[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Insolvenční návrh na zaměstnavatele

Insolvenční návrh na zaměstnavatele

13. 11. 2021

Nevyplácí-li Vám zaměstnavatel mzdu, můžete s ním okamžitě zrušit pracovní poměr. Při tomto způsobu rozvázání pracovního poměru Vám navíc přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Dlužnou mzdu a odstupné můžete uplatnit v insolvenčním řízení, pohledávku uplatňujete vůči insolvenčnímu správci. Co když ale zaměstnavatel (nebo někdo z věřitelů) zatím nepodal insolvenční návrh a potřebujete zahájit insolvenční řízení proti svému zaměstnavateli? 

Platební neschopnost zaměstnavatele

Pokud se jako zaměstnanec domníváte, že se zaměstnavatel se nachází v platební neschopnosti, je možné podat insolvenční návrh k soudu. Podmínkou je, aby zaměstnavatel měl více (nejméně dva) věřitelů, měl peněžité závazky déle jak 30 dnů po splatnosti a nebyl schopen tyto závazky plnit. Výhodou je, že pokud podávají insolvenční návrh věřitelé-zaměstnanci, jsou zproštěni povinnosti hradit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Věřitelé – zaměstnanci, kteří insolvenční návrh podali, jsou tedy na rozdíl od ostatních navrhovatelů zproštěni povinnosti platit zálohu na náklady insolvenčního řízení (50.000 Kč). V pracovněprávních vztazích se může zaměstnavatel nejčastěji dostat do platební neschopnosti, jestliže nevyplatí zaměstnancům mzdu. Je to tehdy, jestliže zaměstnavatel:

• zastavil platby (tj. i mzdy) podstatné části svých peněžitých závazků nebo
• je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti

 

Zaměsntanecký insolvenční návrh na zaměstnavatele

Insolvenční návrh zaměstnance na zaměstnavatele musí obsahovat označení insolvenčního navrhovatele (zaměstnance) a označení dlužníka (zaměstnavatele), kterého se týká. V insolvenčním návrhu zaměstnance musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka – zaměstavatele nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh. Je samozřejmé, že v návrhu musí být označeny důkazy (pracovní smlouvy, mzdové listy, výplatnice, upomínky apod.), kterých se zaměstnanec, dovolává. Navrhovatelů (zaměstnanců) může být několik a můžou tak podat společný insolvenční návrh. 

Proč je důležitá insolvence zaměstnavatele?

„Pomocnou ruku“ poskytuje zákon o ochraně zaměstnanců při platební  neschopnosti zaměstnavatele. Se svou pohledávkou (dlužnou mzdou) se můžete obrátit na jakýkoliv úřad práce. Úřad práce Vám vyplatí mzdu za tři měsíce z tzv. rozhodného období. Rozhodným obdobím se rozumí měsíc, ve kterém byl podán insolvenční návrh a dále 3 měsíce, které mu předcházejí a 3 měsíce, které po něm následují. Jinými slovy, pokud nebude zahájeno insolvenční řízení, nelze se obracet s tímto nárokem na uhrazení dlužné mzdy na úřad práce. 

Ve všech výše uvedených řízeních Vás a Vaše kolegy zaměstnance zastoupíme. Neváhejte se na nás obrátit jak pro řešení dlužné mzdy, tak pro podání zaměstnaneckého insolvenčního návrhu na Vašeho zaměstnavatele.


FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.