[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Úpadek Premiot Group

Úpadek Premiot Group

26. 08. 2023

Insolvenční řízení bylo zatím zahájeno u následujících společností: Hotel Karolína s.r.o., Premiot Group, a.s., Premiot obchodní, a.s., Premium Data Systems s.r.o. a Premium Data Systems III. s.r.o.

Premiot Group, a.s. v úpadku

Společnost Premiot Group, a.s. je od 23. 8. 2023 v úpadku. To znamená, že nyní (od úpadku) plyne lhůta 2 měsíců pro přihlášení pohledávek věřitelů, tj. držitelů dluhopisů a směnek. Tato lhůta pro přihlášení pohledávky je propadná a končí 23. 10. 2023. V případě, že jsme převzali Vaše zastoupení a evidujete investice vůči této společnosti, pak Vaši pohledávku v této lhůtě přihlásíme. O podání přihlášky pohledávky Vás informujeme.

Insolvenční řízení Premiot obchodní, a.s. – Europa Investment Property

U společnosti Premiot obchodní, a.s. (dříve Europa Investment Property) zatím úpadek prohlášen nebyl. Insolvenční řízení však stále probíhá a my vyčkáváme na prohlášení úpadku dlužníka. Dlužník se vůči insolvenčnímu návrhu brání, proto celá věc bude pravděpodobně ještě několik týdnů trvat. Věc byla předložena Vrchnímu soudu.

Insolvenční řízení Premium Data Systems III s.r.o. a Premium Data Systems s.r.o.

U společnosti Premium Data Systems III s.r.o. jsme podávali insolvenční návrh za některé z věřitelů, které zastupujeme. Soud však nepřisvědčil našemu názoru, že jsou věřitelé v postavení spotřebitelů, a že tím pádem nemusí hradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,- Kč. Proto jsme v této věci podali odvolání a vyčkáváme na rozhodnutí celé věci, jelikož toto by mohlo změnit i následující postup vůči dalším společnostem. U společnosti Premium Data Systems s.r.o. probíhá rovněž odvolací řízení ze stejných důvodů.

Reorganizace Hotel Karolína s.r.o.

U společnosti Hotel Karolína s.r.o. byla povolena reorganizace, společnost se tedy nachází v úpadku, kdy reorganizace je jednou z forem řešení úpadku (vedle konkurzu).

Insolvence skupiny Premiot

Jak lze vidět, společnosti ze skupiny Premiot mají skutečně finanční problémy a jak jsme uvedli již na začátku této kauzy, je jen otázkou času, kdy i ostatní společnosti skončí v insolvenci a bude prohlášen úpadek formou konkurzu nebo reorganizace. Jakmile se tak stane u dalších společností (zejména u těch, u kterých máte investice), kontaktujte nás emailem, telefonicky, formulářem. V současné době zastupujeme přes 250 majitelů dluhopisů Premiot.

Zastupování v insolvenci Premiot

Pokud máte zájem o informace z řízení a zastupování, vyplňte formulář. Doporučujeme zaslat tyto podklady: scany dluhopisů, emisních podmínek, směnek a dokladů o zaplacení kupní ceny. Následně Vás budeme kontaktovat s návrhem vhodného postupu a podmínkami zastupování. Poté se rozhodnete, jestli nás pověříte zastupováním a hájením Vašich zájmů.

Co pro Vás uděláme?

  • zastupování na jednáních s dlužníkem
  • sledování insolvenčního rejstříku
  • přihlášení pohledávek do insolvenčního rejstříku
  • účast na přezkumném jednání a schůzi věřitelů
  • případná komunikace se soudem a insolvenčním správcem

Kdo Vás bude v kauze Premiot zastupovat?

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS patří v oblasti správy pohledávek a vymáhání pohledávek k největším advokátním kancelářím. Máme zkušenost s rozmanitým portfoliem pohledávek a jsme současně insolvenční správce se zvláštním povolením, tedy osobou oprávněnou k výkonu správcovské činnosti u finančních institucí a velkých podniků. V soutěži Právnická firma roku, pořádané společností EPRAVO.CZ pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory, se naše advokátní kancelář umístila jako doporučovaná advokátní kancelář pro oblast insolvencí a restrukturalizací.

Další články ke skupině Premiot – napsali o nás

Právní poradna – insolvence Premiot


FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.