[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Vymáhání pohledávek J.O. Investment s.r.o., přihlášení pohledávky do insolvence J.O. Investment s.r.o.

Vymáhání pohledávek J.O. Investment s.r.o., přihlášení pohledávky do insolvence J.O. Investment s.r.o.

26. 12. 2021

Aktualizace k 8.1.2023

Dne 16.11.2022 došlo k prohlášení konkurzu a začala běžet lhůta pro přihlášení pohledávek.

Konec lhůty pro přihlášení pohledávek16.01.2023

Investovali jste do společnosti J.O. Investment s.r.o.? Pak byste měli zpozornět. Dne 16.11.2022 došlo prohlášení úpadku formou konkurzu, což znamená jediné ─ je nutné urychleně přihlásit pohledávky do tohoto insolvenčního řízení.

Společnost J.O. Investment s.r.o. od roku 2016 neoprávněně a pod záminkou nereálného zhodnocení vkladů na finančním trhu nabízela investice na světových burzách. Ve skutečnosti ale téměř veškeré peníze klientů měly být použity v rozporu s jejich správou. Zástupci společnosti investiční činnost podle policie nevykonávali a peněžní prostředky klientů měli použít pro svoji spotřebu, především k nákupu nemovitostí, luxusních vozidel a zboží. J.O. Investment s.r.o. měla obdržet částku přesahující 2,3 mld. Kč od téměř čtyř tisíců právnických a fyzických osob. Slibované výnosy byly zcela nereálné (zhruba od 30 do 100 %). Pokud byly skutečně uhrazeny, tak jen za použití finančních prostředků dalších klientů. Pokud Vám společnost J.O. Investment s.r.o. dluží peníze, jste na správné adrese.

Insolvence J.O. Investment s.r.o.  

Dne 26.11.2021 došlo k zahájení insolvenčního řízení, které je vedeno pod spisovou značkou MSPH 78 INS 21517 / 2021 u Městského soudu v Praze. Insolvenčním správcem dlužníka byl ustanoven insolvenční správce VPI CZ, v.o.s.. Insolvenční soud uložil insolvenčnímu správci provádět veškerá opatření ke zjištění a zajištění (zabezpečení) dlužníkova majetku, tedy zejména provést inventarizaci veškerého dlužníkova majetku, včetně prověření možných převodů dlužníkova movitého i nemovitého majetku pro předběžné posouzení případné neúčinnosti právních jednání, sepsat zjištěný rozsah dlužníkova majetku včetně stavu jeho účtů, činit úkony k vydání zajištěného majetku do dlužníkovy majetkové podstaty, zajistit a přezkoumat dlužníkovo účetnictví, zjistit skutečný stav dlužníkových závazků a počtu jeho věřitelů. 

Jak tedy pohledávku úspěšně přihlásit? 

Přihláška pohledávky se podává k insolvenčnímu soudu, který vede dané insolvenční řízení dlužníka, tj. v případě insolvenčního řízení J.O. Investment s.r.o. k Městskému soudu v Praze. Přihlášku lze podat od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku. Tato lhůta činí 2 měsíce od rozhodnutí o úpadku. Nyní je tedy možné (a nutné) podat přihlášku do insolvenčního řízení J.O. Investment s.r.o. Naše kancelář a její specializovaný insolvenční tým Vás může v rámci tohoto insolvenčního řízení zastupovat během celého insolvenčního řízení, tj. může zejména:

a) přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení
b) účastnit se přezkumného řízení a schůze věřitelů
c) hlasovat na schůzi věřitelů za účelem jmenování věřitelského výboru 
d) zastupovat v rámci tzv. incidenčních sporů

Aby měl věřitel naději, že bude v rámci insolvenčního řízení uspokojen (byť alespoň částečně), musí pohledávku přihlásit. Přihlášením pohledávky se navíc staví promlčecí lhůta. Nepřihlášené nebo pozdě přihlášené či neopravené přihlášky nelze v insolvenčním řízení uspokojit a vůbec se k nim nepřihlíží. Přihlásíte-li pohledávku pozdě nebo formálně chybně, insolvenční správce ji předloží soudu k rozhodnutí, že se k ní nepřihlíží, tj. neobdržíte žádné plnění.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

Na přezkumném jednání probíhá zjišťování, zda jsou přihlášené pohledávky přihlášeny oprávněně nebo nikoliv. Termín a místo konání přezkumného jednání určí insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku. U společnosti J.O. Investment došlo k nařízení přezkumného jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 13. března 2023 v 10.30 hodin, do jednacích síní (místností) číslo dveří 152, 102 a 143, v budově Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, Slezská 9. Bezprostředně po přezkumném jednání bude následovat schůze věřitelů.

Předmětem jednání schůze věřitelů bude:

  • zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti (§ 48 odst. 2 IZ) a o hospodářské situaci dlužníka,
  • rozhodování schůze věřitelů o přiznání hlasovacího práva věřitelů, jejichž pohledávka byla popřena insolvenčním správcem (§ 51 odst. 1 IZ) případně rozhodnutí soudu o hlasovacím právu věřitelů (§ 52 odst. 2 IZ),
  • rozhodování o věřitelském orgánu (§ 48 odst. 2 IZ ve spojení s § 56 odst. 3 IZ),
  • rozhodování věřitelů o eventuálním odvolání dosavadního insolvenčního správce z
    funkce a ustanovení nového insolvenčního správce (§ 29 odst. 1 IZ)

Na schůzi věřitelů i přezkumném jednání Vás rádi zastoupíme na základě plné moci.

Specializace na insolvenční právo a vymáhání pohledávek

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS patří v oblasti správy pohledávek a vymáhání pohledávek k největším advokátním kancelářím. Advokátní a insolvenční kancelář FABIAN & PARTNERS má významné zkušenosti s poskytováním komplexních právních služeb v oblasti insolvenčního řízení. Máme zkušenost s rozmanitým portfoliem pohledávek a jsme současně insolvenční správce se zvláštním povolením, tedy osobou oprávněnou k výkonu správcovské činnosti u finančních institucí a velkých podniků. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je subjektem, který hodlá zastupovat větší počet klientů, kterým pak během zastupování v insolvenčním řízení zajistí co nejvyšší výtěžek. Jednoduše vyplňte pohledávkový formulář a my Vás kontaktujeme s dalším postupem.

JUDr. Ing. Pavel Fabian, insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.