Domů 5 Poradna 5 Insolvence PREMIOT obchodní, Premiot Group, Premiot realitní, Premium Data Systems

Insolvence PREMIOT obchodní, Premiot Group, Premiot realitní, Premium Data Systems

Insolvence PREMIOT obchodní, Premiot Group, Premiot realitní, Premium Data Systems

26. 06. 2023

Jelikož nedochází k plnění závazků ze strany Premiot Group vůči majitelům dluhopisů, rozhodli jsme se aktivně chránit a vymáhat jejich práva prostřednictvím insolvenčního řízení. Skupina Premiot oznámila věřitelům, že se bude v průběhu července 2023 konat schůze vlastníků dluhopisů, na níž by mělo dojít k představení plánu řešení situace (k naplění tohoto slibu nedošlo). Aktuální vývoj směřuje do insolvenčního řízení jednotlivých společností ze skupiny Premiot.

Insolvenční řízení Premiot – aktuality (stav k 15.9.2023)

Naše kancelář sama podala jeden z insolvenčních návrhů, u dalších asistovala formou poskytnutí součinnosti. V současné době již probíhá insolvenční řízení těchto společností ze skupiny Premiot (seznam insolvencí Premiot průběžně aktualizujeme):

Soud již u PREMIOT obchodní, a.s.  jmenoval předběžným  insolvenčním správcem společnost Insolvenční správci v.o.s. Insolvenční správce musí provést opatření ke zjištění a zajištění majetku dlužníka, k přezkoumání účetnictví dlužníka a provést soupis majetkové podstaty dlužníka. Pokud máte dluhopisy vydané některou z dceřiných nebo propojených společností se společností Premiot, doporučujeme tyto společnosti monitorovat v insolvenčním rejstříku, případně se nám ozvat, abychom tuto odpovědnost převzali za Vás. Propadná lhůta pro přihlášení pohledávky činí 2 měsíce od rozhodnutí o úpadku.

Insolvenční řízení Premiot – konkurs nebo reorganizace?

Lze očekávat, že insolvence bude v dohledné době zahájena i vůči dalším společnostem ze skupiny Premiot. Po zahájení insolvenčního řízení se v rámci insolvenčního řízení bude rozhodovat o způsobu řešení úpadku – a to formou konkursu nebo reorganizace. Očekáváme, že zájmem skupiny Premiot bude reorganizace (tzv. dispoziční oprávnění zůstává nadále dlužníkovi), zájem věřitelů může být ale opačný.

Zastupování v insolvenci Premiot

Pokud máte zájem o informace z řízení a zastupování, vyplňte formulář. Doporučujeme zaslat tyto podklady: scany dluhopisů, emisních podmínek, směnek a dokladů o zaplacení kupní ceny. Následně Vás budeme kontaktovat s návrhem vhodného postupu a podmínkami zastupování. Poté se rozhodnete, jestli nás pověříte zastupováním a hájením Vašich zájmů.

Co pro Vás uděláme?

  • zastupování na jednáních s dlužníkem, resp. s právním zástupcem 
  • sledování insolvenčního rejstříku
  • přihlášení pohledávek do insolvenčního rejstříku
  • účast na přezkumném jednání a schůzi věřitelů
  • případná komunikace se soudem a insolvenčním správcem

Kdo Vás bude v kauze Premiot zastupovat?

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS patří v oblasti správy pohledávek a vymáhání pohledávek k největším advokátním kancelářím. Máme zkušenost s rozmanitým portfoliem pohledávek a jsme současně insolvenční správce se zvláštním povolením, tedy osobou oprávněnou k výkonu správcovské činnosti u finančních institucí a velkých podniků. V soutěži Právnická firma roku, pořádané společností EPRAVO.CZ pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory, se naše advokátní kancelář umístila v roce 2022 jako doporučovaná advokátní kancelář pro oblast insolvencí a restrukturalizací. Jednoduše vyplňte formulář nebo napište email a my Vás kontaktujeme s dalším postupem.

Další články ke skupině Premiot


FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.