[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Přihláška do insolvence Alpha Solar systems

Přihláška do insolvence Alpha Solar systems

13. 01. 2024

Dne 8.1.2024 prohlásil Krajský soud v Brně úpadek dlužníka Alpha Solar systems s.r.o. a současně vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili do 2 měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku. K později podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlédne. Dlužník na insolvenční návrh nereagoval a nijak proti tvrzením navrhovatele neprotestoval

Přihlášení pohledávky

Přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. Jde-li o pohledávku vykonatelnou, musí věřitel v přihlášce uvést i skutečnosti, o které vykonatelnost opírá. Pohledávku je nutné vyčíslit v penězích, i když jde o pohledávku nepeněžitou. Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné, včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku.

Lhůta pro přihlášení pohledávky

Konec lhůty pro přihlášení pohledávek je 8.3.2024, tato lhůta je propadná

Schůze věřitelů a přezkumné jednání Alpha Solar systems

Krajský soud v Brně nařídil přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na pondělí 8. dubna 2024 v 13:00 h do jednací síně č. 9, č. dveří 054, přízemí budovy Krajského soudu v Brně – pracoviště Husova 15, 601 95 Brno. Tohoto jednání se budeme účastnit jménem klientů.

Zastupování v insolvenčním řízení

Pokud máte zájem o informace z řízení a zastupování, vyplňte formulář. Doporučujeme zaslat tyto podklady: scan smlouvy, faktury, dokladů o zaplacení. Co pro Vás uděláme?


zastupování na jednáních s dlužníkem
sledování insolvenčního rejstříku
přihlášení pohledávek do insolvenčního rejstříku
osobní účast na přezkumném jednání a schůzi věřitelů
komunikace se soudem a insolvenčním správcem

Kdo Vás bude v kauze Alpha Solar zastupovat?

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS patří v oblasti správy pohledávek a vymáhání pohledávek k největším advokátním kancelářím. Máme zkušenost s rozmanitým portfoliem pohledávek (Sberbank, Malina, Premiot) a jsme současně insolvenční správce se zvláštním povolením, tedy osobou oprávněnou k výkonu správcovské činnosti u finančních institucí a velkých podniků. V soutěži Právnická firma roku, pořádané společností EPRAVO.CZ pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory, se naše advokátní kancelář umístila opakovaně jako doporučovaná advokátní kancelář pro oblast insolvencí a restrukturalizací.

Další články Alpha Solar Systems – napsali o nás

Právní poradna – insolvence Alpha Solar Systems


FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.