[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Exekuce a insolvence během nouzového stavu

Exekuce a insolvence během nouzového stavu

25. 04. 2020

Nouzový stav, který vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlásila ode dne 12. března 2020 pro celou Českou republiku. Důvodem je ohrožení zdraví občanů v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Tento  stav se dotknul prakticky každého z nás a citelně zasáhl také naši ekonomiku. Na nově vzniklou situaci, která nemá nejen na našem území, ale ani ve světě obdoby, reaguje samozřejmě i stát, a to prostřednictvím legislativních změn.

Co se změnilo?

Ministerstvo spravedlnosti na jedné z posledních mimořádných schůzí schválilo návrh, na základě kterého nebudou moci exekutoři do 30. 6. 2020 vykonávat mobiliární exekuce, a to s výjimkou pohledávek na výživné, škody na zdraví a pohledávek z trestných činů. Do konce června 2020 také nebude možné provádět dražby movitých věcí dlužníka, ani dražby nemovitých věcí, pokud dlužník v této nemovitosti uvádí své trvalé bydliště, a to za předpokladu, že dluh nepřesahuje částku 100.000 Kč.  Ministerstvo také schválilo dlouhodobou změnu týkající se určení minimální částky pro prodej nemovité věci. Ta byla zvýšena z dnešních 30.000 Kč na 100.000 Kč, a to v celkovém součtu pohledávek (bez příslušenství).

Nezabavitelné částky, odstupné a daňový bonus

Bylo schváleno také zvýšení tzv. nezabavitelné částky na bankovním účtu dlužníka do konce roku 2020, kterou si může vybrat ze svého účtu, a to na čtyřnásobek životního minima, tj. 15.440 Kč. Nově se pro exekuce bude počítat i s odstupným. Změna zohlednila smysl odstupného při propuštění z pracovního poměru jako částky, která má nahradit více platů. Není tedy už možné postihnout odstupné jako celek, ale budou se provádět jednotlivé srážky za každý měsíc. Schválena byla tak změna týkající se daňového bonusu – zatímco doposud byl postihován celý, dnes ho už není možné postihnout vůbec.

Zbytečné exekuce

Ministerstvo spravedlnosti už dříve schválilo opatření týkající se exekucí, resp. dlužníků, kteří jsou dlouhodobě v tíživé finanční situaci, nemají žádnou finanční rezervu, jejich zaměstnání je častokrát nestabilní a vymáhání exekucí, kterých je většinou více, jsou  ve finále bezvýsledné. U tzv. zbytečných exekucí budou mít soudní exekutoři povinnost vydat rozhodnutí o zastavení exekuce v případě, že po dobu posledních tří let nedošlo alespoň k částečnému splnění  vymáhané povinnosti nebo nebyl-li po tuto dobu zjištěn či zajištěn žádný majetek. Rozhodnutí o zastavení mají možnost věřitelé zabránit, pokud na výzvu exekutora složí zálohu na náklady exekuce.

Na co ministerstvo nemá zatím řešení?

Ministerstvo ale stále nevyřešilo otázku, kdo soudním exekutorům a advokátům uhradí v takto zastavených exekucích alespoň minimální náklady exekuce a právního zastoupení. Exekutoři se v tomto případě shodují, že by zastavování exekucí mělo být spojeno se zavedením principu teritoriality, tedy aby všechny nové exekuce, případně i ty, ve kterých budou chtít věřitelé pokračovat, byly zahájeny už podle nově stanovených pravidel.

Co můžete i nadále podávat?

Samozřejmě i nyní během nouzového stavu je možné podávat:

JUDr. Ing. Pavel Fabian, insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.