[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Vymáhání pohledávek v roce 2019 – změny v neprospěch věřitelů

Vymáhání pohledávek v roce 2019 – změny v neprospěch věřitelů

08. 12. 2018

V tomto roce dojde k (vy)řešení otázek novely insolvenčního zákona a exekučního řádu. Za nejzásadnější negativum pro veřitele považuje FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o. novelu v oblasti exekucí.

Novela exekučního řádu 2019

Podle návrhu novely by dlužník měl komunikovat pouze s jedním soudním exekutorem, stejně tak i exekuční soud. „Novelizace směřuje k řešení problému vícečetných exekucí. Navrhujeme, aby řízení vedená proti témuž dlužníkovi ve prospěch téhož oprávněného byla koncentrována k jednomu soudnímu exekutorovi, tedy k tomu, který vede první exekuční řízení proti dlužníkovi,“ uvedlo tiskové oddělení ministerstva spravedlnosti.

Problém vícečetných exekucí

Novela se snaží řešit problém tzv. vícečetných exekucí. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje, aby řízení vedená proti jednomu dlužníkovi byla koncentrována k jednomu soudnímu exekutorovi, a to k tomu, který vede první exekuční řízení proti dlužníkovi. Bohužel v praxi se naše advokátní kancelář setkala s různými přístupy exekutorů, kdy někteří vymáhají „od stolu“ bez jakékoliv osobní návštěvy dlužníka. S takovými exekutory samozřejmě nespolupracujeme, nicméně návrh Ministerstva spravedlnosti nás bude nutit využívat služby exekutorů, u kterých je vymahatelnost nízká. Naše zkušenost z vymáhání vícečetných exekucí je taková, že byť je naše pohledávka až několikátá v pořadí, „náš“ exekutor je fakticky první exekutor, který dlužníka navštíví osobně a dluh díky mobiliární exekuci vymůže. Naše advokátní kancelář tedy jednoznačně návrh Ministerstva spravedlnosti, který omezí výběr exekutora, nepodporuje, jelikož se jedná o omezení práv věřitelů. Věřitel nebo jeho advokát pak budou nuceni zpracovávat různé výstupy od různých exekutorů (každý exekutor má jiný typ dokumentů, posílá platby s různýmí VS apod.) a nejenom, že se sníží vymahatelnost z pohledu výše vymoženého plnění, dojde i ke zvýšení administrativních nákladů spojených s administrací plateb a přípisů od různých exekutorů.

Navýšení nezabavitelné částky v roce 2019

Smysl úpravy má být podle Ministerstva spravedlnosti pozitivní motivace dlužníků k tomu, aby si našli lépe placenou práci, nebo aby přiznali část příjmu, kterou dostávají načerno. Pro osobu bez vyživovací povinnosti částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, činí v současnosti cca 15.000 Kč, novelou by se měla zvýšit na 25.000 Kč čisté mzdy. Novela nebude dle nás motivovat dlužníky k vyšším mzdám, ale pouze bude motivovat dlužníky k tomu, aby zvýšili svou mzdu o určitou předem známou sumu, nad tuto hodnotu nebude žádná motivace. Bohužel i toto opatření povede ke snížení vymoženého plnění. Je patrné, že výpadek vymoženého plnění pro věřitele někdy bude zásadní.

Co teď?

Kromě zkomplikování vícečetných exekucí, navýšení nezabavitelné částky, jsou evergreenem pokusy o zavedení teritoriality exekutorů, zavedení povinných záloh za zahájení exekuce. Účinnost novely by měla být k 1. červenci 2019. Z výše uvedených důvodů a krácení práv věřitelů doporučujeme začít vymáhat pohledávky co nejdříve.

JUDr. Ing. Pavel Fabian, advokát a insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.