Domů ( Page )
Vymáhání smluvní pokuty

Vymáhání smluvní pokuty

Smluvní pokuta jako utvrzovací institut v občanském právu, dává dlužníku motivaci k plnění povinností, které mu jsou uloženy smlouvou. Podstatou je dohoda stran smlouvy o následcích v případě porušení smlouvy, kdy dlužník bude mít povinnost nejen splnit utvrzenou povinnost, ale také ještě povinnost vyplývající z porušení smlouvy.

číst více
Insolvence banky Sberbank

Insolvence banky Sberbank

Aktualizace k 7.5.2023 Očekáváme vydání výtěžku zpeněžení majetkové podstaty ve druhé polovině 2023.      Proces likvidace bankovního domu Sberbank CZ, a.s. se nepodařilo dokončit v rámci...

číst více
Zastupování věřitelů Sberbank

Zastupování věřitelů Sberbank

Účelem likvidace Sberbank je vypořádat majetek banky (likvidační podstatu), vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace (s likvidačním zůstatkem)....

číst více
Sberbank – vymáhání pohledávek

Sberbank – vymáhání pohledávek

Pokud máte u Sberbank uloženo více než 100 tisíc eur (cca 2,5 mil. Kč), částka nad tento limit pojištěná není a musíte pohledávku proti Sberbank uplatnit (vymáhat). V ČR jsou pojištěny všechny...

číst více