[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Úpadek WCA International s.r.o – jak přihlásit pohledávku

Úpadek WCA International s.r.o – jak přihlásit pohledávku

03. 03. 2023

Dne 27. února 2023 Městský soud v Praze definitivně rozhodl o osudu alternativního fondu WCA International s.r.o., který neoprávněně poskytoval své investiční produkty široké veřejnosti, když rozhodl tom, že se nachází v úpadku a prohlásil na jeho majetek konkurs.

Média dále informovala o skutečnosti, že se neoprávněným jednáním fondu v současnosti zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu. Poškození věřitelé tak mohou uplatnit svůj nárok na náhradu škody v trestním řízení.

Přihlášky pohledávek do insolvence WCA International s.r.o

Věřitelé mají poslední šanci uplatnit své pohledávky, a to do 27. dubna 2023. Přihlášení pohledávky přihláškou je v tento okamžik jedinou možností, jak se domoci alespoň části svých peněz, jelikož nepřihlášené pohledávky již nebude možno vymáhat žádným jiným způsobem.

Vzhledem ke sporné povaze pohledávek doporučujeme věřitelům předejít riziku popření pohledávky, a tudíž odepření si možnosti uspokojení pohledávky, v důsledku nesprávného přihlášení nároku a svěřit přihlášku pohledávky odborníkům.

Naše advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS včele s JUDr. Ing. Pavlem Fabianem, insolvenčním správcem se zvláštním povolením, specializující se na zastupování klientů během celého insolvenčního řízení, posoudí v každém jednotlivém případě důkladně posuzuje, zda byla smlouva, na základě které věřitelé své prostředky investovali, platná a bude tedy možné přihlašovat veškeré nároky ze smlouvy, nebo zda tato smlouva platná nebyla a bude možno přihlásit pouze bezdůvodné obohacení ve výši poskytnutého plnění.

Zastupování v incidenčních sporech 

Pokud insolvenční správce nebude s povahou nebo výší přihlášené pohledávky souhlasit a na přezkumném jednání ji i tzv. popře (pravost, výši, pořadí), není šance na uspokojení vaší pohledávky definitivně ztracena. Proti popření pohledávky se můžete bránit tzv. incidenční žalobou v rámci incidenčního sporu. Během tohoto procesu Vám nabízíme služby právního zastoupení, abychom Vám pomohli prosadit zařazení Vaší pohledávky mezi pohledávky v insolvenčním řízení uspokojované.

Zastoupení na přezkumném jednání a na schůzi věřitelů

Na přezkumném jednání probíhá zjišťování, zda jsou přihlášené pohledávky přihlášeny oprávněně nebo nikoli.

V insolvenčním řízení WCA International s.r.o. bylo přezkumného jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek nařízeno na den 24. května 2023 v 11:00 hodin, do jednací síně č. dveří 264, v budově Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská.

Bezprostředně po přezkumném jednání bude následovat schůze věřitelů. Na schůzi věřitelů informuje insolvenční správce o své dosavadní činnosti a o majetkové situaci dlužníka. Následně věřitelé zvolí věřitelský výbor, který chrání společný zájem věřitelů a v součinnosti s insolvenčním správcem přispívá k naplnění účelu insolvenčního řízení.

Není-li Vám osud Vaší pohledávky lhostejný, můžete se tohoto jednání osobně účastnit, případně Vás na něm můžeme na základě plné moci zastoupit.

Uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení

WCA International s.r.o. jakožto alternativní investiční fond, ze zákona nesměl nabízet své služby široké veřejnosti. Z tohoto důvodu čelí trestnímu oznámení, kterým se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločin.

Doporučujeme všem poškozeným věřitelům, aby své pohledávky prostřednictvím specializovaných kanceláří uplatnili i v rámci trestního řízení, a to s ohledem na možnost dalšího vymáhání prostředků, v případě, že v rámci insolvenčního řízení nedojde k úplnému uspokojení jejich nároků.

Napište nám, a udělejte tak první krok k úspěšnému vymožení pohledávky

JUDr. Ing. Pavel Fabian, insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.