluhopisu má právo na přednostní úpis nových akcií vydaných emitentem. 
 • Poskytuje výhodu účasti na růstu emitentovy hodnoty.
 1. Podřízené dluhopisy: 
 • Pohledávky držitele tohoto dluhopisu jsou uspokojeny až po ostatních pohledávkách v případě likvidace nebo podobných problémů. 
 • Vyšší riziko, ale též vyšší potenciální výnos.
 1. Vyměnitelné/Konvertibilní dluhopisy: 
 • Držitel má právo vyměnit tento dluhopis za akcie emitenta nebo jiný dluhopis v určitém okamžiku. 
 • Nižší výnos, ale možnost profitovat z růstu ceny akcie emitenta.
 1. Dluhopisy s opcí:
 • Emitent nebo investor držící tuto opci může předčasně splatit dluhopis.
 • Poskytuje flexibilitu v případě předčasného ukončení dlužního závazku.

Každý typ dluhopisu nabízí unikátní výhody a rizika. Investoři si musí pečlivě vybrat podle svých finančních cílů a tolerance k riziku. Dluhopisy poskytují investiční příležitosti s různými úrokovými výnosy a mírou rizika. 

Dluhopis patří společně s akciemi mezi nejvíce frekventované cenné papíry. Investoři by neměli považovat pouze výši úroků za klíčový faktor při výběru dluhopisů. Vysoký úrok sám o sobě nemusí znamenat vynikající investici; naopak, může indikovat zvýšené riziko. Pokud má emitent nízký úvěrový rating, což značí nižší důvěryhodnost dlužníka, musí nabídnout vyšší úrok, aby přilákal investory.

Rizikové dluhopisy (prašivé dluhopisy, junk bonds)

Prašivé dluhopisy jsou označení pro cenné papíry firem, které selhávají v dodržování svých závazků vůči investorům a nesplácí slíbený výnos (úrok). Tyto společnosti mohou být buď přímo podvodné, nebo jim chybí důvěryhodná finanční historie, solidní finanční plán či adekvátní zajištění.

Znaky rizikových dluhopisů:

 1. Nesplácení závazků:
 • Emitent nenaplňuje své závazky vůči držitelům dluhopisů, zejména co se týče slibovaného výnosu.
 1. Nedostatek důvěryhodnosti:
 • Společnosti nemají solidní finanční historii nebo plán, což vytváří nedostatek důvěry mezi investory. 
 • Často jsou to úplně nové společnosti s minimálním základním kapitálem sídlícím v office housech (virtuální adresy)
 1. Chybějící zajištění:
 • Absence adekvátního zajištění zvyšuje riziko, že investoři nedostanou své peníze zpět.
 1. Potenciální podvodné činnosti:
 • Může se jednat o podvodné firmy, které záměrně lákají investory falešnými sliby vysokých výnosů.
 •  Několik let vyplácí výnosy, ovšem ze zdrojů pocházejících z prodeje dalších dluhopisů. Časté jsou i různé reinvestice a přelévání prostředků mezi různými subjekty jedné skupiny.

Investoři by měli být obezřetní při investování do dluhopisů a vyhýbat se

společnostem s podezřelým chováním nebo nedostatečným finančním zázemím. Ve spolupráci s finančním odborníkem lze minimalizovat rizika a chránit svůj kapitál před nebezpečnými investicemi.

Vymáhání dluhopisu

Doporučujeme využít návrh na vydání platebního rozkazu, kdy soud vydává soudní rozhodnutí pouze na základě předložených listinných dokumentů, aniž by nařizoval jednání. K podanému návrhu budete muset předložit originál dluhopisu a emisní podmínky, ze kterých je patrné, že proběhla emise řádně a dluhopisy jsou platné a pravé (podobě jako například v případě vymáhání směnek). 

Na základě těchto originálů dokumentů může soud vydat platební rozkaz, kterým nařídí emitentovi zaplatit vám uplatněnou pohledávku i náklady řízení (tj. soudní poplatek a náklady na advokáta). Tento platební rozkaz může slouží jako exekuční titul a je možné pro vymožení pohledávky nařídit exekuci. Soudní poplatek činí 5%. Před podáním návrhu na vydání platebního rozkazu je nutné ověřit, zda emitent není v úpadku (insolvenci) nebo již neprobíhá insolvenční řízení.

Pokud jste vlastníkem neuhrazené pohledávky z dluhopisu a potřebujete rychlé řešení, jsme tu pro vás! Naše advokátní kancelář vám umožní efektivní vymáhání pohledávek z dluhopisů pomocí vydání platebního rozkazu nebo v insolvenčním řízení formou přihlášení pohledávky.

Mgr. Sára Brabencová
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.