[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Insolvenční řízení PREMIOT – aktuality ke dni 16. 6. 2024

Insolvenční řízení PREMIOT – aktuality ke dni 16. 6. 2024

18. 06. 2024

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás jakožto věřitele informovat o dalším vývoji kauzy skupiny Premiot Group. K dnešnímu dni se v insolvenci nachází níže vyjmenované společnosti, u kterých jednotlivě stručně popisujeme stav řízení. Veškeré informace o průběhu řízení jsou pak zjistitelné z insolvenčního rejstříku. Obecně o všech již zahájených řízeních lze uzavřít, že se jednoznačně projevuje snaha skupiny Premiot, co nejvíce oddálit prohlášení úpadků jednotlivých společností a v získaném čase s největší pravděpodobností připravit podklady pro reorganizaci.

Výše uspokojení pohledávek

V současné chvíli si stále nedovolujeme odhadovat konečnou možnou výši uspokojení Vašich pohledávek. U některých společností je již sice zveřejněný předběžný seznam majetku a seznam dluhů/závazků vůči věřitelům, ovšem jedná se však o prvotní informace, které jsou nejdále ve fázi po přezkumném jednání. Seznam majetku se však bude průběžně doplňovat a aktualizovat. Insolvenční správce může dále získat do majetkové podstaty i majetek na základě neúčinných právních úkonů. Insolvenční správce má jeden rok na podání žalob napadající právě takové úkony. Odhadovat konečnou výši Vašeho uspokojení by tak bylo předčasné. Stále tedy platí, že výše uspokojení nelze aktuálně odhadnout a opět upozorňujeme, že výše uspokojení závisí na mnoha faktorech, zejména na tom, zda budou insolvenční řízení řešena formou reorganizace či konkursu, jaké majetky společností budou zjištěny a jaká bude celková přihlášená výše pohledávek. Procento uspokojení tak bude různé v každé jednotlivé společnosti skupiny Premiot, a to podle výše majetku a celkových dluhů.

Iniciativa naší kanceláře v kauze Premiot

kauze Premiot k dnešnímu dni zastupujeme více než 450 klientů, pro které denně monitorujeme nejnovější dění a aktivně se snažíme hledat jednotné cesty, jak prosadit co nejúčinnější ochranu Vašich práv. I přesto, že Vám nesdělujeme novinky na pravidelnější bázi, můžete si být jisti, že Vaše nároky a práva jsou z naší strany podchycena a o všem podstatném jste vyrozuměni.

Naše kancelář ze své iniciativy zpracovala a podala vůči devíti společnostem, konkrétně vůči BD P5 Skalka I. s.r.o., Apartmány Mýto pod Ďumbierom II. s.r.o., Česká žula Premiot II. s.r.o., Česká žula Premiot VII. s.r.o., Premium Data Systems III. s.r.o., Premium Data Systems IV. s.r.o., Karolína Residence s.r.o., Česká žula Premiot I. s.r.o. a BD P5 Skalka II. s.r.o. Úpadek byl již prohlášen na základě těchto insolvenčních návrhů u celkem pěti společností.

V rámci řízení zahájeného prvním naším insolvenčním návrhem jsme také zpracovali úspěšné odvolání, které nyní slouží jako precedens pro ostatní řízení v kauze Premiot, kdy s odkazem na něj lze podávat insolvenční návrhy, aniž by věřitelé museli skládat jinak povinnou zálohu na náklady insolvenčního řízení. Zahájení dalších insolvenčních řízení je tak pro věřitele v této kauze snazší a dostupnější. Další insolvenční návrhy se budou připravovat v létě dle kapacitních možností kanceláře.

Naše kancelář se též obrátila s trestními oznámeními na policii, aby prověřila skutečnosti nasvědčující tomu, že byly Ondrejem Spodniakem, jednajícím za jednotlivé společnosti a konkrétními právnickými osobami ve skupině Premiot, naplněny znaky skutkové podstaty trestného činu podvodu.

Jednotlivá insolvenční řízení zahájená se společnostmi ze skupiny Premiot Group

PREMIOT GROUP, a.s.

V rámci insolvenčního řízení této společnosti došlo dne 5. 2. 2024 k prohlášení úpadku, čímž byla započata dvouměsíční propadná lhůta pro přihlášení pohledávek do insolvence. Do 5. 4. 2024 jsme podali přihlášky pohledávek našich klientů, kdy se ve většině případů jednalo o závazky ze zajišťovacích směnek, na kterých figurovala tato společnost jako ručitel. Přezkumné jednání a schůze věřitelů je svolána na den 9. 7. 2024. Tohoto přezkumného jednání se budeme účastnit.https://www.pohledavkyonline.cz/jak-prihlasit-pohledavku-do-insolvence/

Hotel Karolína, s.r.o.

U této společnosti bylo již rozhodnuto o úpadku a byla povolena reorganizace.  Lhůta pro přihlášení pohledávek uplynula dne 21. 9. 2023 a je přihlášeno pouze 14 věřitelů, kdy žádný nemá pohledávku z titulu nesplacené jistiny dluhopisů.

PREMIOT obchodní, a.s. (dříve Europa Investment Property CZ a.s.)

U této společnosti, spolu s Premiot realitní, a.s, byl dán největší počet věřitelů. Po prohlášení moratoria byl na společnost dne 11. 3. 2024 prohlášen úpadek a dne 13. 5. 2024 skončila lhůta pro přihlášení pohledávek.   Přezkumné jednání a schůze věřitelů se uskuteční dne 3. 10. 2024. Této schůze se budeme účastnit.

PREMIOT realitní, a.s. 

U této společnosti byl dán největší počet věřitelů. Na společnost byl prohlášen úpadek, lhůta pro přihlášení pohledávek skončila dne 22. 3. 2024. Přezkumné jednání a schůze věřitelů se uskuteční dne 18. 7. 2024, kdy se této schůze zúčastníme.

Premium Data Systems III. s.r.o.

Na tuto společnost byl podán insolvenční návrh prostřednictvím naší advokátní kanceláře. Na tuto společnost byl prohlášen úpadek, lhůta pro přihlášení pohledávek skončila dne
29. 1. 2024. Přezkumného jednání dne 27. 2. 2024 jsme se zúčastnili a věřitele individuálně o výsledku přezkumného jednání informovali.

Premium Data Systems s.r.o.

U této společnosti bylo dne 19. 6. 2023 zahájeno insolvenční řízení. V rámci tohoto řízení lze spatřovat snahu dlužníka o průtahy v řízení. Aktuálně vyčkáváme na prohlášení úpadku dlužníka – poté dojde i k přihlášení pohledávek věřitelů.

Česká žula Premiot IX s.r.o.

Na společnost byl prohlášen úpadek, lhůta pro přihlášení pohledávek skončila dne 22. 1. 2024. Přezkumného jednání, které se uskutečnilo 2. 2. 2024 jsme se zúčastnili a o jeho výsledku vždy individuálně věřitele informovali.

BD P5 Skalka V. s.r.o.

Na společnost byl prohlášen úpadek, lhůta pro přihlášení pohledávek skončila dne 30. 1. 2024. Přezkumného jednání, které se uskutečnilo 2. 2. 2024 jsme se zúčastnili a o jeho výsledku vždy individuálně věřitele informovali.

PREMIOT těžební a.s. (dříve PREMIOT Mining & Resources a.s.)

U této společnosti byl dne 2. 11. 2023 podán v pořadí již druhý insolvenční návrh. Insolvenční řízení však bylo zastaveno, jelikož pohledávka byla insolvenčnímu navrhovatel uhrazena.

Premiot Wealth Management, a.s

V této věci byl ze strany zaměstnanců společnosti podán dne 2. 11. 2023 insolvenční návrh, který však soud odmítl pro jeho vady.  

Premium Data Systems IV. s.r.o.      

U této společnosti naše kancelář zpracovala za naše klienty věřitelský insolvenční návrh, kterým bylo dne 24. 11. 2023 zahájeno s touto společností insolvenční řízení. Byl prohlášen úpadek a lhůta pro přihlášení pohledávek skončila dne 8. 4. 2024. Přezkumné jednání se uskutečnilo 5. 6. 2024, kterého jsme se zúčastnili a naše klienty o výsledku informovali.

Karolína Residence s.r.o.

U této společnosti naše kancelář zpracovala za naše klienty věřitelský insolvenční návrh, kterým bylo dne 28. 11. 2023 zahájeno s touto společností insolvenční řízení. Byl prohlášen úpadek a lhůta pro přihlášení pohledávek končí dne 8. 7. 2024. O podání přihlášky budou věřitelé informováni. Přezkumné jednání se uskuteční 3. 9. 2024, kterého se budeme účastnit. O výsledku schůze budou věřitelé rovněž informováni.

Česká žula Strojní II. s.r.o.

S touto společností bylo zahájeno insolvenční řízení. Byl prohlášen úpadek a lhůta pro přihlášení pohledávek skončila 21. 5. 2024. O podání přihlášky byli věřitelé informováni. Přezkumné jednání se uskuteční 17. 7. 2024, kterého se budeme účastnit. O výsledku schůze budou věřitelé rovněž informováni.

Česká žula Strojní IV. s.r.o.

S touto společností bylo zahájeno insolvenční řízení. Byl prohlášen úpadek a lhůta pro přihlášení pohledávek skončila 27. 5. 2024. O podání přihlášky byli věřitelé informováni. Přezkumné jednání se uskuteční 25. 6. 2024, kterého se budeme účastnit. O výsledku schůze budou věřitelé rovněž informováni.

BD P5 Skalka I. s.r.o.

S touto společností bylo zahájeno insolvenční řízení na základě našeho insolvenčního návrhu. Byl prohlášen úpadek a lhůta pro přihlášení pohledávek skončila 10. 6. 2024. O podání přihlášky byli věřitelé informováni. Přezkumné jednání se uskuteční 31. 7. 2024, kterého se budeme účastnit. O výsledku schůze budou věřitelé rovněž informováni.

Česká žula Strojní V. s.r.o.

S touto společností bylo zahájeno insolvenční řízení. Byl prohlášen úpadek a lhůta pro přihlášení pohledávek skončí 25. 6. 2024. O podání přihlášky budou věěřitelé vyrozuměni. Přezkumné jednání se uskuteční 25. 7. 2024, kterého se budeme účastnit. O výsledku schůze budou věřitelé rovněž informováni.

Česká žula Premiot I. s.r.o.

U této společnosti naše kancelář zpracovala za naše klienty věřitelský insolvenční návrh, kterým bylo 21. 5. 2024 zahájeno insolvenční řízení. Nyní čekáme na prohlášení úpadku dlužníka.

Česká žula Premiot II. s.r.o.

U této společnosti naše kancelář zpracovala za naše klienty věřitelský insolvenční návrh, kterým bylo 12. 4. 2024 zahájeno insolvenční řízení. Nyní čekáme na prohlášení úpadku dlužníka.

Premium Data Systems II. s.r.o.

S touto společností bylo zahájeno insolvenční řízení. Byl prohlášen úpadek a lhůta pro přihlášení pohledávek skončila 20. 5. 2024. O podání přihlášky byli věřitelé vyrozuměni. Přezkumné jednání se uskuteční 10. 7. 2024, kterého se budeme účastnit. O výsledku schůze budou věřitelé rovněž informováni.

Property Premiot IV. s.r.o.

S touto společností bylo zahájeno insolvenční řízení. Byl prohlášen úpadek a lhůta pro přihlášení pohledávek skončí 22. 7. 2024. O podání přihlášky budou věřitelé vyrozuměni. Přezkumné jednání se uskuteční 12. 9. 2024, kterého se budeme účastnit. O výsledku schůze budou věřitelé rovněž informováni.

Česká žula Premiot VII. s.r.o.

U této společnosti naše kancelář zpracovala za naše klienty věřitelský insolvenční návrh, kterým bylo 6. 2. 2024 zahájeno insolvenční. Byl prohlášen úpadek a lhůta pro přihlášení pohledávek skončí 7. 8. 2024. O podání přihlášky budou věřitelé vyrozuměni. Přezkumné jednání se uskuteční 5. 9. 2024, kterého se budeme účastnit. O výsledku schůze budou věřitelé rovněž informováni.

Apartmány Mýto pod Ďumbierom II. s.r.o.

U této společnosti naše kancelář zpracovala za naše klienty věřitelský insolvenční návrh, kterým bylo 17. 4. 2024 zahájeno insolvenční řízení. Nyní čekáme na prohlášení úpadku dlužníka.

Apartmány Mýto pod Ďumbierom V. s.r.o.

U této společnosti bylo zahájeno insolvenční řízení. Nyní čekáme na prohlášení úpadku dlužníka.

BD P5 Skalka II. s.r.o.

S touto společností bylo zahájeno insolvenční řízení na základě našeho insolvenčního návrhu. Nyní vyčkáváme na prohlášení úpadku dlužníka.

Kauza Premiot Group je pro nás jednou z priorit, a proto denně sledujeme její vývoj a snažíme se pro Vás, naše klienty hledat její nejúčelnější řešení. O každém zásadním posunu v rámci celé kauzy a o každém kroku souvisejícím s uplatněním Vašeho individuálního nároku Vás budeme vždy včas informovat.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.

JUDr. Ing. Pavel Fabian, advokát, insolvenčí správce se zvláštním povolením

Další články ke skupině Premiot


FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.