Domů 5 Poradna 5 Zastupování věřitelů Sberbank

Zastupování věřitelů Sberbank

Zastupování věřitelů Sberbank

18. 05. 2022

Pokud patříte mezi věřitele Sberbank, je potřeba věnovat pozornost níže uvedenému oznámení likvidátora.

Oznámení o vstupu do likvidace a výzva pro věřitele k přihlášení jejich pohledávek JUDr. Jiřina Lužová, advokátka, ev. č. ČAK 07991, se sídlem Dušní 866/22, 110 00 Praha 1, jako likvidátorka společnosti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 25083325, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4353 („Společnost“), tímto dle ust. § 198 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“), oznamuje, že na základě usnesení Městského soudu v Praze, č.j. 83 Cm 810/2022-7, ze dne 2. května 2022, vstoupila Společnost dne 2. května 2022 do likvidace a paní JUDr. Jiřina Lužová byla jmenována likvidátorkou Společnosti. JUDr. Jiřina Lužová jako likvidátorka Společnosti tímto dle ust. § 198 odst. 2 OZ vyzývá věřitele Společnosti, aby přihlásili své pohledávky vůči Společnosti ve lhůtě do 9. září 2022, a to zasláním přihlášky na (i) adresu sídla Společnosti U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5 nebo (ii) do datové schránky Společnosti. JUDr. Jiřina Lužová, likvidátorka společnosti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci

 

 

Lhůta pro přihlášení pohledávky Sberbank

Pro věřitele je podstatná informace, že přihlášku do likvidace banky je potřebné podat nepozději 9.9.2022. Teprve po této lhůtě by mělo dojít k rozhodnutí, jestli banka proběhne standardním procesem likvidace nebo dojde k insolvenčnímu řízení formou konkurzu, kdy insolvenční zákon jiný způsob řešení úpadku (např. reorganizaci) banky ani neumožňuje. Další postup tedy bude záviset od posouzení likvidátora, který musí určit, zdali je Sberbank předlužena, a pak by byl podán insolvenční návrh.  

 

 

Další kroky v likvidaci Sberbank

V současné době dochází ke zpracování mimořádné účetní uzávěrku a stanovení aktuální hodnoty banky.

Specializace na vymáhání pohledávek

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS patří v oblasti vymáhání pohledávek k největším advokátním kancelářím. Advokátní a insolvenční kancelář FABIAN & PARTNERS má významné zkušenosti s poskytováním komplexních právních služeb v oblasti insolvenčního řízení. Jsme současně insolvenční správce se zvláštním povolením, tedy osobou oprávněnou k výkonu správcovské činnosti u finančních institucí (bank) a velkých podniků. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je subjektem, který hodlá zastupovat větší počet klientů, kterým pak během zastupování v insolvenčním řízení zajistí co nejvyšší výtěžek. Jednoduše vyplňte pohledávkový formulář a my Vás kontaktujeme s dalším postupem.  

 

 

 

JUDr. Ing. Pavel Fabian, insolvenční správce se zvláštním povolením
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

 

 

 

 

 

 

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.