[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Vymáhání pohledávek Arca Investments ─ poslední šance přihlásit svou pohledávku

Vymáhání pohledávek Arca Investments ─ poslední šance přihlásit svou pohledávku

20. 05. 2021

Investovali jste prostřednictvím směnek a dluhopisů do společnosti Arca Investments, a.s.? Pak byste měli zpozornět. Dne 11. 5. 2021 byl totiž po vleklém insolvenčním řízení prohlášen úpadek této společnosti, což znamená jedno ─začátek běhu lhůty pro přihlášení vaší pohledávky do tohoto insolvenčního řízení.

Od 1. 6. 2019 činí tato lhůta u všech typů insolvenčního řízení dva měsíce od okamžiku, kdy insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku dlužníka. K pohledávkám, které nejsou ve stanoveném termínu přihlášené, se v insolvenčním řízení nepřihlíží, a nejsou tedy uspokojovány z jeho výtěžku. Pokud se vám tedy nepodaří si do 12. 7. 2021 svou pohledávku úspěšně přihlásit, stane se pohledávka téměř nevymahatelnou.

Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, ale ten o nich doposud nerozhodl, stejně jako pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Přihlásit je možné i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. K přihlášce pohledávky je pak nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává.

Pozor na chybné zpracování přihlášky

Pokud se rozhodnete svoji pohledávku přihlásit sami, je tu mnoho úskalí, na která byste si měli dát pozor. Nejčastějším problémem bývá:

  • špatné vyplnění přihláškového formuláře,
  • neúplné uvedení a podložení jednotlivých údajů

Proto doporučujeme před vyplněním předepsaného přihlašovacího formuláře důkladně prostudovat pokyny k jeho vyplnění a také vzorově vyplněné přihlášky, které jsou dostupné na webových stránkách justice.cz.

Přihlášku pohledávky do insolvence  je pak obecně možné podat osobně na podatelně příslušného insolvenčního soudu nebo odesláním poštou v listinné podobě, a to ve dvou podepsaných vyhotoveních. Další možností je podání elektronickou cestou se zaručeným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím datové schránky.

Jak tedy pohledávku úspěšně přihlásit? 

Pokud si nejste jisti, jak máte při vymáhání směnky nebo dluhopisu správně postupovat, je vždy lepší obrátit se na odborníky. Neváhejte v takovém případě kontaktovat naši advokátní kancelář, která garantuje profesionální a komplexní postup a která pro vás ráda přihlášení pohledávky zprostředkuje.

Pokud vám není osud vaší pohledávky lhostejný, můžete nám zaslat scany směnek či dluhopisů a přiložit popis smluvního vztahu nebo důvody, z jakých máte v držení pohledávku vůči dlužníkovi, kterým je v tomto případě společnost Arca Investments, a.s. Náš tým zkušených právníků pak zdarma posoudí váš konkrétní případ a nabídne vám možnost přihlášení vaší pohledávky. Individuální přístup upřednostňujeme i v otázkách naší odměny za přihlášení, která je sjednávána s ohledem na situaci každého jednotlivého klienta.

Napište nám, a udělejte tak první krok k úspěšnému vymožení směnky nebo dluhopisu.

JUDr. Ing. Pavel Fabian, insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.