[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Problémy UNIPRO SPE01 SE – vymáhání dluhopisů, insolvence

Problémy UNIPRO SPE01 SE – vymáhání dluhopisů, insolvence

05. 07. 2024

UNIPRO SPE01 SE evropská společnost se sídlem v České republice. Společnost UNIPRO se zabývá ekologickou recyklací pneumatik prostřednictvím pyrolýzy. Tento proces štěpí organické molekuly při vysokých teplotách bez přístupu kyslíku, čímž vznikají uhlík, plyn a olej. Výsledné produkty jsou využívány například v cementárnách, gumárenském průmyslu, výrobě elektřiny a teplé vody. Společnost vydala dluhopisy UNIPRO SPE01 9,50/22 s výnosem 9,5 %. Veřejná nabídka těchto dluhopisů byla ukončena 3. října 2020 a prodalo se 3015 kusů.

Problémové dluhopisy UNIPRO SPE01 SE

V současné době se na nás obrací věřitelé – majitelé výše uvedených dluhopisů. Připravujeme tak věřitelskou základnu pro podání insolvenčních návrhů, stejně jako jsme to udělali v kauzách Premiot a Future Farming, a to za účelem zamezit dlužníkovi v nakládání s majetkem. Oficiální majitel Marek Sasák tvrdí, že o svém podílu mnoho neví, ačkoliv vlastní významnou část firmy. Dluhopisy jsou propagovány jako ekologické investice, ale chybí transparentnost ohledně projektů a vlastnictví.

Insolvenční řízení

Nedávné události naznačují, že UNIPRO SPE01 SE čelí vážným finančním problémům, včetně potíží s nesplácením dluhů z dluhopisů. Začínají se na nás obracet větší počty investorů – majitelů dluhopisů, kteří mají vůči UNIPRO SPE01 SE pohledávky z nesplacených dluhopisů.

Tento stav způsobil vážné obavy mezi investory a držiteli dluhopisů UNIPRO SPE01 SE, kteří se obávají o bezpečnost svých investic. S nesplácením dluhů se nejen zhoršuje finanční stabilita celé společnosti UNIPRO SPE01 SE, ale také roste riziko pro investory, kteří spoléhali na pravidelné výplaty.

Pokud patříte mezi vlastníky dluhopisů společnosti UNIPRO SPE01 SE a máte zájem o právní zastoupení při efektivním vymáhání Vaší pohledávky, neváhejte nás kontaktovat. Insolvenční řízení považujeme za efektivní způsob, jak zamezit managementu dlužníka v dalším nakládání s majetkem společnosti.

Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky zejména tehdy, jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, neplní je po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

Právní pomoc v kauze UNIPRO SPE01 SE

V případě insolvenčního řízení je klíčové mít k dispozici kvalifikované právní zastoupení. Právníci se specializací na insolvenční právo mohou pomoci při identifikaci optimálních strategií a postupů vymáhání pohledávek. JUDr. Ing. Pavel Fabian je insolvenčním správcem se zvláštním povolením a advokátem kanceláře FABIAN & PARTNERS se specializací na insolvence, soudní spory a vymáhání pohledávek. Klienty běžně zastupujeme v kauzách obdobného velkého rozsahu, kdy v současnosti zastupujeme významnou skupinu věřitelů v rámci kauz Premiot, Future Farming.

V tuzemské soutěži Právnická firma roku, pořádané společností EPRAVO.CZ, pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory, se naše advokátní kancelář umístila v roce 2023 opakovaně jako doporučovaná kancelář v kategorii restrukturalizace a insolvence. Napište nám a udělejte tak první krok k úspěšnému vymožení pohledávky UNIPRO SPE01.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.