[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Insolvence Česká žula Premiot VII, BD P5 Skalka I, Česká žula Premiot II

Insolvence Česká žula Premiot VII, BD P5 Skalka I, Česká žula Premiot II

11. 02. 2024

Vážení klienti, v rámci kanceláře FABIAN & PARTNERS zastupujeme stovky klientů, kteří mají pohledávky napříč celou skupinou Premiot. Jednotlivá řízení jsou v různých fázích, kdy některé společnosti jsou již v insolvenci, u dalších insolvenci očekáváme. K dnešnímu dni se v insolvenčním řízení nachází více než desítka společností ze skupiny Premiot. V průběhu února naše kancelář podala zatím 2 insolvenční návrhy, a to vůči společnostem Česká žula Premiot VII a BD P5 Skalka I (další připravujeme a podáme v nejbližších dnech). Od rozhodnutí o úpadku, je potřeba přihlásit Vaše pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka, a to v propadné lhůtě 2 měsíců.

Úpadek Premium Data Systems IV.

Insolvenční řízení se společností Premium Data Systems IV. s.r.o. bylo zahájeno na základě našeho věřitelského návrhu spojeného s návrhem na prohlášení konkursu ze dne 24. 11. 2023. Dne 6. 2. 2024 rozhodl Městský soud v Praze o úpadku společnosti Premium Data Systems IV.

Věřitelé (majitelé dluhopisů) musí přihlásit pohledávky do insolvenčního řízení vedeného proti Premium Data Systems IV., s.r.o. v dvouměsíční propadné lhůtě, která končí dne 8. 4. 2024. Pro naše klienty zajistíme přihlášení pohledávek v maximální možné míře, tj. včetně úrokových výnosů apod.

Přezkumné jednání následované schůzí věřitelů je nařízeno na 5. 6. 2024. Na tomto Vás budeme zastupovat.

Insolvenční řízení Česká žula Premiot II. s.r.o. a další

Lze očekávat, že insolvence bude v dohledné době zahájena i vůči dalším společnostem ze skupiny Premiot. V nejbližších dnech budeme podávat další insolvenční návrhy, například i proti Česká žula Premiot II. s.r.o. Pokud máte dluhopisy vydané touto společností, můžete se připojit k podání insolvenčního návrhu. Insolvenční řízení u jednotlivých společností hlídáme každý den pro cca 500 stávajících klientů, připravujeme přihlášky pohledávek klientů a jsme připraveni vymáhat Vaše pohledávky v insolvenčním či trestním řízení. Pro navázání spolupráce se na nás neváhejte obrátit. Nemusíte vyplňovat žádné formuláře, stačí nám zavolat, napsat email nebo nechat vzkaz. Cena za kompletní právní servis již od 5.000 Kč + DPH.

Úpadek Premiot realitní

U společnosti PREMIOT realitní, a.s. byl dne 22.1.2024 Městským soudem v Praze zjištěn úpadek společnosti. Tímto dnem věřitelům započala běžet lhůta k přihlašování pohledávek, které mají za společností PREMIOT realitní. Propadná lhůta k podání přihlášky skončí dnem 22.3.2024. Po tomto datu již není možné přihlášku pohledávky uplatnit a nebude nijak uspokojena. Pro přihlášení pohledávky do insolvence Premiot realitní nás kontaktujte.

Společnosti skupiny Premiot


PREMIOT obchodní, a.s.
PREMIOT realitní, a.s.
PREMIOT Capital Fund SICAV a.s.
PREMIOT těžební, a.s.
Premiot Property Group a.s.
Premium Data Systems s.r.o.
Premium Data Systems II. s.r.o.
Premium Data Systems III. s.r.o.
Premium Data Systems IV s.r.o.
PREMIOT kredit, s.r.o.
Premiot Services & Facility a.s.
Premiot Energy Group a.s.
Premiot Partners Capital, a.s.
Apartmány Mýto pod Ďumbierom I
Apartmány Mýto pod Ďumbierom II
Apartmány Mýto pod Ďumbierom III
Apartmány Mýto pod Ďumbierom IV
Apartmány Mýto pod Ďumbierom V
Premiot East Capital, a.s.
Premiot Group, a.s.
PREMIOT nemovitostní I., a.s.
Premiot Blockchain Technology a.s.
Premiot Investment Group a.s.
Property Premiot I. s.r.o.
Property Premiot II. s.r.o.
Property Premiot III. s.r.o.
Property Premiot IV. s.r.o.
Nadační fond La Verido
Česká žula, a.s.
Česká žula Strojní I. s.r.o.
Česká žula Strojní II. s.r.o.
Česká žula Strojní III. s.r.o.
Česká žula Strojní IV. s.r.o
Česká žula Strojní V. s.r.o.
Česká žula Strojní VI. s.r.o.
Česká žula Premiot I. s.r.o.
Česká žula Premiot II. s.r.o.
Česká žula Premiot III. s.r.o.
Česká žula Premiot IV. s.r.o.
Česká žula Premiot V. s.r.o.
Česká žula Premiot VI. s.r.o.
Česká žula Premiot VII. s.r.o.
Česká žula Premiot VIII. s.r.o.
Česká žula Premiot IX. s.r.o.
Česká žula Premiot X. s.r.o.
Česká žula Premiot XI. s.r.o.
Česká žula Premiot XII. s.r.o.
Česká žula Premiot XIII. s.r.o.
Moravské břidlicové doly, a.s.
Karolína Residence I. s.r.o.
Karolína Residence s.r.o.
Hotel Karolina s.r.o.
BD P5 Skalka II. s.r.o.
BD P5 Skalka I. s.r.o.
BD P5 Skalka III. s.r.o.
BD P5 Skalka V. s.r.o.
BD P5 Skalka IV. s.r.o.
BD P5 Skalka VII. s.r.o.
BD P5 Skalka X. s.r.o.
BD P5 Skalka VIII. s.r.o.
BD P5 Skalka VI. s.r.o.
BD P5 Skalka IX. s.r.o.
Les Marrons a.s.
Společnosti skupiny Premiot

Zastupování v insolvenci Premiot

Pokud máte zájem o informace z řízení a zastupování, vyplňte jednoduchý kontaktní formulář. Doporučujeme zaslat tyto podklady: scany dluhopisů, emisních podmínek, směnek a dokladů o zaplacení kupní ceny. Následně Vás budeme kontaktovat s návrhem vhodného postupu a podmínkami zastupování. Poté se rozhodnete, jestli nás pověříte zastupováním a hájením Vašich zájmů.

Co pro Vás uděláme?

  • zastupování na jednáních s dlužníkem, resp. s právním zástupcem 
  • sledování insolvenčního rejstříku
  • přihlášení pohledávek do insolvenčního rejstříku
  • účast na přezkumném jednání a schůzi věřitelů
  • případná komunikace se soudem a insolvenčním správcem

Advokát pro kauzu Premiot

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS patří v oblasti správy pohledávek a vymáhání pohledávek k největším advokátním kancelářím. Máme zkušenost s rozmanitým portfoliem pohledávek a jsme současně insolvenční správce se zvláštním povolením, tedy osobou oprávněnou k výkonu správcovské činnosti u finančních institucí a velkých podniků. V soutěži Právnická firma roku, pořádané společností EPRAVO.CZ pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory, se naše advokátní kancelář umístila v roce 2022 i 2023 jako doporučovaná advokátní kancelář pro oblast insolvencí a restrukturalizací. Jednoduše vyplňte formulář nebo napište email a my Vás kontaktujeme s dalším postupem.

Právní poradna, aktuality ke kauze Premiot

Další články ke skupině Premiot


FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.