[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Jak postupovat při neplacení výživného

Jak postupovat při neplacení výživného

04. 07. 2019

Každý z rodičů má povinnost se o své dítě starat a zajistit jeho základní potřeby. Pokud se ale stane to, že se rodiče jakkoliv nepohodnou a následně rozejdou/rozvedou, neznamená to, že tato povinnost vůči dítěti zaniká. Jak funguje vyživovací povinnost, v čem spočívá a jak postupovat při jejím neplacení, se do dozvíte v následujícím článku.

V čem spočívá vyživovací povinnost

Povinnost platit výživné, více známé jako alimenty, vyplývá z ust. § 910 a násl. občanského zákoníku, který stanoví rodičům a dětem vzájemnou vyživovací povinnost.  Rozsah vyživovací povinnosti rodičů vůči dítěti má odpovídat jednak životní úrovni povinného rodiče, který je povinný výživné platit, jeho majetkovým poměrům, ale také potřebám dítěte, které mají v jeho životě své opodstatnění.

Míra potřeb dítěte je určena především jeho věkem, zdravotním stavem, tím, jestli, dítě žije s jedním z rodičů nebo ne a např. tím jestli dítě pobírá sirotčí důchod nebo jiné dávky. Alimenty se platí v pravidelných opakujících se částkách, které se platí vždy na měsíc dopředu, pokud není rozhodnutím soudu stanoveno jinak.

Jak se bránit v případě, že expartner neplatí výživné

Exekučním rozhodnutím stanoví soud výši výživného a v případě, že povinný rodič neplní svou povinnost, je možné se bránit proti neplacení vymáháním výživného v exekučním řízení.  V rámci exekučního řízení se můžete domáhat zaplacení dlužného výživného, ale také výživného do budoucna tzv. běžného výživného. Z tohoto hlediska tak plní exekuční řízení ochrannou funkci a brání vzniku dalších dluhů na neuhrazeném výživném. Podmínkou podání exekučního návrhu i na běžné výživné, je především fakt, že v době podání exekučního návrhu už existuje dluh na výživném z minulosti.

Podstatné náležitosti exekučního návrhu

Exekuční návrh slouží k vymožení dlužného výživného musí obsahovat podstatné náležitosti stanovené § 38 exekučního řádu, jako jsou:

  • označení exekutora,
  • označení povinného a oprávněného (s uvedením jména, příjmení, trvalého bydliště a datumy narození obou účastníků),
  • přesné označení exekučního rozhodnutí,
  • dále musí být z návrhu jasné, které věci se týká a co sleduje, v jakém rozsahu byla povinnost splněna a musí obsahovat podpis včetně datumu.

K exekučnímu návrhu je potřeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního rozhodnutí, který obsahuje doložku o vykonatelnosti.  Mimo běžných náležitostí musí exekuční návrh pro dlužné výživné obsahovat vymezené časové období, za které nebylo výživné zaplaceno a také určit celkovou dlužnou částku. U běžného výživného musí být stanoven okamžik, od kterého je výživné požadováno.

Kdo podává exekuční návrh

V případě, že je dítě nezletilé, exekuční návrh podává jeho zákonný zástupce, což je většinou rodič. Pokud už dítě dosáhlo věku 18 let, je vymožení dlužného výživného zcela na něm.

Způsoby exekuce

Způsoby, jak probíhá se neliší od vymáhání jiných peněžitých částek (podle § 59 odst. 1 exekučního řádu jde např. o srážky ze mzdy a jiných příjmů, přikázání pohledávky, prodej movitých věcí a nemovitých věcí). Kromě toho je možnél exekuci provést i zvláštním způsobem, který je možný pouze v případě vymáhání nedoplatku na výživné, kterým je pozastavení řidičského oprávnění. Ode dne doručení exekučního příkazu se povinnému rodiči pozastavuje řidičské oprávnění, po dobu pozastavení nesmí držitel řidičského průkazu řídit motorová vozidla.

Závěr

V neposlední řadě je důležité zmínit, že neplacení výživného je podle trestního zákoníku (§ 196) trestný čin zanedbání povinné výživy pokud tuto povinnost rodič nedodržuje déle jak 4 měsíce, v takovém případě můžete na povinného rodiče podat trestní oznámení. Povinnému rodiči hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Než toto trestního oznámení podáte, dobře si promyslete, jestli vám tento způsob vymáhání přijde nutný, nebo spíš jestli vám přijde užitečný. Pokud povinný rodič dostane trest odnětí svobody, přijde tím o příjmy a tím spíš nebude schopný alimenty platit.

Mgr. Eva Matějčíková
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.