[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Vymáhání pohledávek, náhrady škody a ušlého zisku v důsledku koronaviru

Vymáhání pohledávek, náhrady škody a ušlého zisku v důsledku koronaviru

03. 04. 2020

Po České republice je možné požadovat za určitých konkrétních podmínek náhradu škody a ušlého zisku z důvodu situace zapříčiněné výskytem koronaviru. Podle českého krizového zákona je stát povinný nahradit škodu (včetně ušlého zisku), která byla způsobena právnickým a fyzickým osobám v souvislosti s krizovými opatřeními prováděnými podle tohoto zákona.

Odpovědnosti státu za škodu je možné se domáhat, jsou-li splněny tyto předpoklady:

  • provedení krizového opatření,
  • vznik škody, 
  • a existuje-li příčinný vztah mezi krizovým opatřením a vznikem škody.

Stát se může odpovědnosti zprostit pouze pokud prokáže, že si poškozený způsobil škodu sám.

Škoda musí být uplatněná v zákonem stanovené lhůtě 6 měsíců od doby, kdy se o škodě dozvíte. Nejzazší termín je ale do 5 let od vzniku škody (tzv. objektivní lhůta). Pokud se nárok na škodu v dané lhůtě neuplatní, automaticky zaniká.

Vznik a výši škody je potřebné u soudu prokázat. V tomto neexistuje ani z důvodu situace koronaviru, resp. šíření nemoci COVID-19, žádná výjimka. Proto je důležité škody pečlivě zaznamenat a shromažďovat potřebné důkazní materiály, které pomohou jejich prokázání. Nárok za vás uplatníme u všech v úvahu připadajících orgánů krizového řízení, nejdřív samozřejmě v rámci mimosoudního řešení pohledávek.

Pomůžeme vám

Vzhledem k výpadkům tržeb (například jako následek krizových opatření druhá strana nedodrží uzavřenou smlouvu) očekáváme nárůst neuhrazených dluhů, mezd, faktur, půjček, směnek apod. V návaznosti na to, že očekáváme zhoršení celkové ekonomické situace hospodářství, nárůst nezaměstnanosti a zvýšení počtu insolvencí, doporučujeme začít pracovat na vymáhání pohledávky co nejdříve

Veškeré lhůty (úroky z prodlení, penále, promlčení, lhůty pro podání odporu či odvolání, dovolání) běží i nadále. Procesní předpisy vyšší moc svým působením neupravuje, takže se lhůty nestaví, ani se nepromíjí opožděně učiněné úkony. Pohledávky nám můžete předat online, tzn. bez nutnosti osobní konzultace. Případně nám můžete nezávazně poslat veškeré podklady na info@fabianpartners.cz, bez prodlení se vám ozveme s individuální nabídkou.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.