[lwp_divi_breadcrumbs home_text=“Domů“ font_icon=“5||divi||400″ link_color=“#C8AC48″ separator_color=“#C8AC48″ current_text_color=“#C8AC48″ _builder_version=“4.16″ _module_preset=“default“ module_font=“Poppins||||||||“ module_font_size=“16px“ custom_margin=“29px||-1px|||“ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“et_body_layout“][/lwp_divi_breadcrumbs]

WCA International s.r.o. – přihláška pohledávky do insolvence

WCA International s.r.o. – přihláška pohledávky do insolvence

19. 11. 2022

S dalším z alternativních investičních fondů kolektivního investování, na nějž bylo podáno trestní oznámení vzhledem k podezření, že provozoval neoprávněné podnikání, bylo dne 11. listopadu 2022 zahájeno insolvenční řízení, což znamená jedno ─ lze přihlásit pohledávky do tohoto insolvenčního řízení.

Všem věřitelům, kteří do fondu investovali své peníze, nyní nezbývá než uplatnit své nároky a vyčkat jakou hodnotu bude mít zjištěný majetek fondu, ze kterého budou následně jejich pohledávky uspokojovány.

Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení  

Pokud jste investovali své peníze do investičního fondu WCA International s.r.o. neváhejte dlouho se zahájením příslušných právních kroků. Přihláška pohledávky se podává k insolvenčnímu soudu, který vede dané insolvenční řízení dlužníka. Přihlášku lze podat od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku. Tato lhůta činí 2 měsíce od rozhodnutí o úpadku. Již nyní je tedy možné podat přihlášku do insolvenčního řízení WCA International s.r.o.

Naše advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS včele s JUDr. Ing. Pavlem Fabianem,  insolvenčním správcem se zvláštním povolením, se specializuje na zastupování klientů během celého insolvenčního řízení, přičemž v rámci insolvenčního řízení WCA International s.r.o. můžeme nabídnout poškozeným klientům zejména tyto služby:

  1. posouzení nároku a uplatnění pohledávky přihláškou v insolvenčním řízení
  2. zastupování v rámci tzv. incidenčních sporů
  3. účast na přezkumném jednání a na schůzi věřitelů
  4. hlasování na schůzi věřitelů za účelem jmenování věřitelského výboru
  5. uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení

Obdobně jako ve stále probíhající insolvenci bankovního domu Sberbank, nebo v případě insolvence jiných velkých finančních společností jako Arca Investments nebo HELSKE SUSTAINED a.s., budeme průběh insolvence WCA International bedlivě sledovat, naše klienty informovat o všech důležitých událostech a činit za ně kroky v jejich nejlepším zájmu.

Posouzení nároku a uplatnění pohledávky přihláškou v insolvenčním řízení a zastupování v rámci tzv. incidenčních sporů 

Veškeré nároky je nutno uplatnit správně a včas v rámci stanovené lhůty, jinak nebudou v rámci insolvenčního řízení vůbec uspokojovány. Vzhledem ke specifické povaze závazků doporučujeme všem věřitelům uplatňovat své pohledávky přihláškou prostřednictvím specializovaných advokátních kanceláří. V každém jednotlivém případě bude totiž nutno posoudit, zda byla smlouva, na základě které věřitelé své prostředky investovali, platná a bude tedy možné přihlašovat veškeré nároky ze smlouvy, nebo zda tato smlouva platná nebyla a bude možno přihlásit pouze bezdůvodné obohacení ve výši poskytnutého plnění.

Pokud však insolvenční správce nebude s povahou nebo výší přihlášené pohledávky souhlasit a na přezkumném jednání ji i přes správné přihlášení popře, můžeme Vás zastupovat také v případě takto vzniklého incidenčního sporu, abychom prosadili uspokojení Vaší pohledávky.

Účast na přezkumném jednání a schůzi věřitelů

Věřitelé mají v insolvenčním řízení právo dohlížet na průběh řízení a spolurozhodovat o zpeněžení majetkové podstaty. Pro výkon věřitelských práv v rámci insolvence, zejména pro účast na přezkumném jednání a účast a hlasování na schůzi věřitelů za účelem jmenování věřitelského výboru se tedy můžete taktéž nechat naší kanceláří právně zastoupit.

Uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení

Vzhledem k tomu, že WCA International s.r.o. jakožto alternativní investiční fond, ze zákona nesměla nabízet své služby široké veřejnosti a přesto tak činila, čelí nyní z důvodu podezření z neoprávněného podnikání podanému trestnímu oznámení. Doporučujeme všem poškozeným věřitelům, aby své pohledávky prostřednictvím specializovaných kanceláří uplatnili i v rámci trestního řízení a to s ohledem na možnost dalšího vymáhání prostředků, v případě, že v rámci insolvenčního řízení nedojde k úplnému uspokojení jejich nároků.

Kdo Vás bude v insolvenci WCA International s.r.o. zastupovat?

Vymáhání pohledávek vůči investičnímu fondu vykazuje mnoho specifik a je nutné podrobit pohledávku preciznímu posouzení, aby mohl být nárok uplatněn v nejvyšší možné výši. Vzhledem k našemu zaměření právě na tuto oblast pohledávek jsme Vám připraveni s posouzením a přihlášením Vašich pohledávek pomoci a v případě jakýchkoliv nejasností se na nás neváhejte obrátit s dotazem.

JUDr. Ing. Pavel Fabian je advokátem kanceláře FABIAN & PARTNERS se specializací na insolvence, soudní spory a vymáhání pohledávek. Od r. 2008 se zaměřuje na komplexní poradenství v právních a finančních otázkách souvisejících s insolvencí. JUDr. Ing. Pavel Fabian je rovněž likvidátorem a insolvenčním správcem se zvláštním povolením, má za sebou více než 800 insolvencí a několik reorganizací. Je držitelem prověrky Národního bezpečnostního úřadu. Advokátní kancelář má pojištění odpovědnosti ve výši 50 mil. Kč. Naše reference najdete zde.

Jednoduše vyplňte pohledávkový formulář a my Vás kontaktujeme s dalším postupem.

JUDr. Ing. Pavel Fabian, insolvenční správce
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je připravena poskytnout vám v oblasti vymáhání dluhů náležitou právní pomoc.