[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Insolvence PREMIOT obchodní, Premiot Group, Premiot realitní, Premium Data Systems

Insolvence PREMIOT obchodní, Premiot Group, Premiot realitní, Premium Data Systems

26. 06. 2023

Jelikož nedochází k plnění závazků ze strany Premiot Group vůči majitelům dluhopisů, rozhodli jsme se aktivně chránit a vymáhat jejich práva prostřednictvím insolvenčního řízení. Skupina Premiot oznámila věřitelům, že se bude v průběhu července 2023 konat schůze vlastníků dluhopisů, na níž by mělo dojít k představení plánu řešení situace (k naplění tohoto slibu nedošlo). Aktuální vývoj směřuje do insolvenčního řízení jednotlivých společností ze skupiny Premiot.

Insolvenční řízení Premiot – aktuality (stav k 15.9.2023)

Naše kancelář sama podala jeden z insolvenčních návrhů, u dalších asistovala formou poskytnutí součinnosti. V současné době již probíhá insolvenční řízení těchto společností ze skupiny Premiot (seznam insolvencí Premiot průběžně aktualizujeme):

Soud již u PREMIOT obchodní, a.s.  jmenoval předběžným  insolvenčním správcem společnost Insolvenční správci v.o.s. Insolvenční správce musí provést opatření ke zjištění a zajištění majetku dlužníka, k přezkoumání účetnictví dlužníka a provést soupis majetkové podstaty dlužníka. Pokud máte dluhopisy vydané některou z dceřiných nebo propojených společností se společností Premiot, doporučujeme tyto společnosti monitorovat v insolvenčním rejstříku, případně se nám ozvat, abychom tuto odpovědnost převzali za Vás. Propadná lhůta pro přihlášení pohledávky činí 2 měsíce od rozhodnutí o úpadku.

Insolvenční řízení Premiot – konkurs nebo reorganizace?

Lze očekávat, že insolvence bude v dohledné době zahájena i vůči dalším společnostem ze skupiny Premiot. Po zahájení insolvenčního řízení se v rámci insolvenčního řízení bude rozhodovat o způsobu řešení úpadku – a to formou konkursu nebo reorganizace. Očekáváme, že zájmem skupiny Premiot bude reorganizace (tzv. dispoziční oprávnění zůstává nadále dlužníkovi), zájem věřitelů může být ale opačný.

Zastupování v insolvenci Premiot

Pokud máte zájem o informace z řízení a zastupování, vyplňte formulář. Doporučujeme zaslat tyto podklady: scany dluhopisů, emisních podmínek, směnek a dokladů o zaplacení kupní ceny. Následně Vás budeme kontaktovat s návrhem vhodného postupu a podmínkami zastupování. Poté se rozhodnete, jestli nás pověříte zastupováním a hájením Vašich zájmů.

Co pro Vás uděláme?

  • zastupování na jednáních s dlužníkem, resp. s právním zástupcem 
  • sledování insolvenčního rejstříku
  • přihlášení pohledávek do insolvenčního rejstříku
  • účast na přezkumném jednání a schůzi věřitelů
  • případná komunikace se soudem a insolvenčním správcem

Kdo Vás bude v kauze Premiot zastupovat?

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS patří v oblasti správy pohledávek a vymáhání pohledávek k největším advokátním kancelářím. Máme zkušenost s rozmanitým portfoliem pohledávek a jsme současně insolvenční správce se zvláštním povolením, tedy osobou oprávněnou k výkonu správcovské činnosti u finančních institucí a velkých podniků. V soutěži Právnická firma roku, pořádané společností EPRAVO.CZ pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory, se naše advokátní kancelář umístila v roce 2022 jako doporučovaná advokátní kancelář pro oblast insolvencí a restrukturalizací. Jednoduše vyplňte formulář nebo napište email a my Vás kontaktujeme s dalším postupem.

Další články ke skupině Premiot


FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.