[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Chystané změny v exekucích pro rok 2021

Chystané změny v exekucích pro rok 2021

24. 02. 2021

Drobné pohledávky v ohrožení

Jednou z chystaných změn je možné zastavovaní bagatelních exekucí, čímž se rozumí drobné pohledávky v řádu několika tisíců ne-li pouze stovek korun. V tomto případě by pak věřitelé ztratili možnost vymožení těchto menších pohledávek v rámci exekučního řízení, které u svých dlužníků evidují. Důležitý je fakt, že mnohdy jeden věřitel eviduje několik drobných pohledávek vůči jednomu dlužníkovi, avšak v jejich součtu se jedná o významnější částku. I přesto by však takoví věřitelé mohli nárok na vymožení pohledávek ztratit. 

V případě povinných zastavování exekucí zákonodárce doufejme definuje konkrétní výčet podmínek, za kterých je zastavení exekuce možné, jelikož v opačném případě dojde ke zjevnému zvýhodnění dlužníka před věřiteli. 

Povinná úhrada zálohy na náklady vymáhání dluhu

Další předpokládanou změnou je možná povinnost úhrady zálohy na náklady vymáhání dluhu v exekučním řízení, která by šla na vrub věřitele. Zákonodárce má za to, že tato podmínka by vedla ke zvážení věřitelů, zda majetkové poměry dlužníka dosahují takové výše, aby pohledávka mohla být zdárně vymožena. Jinými slovy by šlo o snahu snížit počet zahájených exekučních řízeních, jelikož má zákonodárce za to, že povinná záloha mnohé věřitele od zahájení exekučního řízení odradí.

Exekuce pod jedním exekutorem

Dlouho zvažovaná možnost všechny exekuce jednoho dlužníka soustředit u jednoho exekutora, a to u toho, který zahájil první z těchto exekucí, se zdá jako krok správným směrem. Bezesporu by se totiž jednalo o způsob, kterým by se daly snížit náklady exekučního řízení. Volba exekutora nicméně dává věřiteli možnost výběru toho exekutora, u nějž věří, že úspěšně dojde k vymožení celé pohledávky za dlužníkem. Při schválení této novely by však tato výhoda byla nenávratně ztracena

Závěrem

Z výše uvedených informací plyne, že projednávané změny exekučního řádu svědčí především ve prospěch dlužníka. Z tohoto důvodu radíme svým klientům zahájit exekuční řízení dříve, než dojde ke schválení novely exekučního řádu. V tomto případě tedy platí známé, čím dříve, tím lépe. V tuto chvíli je stále možné: 

  • zahájit exekuční řízení u soudního exekutora podle výběru věřitele, 
  • nařídit exekuci i na bagatelní částky, 
  • a navíc bez dalších hotových nákladů věřitele. 

V případě zájmu o vymáhání pohledávky dlužníka v exekučním řízení se na nás neváhejte obrátit. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím webu, mailem nebo telefonicky. 

JUDr. Ing. Pavel Fabian, insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.