Domů 5 Poradna 5 Vymáhání dluhopisů (pohledávek) Private Active Investor

Vymáhání dluhopisů (pohledávek) Private Active Investor

Vymáhání dluhopisů (pohledávek) Private Active Investor

15. 01. 2023

Pokud vlastníte dluhopisy společnosti Private Active Investor, měli byste zpozornět. Dne 15.11.2022. nastala splatnost 3-letých dluhopisů Provate active invetor bonds 3 s.r.o. Jedná se listinný cenný papír s úrokovou sazbou 6% p.a. K tomuto dni byl klientům (věřitelům) připsán na účet pouze roční výnos a nebyl zaslán vklad klienta. Společnost s klienty žádným způsobem nekomunikuje.

Podklady pro vymáhání Private Active Investor

Pro posouzení podkladů a vypracování nabídky zastupovaní budeme potřebovat následující podklady.

  • scan dluhopisu
  • potvrzení o zaplacení dluhopisu (např. výpis z banky)
  • objednávka úpisu dluhopisů (smlouva o upsání dluhopisu)

Následně Vám do 24h zašleme posouzení pohledávky a nabídku zastupování (vymáhání pohledávky). Vše umíme vyřešit bez osobní návštěvy na pobočce naší kanceláře. Pokud patříte mezi vlastníky dluhopisů společnosti Private Active Investor a máte zájem o předložení nabídky našich právních služeb, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@fabianpartners.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Specializace na vymáhání pohledávek

Advokátní a insolvenční kancelář FABIAN & PARTNERS má významné zkušenosti s poskytováním komplexních právních služeb v oblasti insolvenčního řízení a vymáhání pohledávek (mimosoudní i soudní). Máme zkušenost s rozmanitým portfoliem pohledávek a jsme současně insolvenční správce se zvláštním povolením, tedy osobou oprávněnou k výkonu správcovské činnosti u finančních institucí. Garantujeme Vám vysoce profesionální přístup opřený o dokonalou znalost občanského, insolvenčního a trestního práva.

JUDr. Ing. Pavel Fabian, advokát a insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.