[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Novela insolvenčního zákona 2021

Novela insolvenčního zákona 2021

06. 01. 2021

Vládou schválený návrh novely insolvenčního zákona částečně transformuje evropskou směrnici o restrukturalizaci a insolvenci.

Co se změnilo?

Přestože tato směrnice výslovně nedopadá na dlužníky, kteří jsou fyzickými osobami nepodnikateli, novela sjednocuje délku doby oddlužení na 3 roky a nerozeznává tedy, zda je dlužník podnikatelem či nikoliv. Případně zda spadá do tzv. rizikové skupiny.

Novela se však žádným způsobem nevypořádala s možností zavést sankční prodloužení oddlužení, pokud dlužník, který je podnikatelem, jedná v oddlužení nepoctivě. Nicméně podnikání jako takové sebou nese určitá nejen ekonomická rizika. Zkrácení doby oddlužení na 3 roky pro podnikatele se jeví jako adekvátní vyvážení těchto rizik s oprávněnými zájmy jak dlužníka, tak věřitele.

Dlužník spotřebitel

V případě dlužníků spotřebitelů se však zkrácením doby trvání oddlužení neúměrně zvýší riziko pouze na straně věřitele vedoucí ke stále nižšímu uspokojení, kdy již v insolvenčních řízeních zahájených po 31. květnu 2019 byla zrušena povinnost uhradit za 5 let trvání oddlužení 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů a oddlužení tak bývá povoleno za předpokladu, že dlužník bude splácet minimálně částku odpovídající výši odměny a hotových výdajů insolvenčního správce.

Podle směrnice ani není zkrácení doby trvání oddlužení spotřebitelů vyžadováno. Spotřebitelé se ve většině případů dostávají do úpadku pouze nadbytečným využíváním finančních prostředků pro svou osobní potřebu a jediným kdo tímto nadbytečným utrácením nesl jakékoliv riziko, jsou sami dlužníci.

Věřitelé mohou tento vládní návrh vnímat jako nespravedlivý zásah do jejich práv, když návrh žádným způsobem nevyvažuje zkrácení doby trvání oddlužení s mírou uspokojení věřitelů dlužníka. Zůstala zachována povinnost hradit odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce a minimálně jednou tolik nezajištěným věřitelům. V případě zkrácení doby bez dalšího tak bude uspokojení věřitelů nižší.

Závěrem

Tato novela jednoznačně nahrává dlužníkům, zcela chybí jakékoliv vyvážení práv a povinností dlužníků a věřitelů. Vládní návrh zákona má být transpozicí Směrnice o restrukturalizaci a insolvenci, nicméně se jakkoliv nevypořádává z větším počtem nástrojů, které směrnice dává členským státům k dispozici, aby se zvýšila efektivita a účinnost insolvenčních řízení nebo aby se předcházelo úpadkům jako takovým.  Přece jen není v zájmu věřitelů ani dlužníků, aby se do úpadku dostali.

Potřebujete pomoci s vymáháním pohledávek? Nebojte se na nás obrátit. Kontaktujte nás pomocí formuláře na webu nebo telefonicky. Vaši pohledávku zdarma posoudíme, stačí zaslat veškeré potřebné podklady.

JUDr. Ing. Pavel Fabian, insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.