[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Přihlášení pohledávky do insolvence Growing way

Přihlášení pohledávky do insolvence Growing way

22. 12. 2021

GROWING WAY Ondřeje Janaty poškodila několik tisíc věřitelů. Nabízíme všem věřitelům podání přihlášky do insolvenčního řízení a zastupování v rámci insolvenčního řízení Growing way. Podepsání plné moci pro přihlášku do insolvence a předání podkladů je možné jednoduše kompletně on-line. 

Co se stane, když pohledávku nepřihlásím?

Pohledávku tím z insolvenčního řízení Growing way zcela vyloučíte. Přijdete tak o možnost získat jakékoliv peníze, které Vám Growing way dluží.

Do kdy musím přihlášku do insolvenčního řízení Growing way podat?

Současně s rozhodnutím o úpadku a prohlášení konkursu rozhodl insolvenční soud o ustanovení insolvenčního správce a vyzval věřitele, aby své pohledávky přihlásili do dvou měsíců od rozhodnutí o úpadku. Přezkumné jednání u insolvenčního soudu pak bylo nařízeno na 12.4.2022. Konec lhůty pro přihlášení pohledávek je 15.02.2022. Tato lhůta je propadná. 

Můžu pohledávku za Growing way uspokojit jinými způsoby?

Ne, exekuce a vymáhání mimo insolvenci jsou během insolvenčního řízení zakázány.

Co když pohledávku přihlásím pozdě?

Soud k přihlášce dle § 185 insolvenčního zákona nepřihlédne a nezařadí ji mezi přihlášené pohledávky. Tato přihláška pak bude odmítnuta a z insolvence Growing way neobdržíte žádné plnění (peníze připadnou ostatním věřitelům).

Co když přihlásím pohledávku chybně?

Především – doporučujeme obrátit se na nás, pak se Vás další věty týkat nebudou. Přihlásíte-li pohledávku pozdě nebo formálně chybně, insolvenční správce ji předloží soudu k rozhodnutí, že se k ní nepřihlíží nebo pohledávku popře a Vy pak musíte podat tzv. incidenční žalobu a uhradit soudní poplatek. Pokud přihlásíte o 50% vyšší částku, než která byla zjištěna v přezkumném řízení, k pohledávce se vůbec nepřihlíží (ani v její zjištěné výši). Navíc insolvenční soud  uloží tomu, kdo ji přihlásil, aby ve prospěch majetkové podstaty zaplatil částku, o kterou převýšila rozsah, ve kterém byla zjištěna. Věřitel zajištěné pohledávky, který o více než 50% přecenil hodnotu zajištění nebo uvedl lepší než zjištěné pořadí, nebude ze zajištění uspokojen. I jemu soud uloží sankční platbu do majetkové podstaty. Jinými slovy, nemusíte nic dostat a ještě budete muset zaplatit do majetkové podstaty výše uvedenou sankci.

Jakými způsoby můžu přihlášku do insolvence Growing way podat?

Formálně je povinná elektronická přihláška pohledávky ve formátu pdf. Po vyplnění a vložení příloh jej musíte opatřit platným elektronickým podpisem. Jednodušší možností je obrátit se na PohledavkyOnline.cz a veškeré formality vyřídí za Vás specializovaný advokát – insolvenční správce FABIAN & PARTNERS. Máte pak jistotu, že Vaše pohledávka bude přihlášena odborně a včas.

Co uděláte pro vymáhání pohledávky za Growing way?

Vedle formálně správného vyplnění přihlášky spolu se zkompletováním příloh je důležitou službou správné skutkové a právní vyhodnocení pohledávky. Tedy především určení správné výše pohledávky včetně jejího příslušenství, skutkové a právní zdůvodnění. V případě sporů ohledně popření pohledávky, ať již přihlášené Vámi či jiným věřitelem, pak advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS sehrává zásadní úlohu v přípravě a vedení popěrného (incidenčního) sporu.

Jaká je Vaše odměna za zastupování?

Odměna za přihlášku pohledávky do insolvence Growing way činí 6.000 Kč -10.000 Kč. Konkrétní nabídku Vám zašleme ihned po obdržení pokladů od Vás. 

Kontaktujte nás

Nedodržením zákonných postupů či špatným tvrzením a prokázáním skutečností může být pohledávka nakonec odmítnuta soudem nebo neuznána insolvenčním správcem. Správně podaná přihláška je tedy nezbytným prvním krokem vedoucím k úspěšnému vymáhání pohledávky, a proto je dobré ji svěřit do rukou odborníka, který se o vše postará. Advokát, který má na starosti tuto kauzu, Vám rád poskytne veškeré aktuální informace. 

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.