[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

Přihláška pohledávky do likvidace Sberbank

Přihláška pohledávky do likvidace Sberbank

15. 05. 2022

Účelem likvidace Sberbank je vypořádat majetek banky (likvidační podstatu), vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace (s likvidačním zůstatkem). Likvidátor – Jiřina Lužová po svém jmenování posoudí solventnost Sberbank a podle výsledku bude následovat buď likvidace, nebo insolvenční řízení. Likvidátor banky začne zpeněžovat majetek Sberbank a postupně z výnosů prodeje bude uspokojovat věřitele. V rámci likvidace jsou věřitelé uspokojováni poměrně. Úvěrové portfolio, jakožto nejhodnotnější majetek, teď likvidátor (pravděpodobně) nabídne k odkoupení jiným finančním institucím.

Přihlášení pohledávek do likvidace Sberbank

Likvidátor banky zveřejní bez zbytečného odkladu nejméně dvakrát za sebou alespoň s dvoutýdenním odstupem oznámení společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce od druhého zveřejnění.

Přihláška pohledávky se tedy týká věřitelů, jejichž pohledávka není pojištěna podle zákona o bankách (obce, kraje apod.) nebo přesáhla zákonný limit pro náhradu pohledávky z vkladu vyplácenou Garančním systémem finančního trhu (2,5 milionu korun). Okruh subjektů, které si musí přihlásit přihláškou  pohledávku do likvidace Sberbank je tedy značný.

Uspokojení pohledávek v likvidaci 

Nejvýznamnějším majetkem kromě peněz v rámci aktiv banky jsou úvěry a půjčky klientům (tj. pohledávky banky – výše uvedené úvěrové portfolio). Majetek banky bude vyjádřen v penězích, a to formou znaleckého posudku, tento znalecký posudek zatím nebyl vypracován. Banka udržovala nízký podíl nesplácených úvěrů (dobře řídila půjčené peníze), rovněž tzv. kapitálová přiměřenost se pohybovala na úrovni 17 %, tedy výrazně nad hranicí požadovanou regulátorem (8%). Celkové závazky Sberbank odhadujeme na 70-85 mld. Kč. Úvěry a půjčky klientům odhadujeme na 50-65 mld. Kč a pokladní hotovost ve výši 10 mld. Kč (pozn. jde o náš odhad). Jelikož ČNB postupovala rychle a banka nevyváděla majetek, uspokojení věřitelů očekáváme nadstandardní (náš odhad je přes 70% z nominální hodnoty). Banka byla i během řízení o odnětí licence v relativně dobrém stavu.

V neprospěch vyššího uspokojení pak mluví skutečnost, že v procesu likvidace se zpeněžují aktiva zpravidla za nižší než tržní ceny z důvodu prodeje pod tlakem. Míra uspokojení tak bude záležet na prodejní ceně úvěrového portfolia, na schopnosti vymáhat pohledávky z nesplácených úvěrů ale i z tzv. neúčinných jednání banky.

Zastoupení vůči Sberbank

Jsme připraveni poškozeným klientům ušetřit čas a peníze. Podání přihlášky pohledávky se v některých případech může značně zkomplikovat. Vedle formálně správného podání přihlášky do likvidace spolu se zkompletováním příloh je důležitou službou správné skutkové a právní vyhodnocení pohledávky.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS se specializuje na vymáhání pohledávek, JUDr. Ing. Pavel Fabian je současně jak advokátem, tak insolvenčním správcem se zvláštním povolením (tj. insolvenční správce s oprávněním pro insolvence velkých podniků a finančních institucí, včetně bank). Rádi Vás budeme zastupovat v rámci vymáhání pohledávek za Sberbank. Stačí zaslat email nebo vyplnit poptávkový formulář. Do 2 dnů se Vám ozveme s nabídkou zastupování. 

JUDr. Ing. Pavel Fabian, insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.