[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Schůze věřitelů Premium Data Systems III a BD P5 Skalka V.

Schůze věřitelů Premium Data Systems III a BD P5 Skalka V.

02. 03. 2024

Dne 27. 2. 2024 se uskutečnila schůze věřitelů společnosti Premium Data Systems III s.r.o., vůči níž je vedeno insolvenční řízení pod sp. zn. MSPH 60 INS 9871/2023. Schůze věřitelů proběhla u Městského soudu v Praze za účasti zástupců věřitelů a insolvenčního správce, ze strany dlužníka se nezúčastnil nikdo.  
 
Společně s dalšími zúčastněnými věřiteli jsme tvořili pohodlnou většinu všech platných hlasů, nic tedy nebránilo hlasování o důležitých bodech schůze věřitelů, a to zejména o dalším postupu vůči dlužníkovi. Na jednání konané u Městského soudu v Praze byl rovněž k výslechu předvolán i tehdejší jednatel společnosti Premium Data Systems III s.r.o. (jakož i dalších společností v rámci skupiny Premiot), Ondrej Spodniak, který se však den před konáním jednání omluvil z důvodu pracovní vytíženosti. Ondrej Spodniak zároveň sdělil, že již není jednatelem společnosti, a tudíž svůj výslech nepovažuje za nutný. Ondrej Spodniak je však tím, za jehož působnosti ve společnosti docházelo k veškeré aktivní činnosti společnosti, a tedy by o stavu jejího účetnictví a bilanci aktiv a pasiv měl vědět nejvíce.

Změna v osobě jednatele nadto byla v obchodním rejstříku přepsána dne 20. 2. 2024, což s ohledem na dříve zveřejněné (25. 1. 2024) předvolání k výslechu může být považováno za účelový krok. S ohledem na neaktivitu společnosti Premium Data Systems III s.r.o. insolvenční správce trvá na předvolání jednatele společnosti, avšak nyní již aktuálního jednatele Immada Haje za účelem prohlášení o majetku společnosti, neboť insolvenční správce aktuálně nezjistil žádný majetek společnosti.

Schůze věřitelů společnosti BD P5 Skalka V.

Dne 29. 2. 2024 proběhla schůze věřitelů společnosti BD P5 Skalka V. s.r.o., vůči níž je vedeno insolvenční řízení pod sp. zn. MSPH 77 INS 15666/2023. Schůze proběhla u Městského soudu v Praze a zúčastnili se jí věřitelé a insolvenční správce, zástupce dlužníka nebyl přítomen.
 
Spolu dalšími věřiteli jsme disponovali potřebnou většinou pro rozhodnutí o důležitých bodech této schůze, zejména o dalším postupu v insolvenčním řízení. Insolvenční správce v rámci schůze věřitelů sdělil, že dlužník je nekontaktní a dále, že jedinými dosud zjištěnými aktivy společnosti jsou její pohledávky za dalšími společnostmi ze skupiny Premiot, na základě zasílaných plateb označených jako půjčka. Docházelo tak k přesunu financí společnosti na tyto ostatní subjekty. Insolvenční správce již tyto pohledávky přihlásil do insolvenčních řízení těchto dalších společností, výše majetkové podstaty tak bude záviset na jejich výsledku. Další vývoj tohoto insolvenčního řízení se tak bude odvíjet právě od toho. I u této společnosti navíc došlo ke změně jednatele v obchodním rejstříku, též na Immada Haje. Dle názoru insolvenčního správce se jedná o bílého koně, kterého zde Ondřej Spodniak dosadil.

Insolvenční návrhy – Česká Žula Premiot II., Apartmány Mýto pod Ďumbierom II

O dalším postupu v insolvenčním řízení společnosti Premium Data Systems III s.r.o. a společnosti BD P5 Skalka V. s.r.o. stejně tak jako o vývoji v dalších insolvenčních řízení koncernových společností skupiny Premiot budeme nadále na našich stránkách informovat. V nejbližší době pak bude naše kancelář podávat insolvenční návrhy u společností Česká Žula Premiot II., s.r.o. a Apartmány Mýto pod Ďumbierom II., s.r.o.
 
Pokud máte pohledávku za některou ze společností spadající do skupiny Premiot, neváhejte se nám ozvat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na našich webových stránkách, případně nás můžete kontaktovat na e-mailu info@fabianpartners.cz. V současné chvíli evidujeme několik probíhajících řízení, do nichž jsme podávali přihlášky pohledávek našich klientů a o jejichž vývoji budeme následně informovat.
 
Aktuálně pak běží lhůta pro podání přihlášek pohledávek věřitelů společnosti PREMIOT realitní, a.s. a Premiot Group a.s., proto jestli i Vy máte pohledávku za touto společností, avšak ještě nemáte svého právního zástupce, který by Vaši pohledávku uplatnil a Vaše zájmy dále hájil, neváhejte se na nás obrátit.

Více o této kauze v médiích

Mgr. Michal Vokoun
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.