[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Sberbank – vymáhání pohledávek

Sberbank – vymáhání pohledávek

27. 03. 2022

Pokud máte u Sberbank uloženo více než 100 tisíc eur (cca 2,5 mil. Kč), částka nad tento limit pojištěná není a musíte pohledávku proti Sberbank uplatnit (vymáhat).

V ČR jsou pojištěny všechny neanonymní vklady fyzických a právnických osob vedené v českých korunách i v cizí měně do maximální výše ekvivalentu 100 000 EUR (cca 2,5 mil Kč) pro jednoho vkladatele u jedné banky. Týká se to fyzických i právnických osob a spadají sem běžné, spořicí, termínované a vkladové účty. Rozhodný den pro vyplácení náhrady vkladů je 28. února 2022. 

Vklady obcí nebo krajů jsou v Garančním systému pojištěny jen za předpokladu, že jim náleží výnosy z daní nebo podíly na nich podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní, přičemž jejich daňové příjmy nepřesahují částku 500 tisíc eur. Jinými slovy, prostředky dostanou pouze menší obce. 

Jak vymáhat pohledávku za Sberbank?

Pokud Česká národní banka dokončí řízení o odejmutí licence (již bylo rozhodnuto o odejmutí licence, ovšem zatím nepravomocně), vzniklá z banky akciová společnost, která bude moci provádět jen činnosti nezbytné pro vypořádání pohledávek a závazků. Navíc odejmutím bankovním licence započne proces likvidace banky Sberbank. 

Vyplacením základní náhrady za vklady ve výši 2.499.500 Kč není dotčeno právo majitele účtu požadovat po bance vyplacení peněžních prostředků přesahujících tuto částku do výše skutečného zůstatku na účtu ke dni 28. 2. 2022. 

K likvidaci banky dojde až po dokončení řízení u ČNB o odejmutí bankovní licence. Následně dojde ke jmenování likvidátora (určí ČNB), který bude zpeněžovat majetek bývalé banky a uspokojovat přihlášené pohledávky. Po zahájení likvidace budete muset přihlásit svou pohledávku (peníze na účtu jsou pohledávka vůči Sberbank) vůči likvidátorovi Sberbank.

Aktuality ohledně Sberbank – likvidace nebo insolvence 

Sberbank CZ je bankou, s níž ČNB vede od 28. 2. 2022 správní řízení o odnětí bankovní licence a které předběžným opatřením uložila, aby se zdržela určitého jednání, mimo jiné poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů. Rovněž došlo k zákazu započtení pohledávek. 

Proces odebírání licence může trvat v řádu jednotek měsíců, blíže nelze jeho délku odhadnout, protože nezávisí pouze na ČNB, ale i na krocích Sberbank CZ. Kromě likvidace přichází v úvahu i zahájení insolvenčního řízení. S největší pravděpodobností bude zahájeno insolvenční řízení, kam si věřitelé budou přihlašovat své pohledávky. Pro naše klienty monitorujeme veškeré dění kolem Sberbank CZ.  

Kontaktujte nás. Nedodržením zákonných postupů či špatným tvrzením a prokázáním skutečností může být pohledávka nakonec odmítnuta nebo neuznána insolvenčním správcem, a proto je dobré ji svěřit do rukou odborníka, který se o vše postará. Advokát, který má na starosti tuto kauzu, Vám rád poskytne veškeré aktuální informace. 

JUDr. Ing. Pavel Fabian, insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.