Domů 5 Vymáhání pohledávek vůči Malina Group

Vymáhání pohledávek vůči Malina Group

  Energetický holding Malina a.s., u nějž objednaly fotovoltaiku tisíce českých domácností, skončil v úpadku. Naše advokátní kancelář má bohaté zkušenosti s hromadným zastoupením věřitelů v podobně rozsáhlých insolvenčních řízeních a buduje silnou skupinu věřitelů, kterým pomůže prosadit uspokojení jejich pohledávek v co nejvyšší míře. Pokud jste také věřitelem společnosti Energetický Holding Malina a.s., je nyní důležité, abyste přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení, neboť po uplynutí stanovené lhůty již nebude možné nepřihlášené pohledávky žádným způsobem vymáhat ani uspokojit.

  Insolvence EH Malina a.s. – konkurs nebo reorganizace?

   Městský soud v Praze rozhodl dne 12. května 2023 o úpadku EH Malina a.s. Společnost ve svém insolvenčním návrhu žádala o možnost řešení svého úpadku reorganizací namísto konkursu, neboť má za to, že nejvyššího uspokojení věřitelů bude dosaženo právě v takovém případě, kdy bude zachován provoz obchodního závodu a dojde k instalacím objednané fotovoltaiky pro zákazníky (byť s časovou prodlevou). Současně společnost uvedla, že je připravena zajistit vstup finančního investora, který bude garantem dokončení instalací zákazníkům.

   V případě reorganizace by se měla společnost snažit sjednaná díla dokončit a pohledávky svých věřitelů uspokojit způsobem dle připravovaného reorganizačního plánu, zatímco v případě konkursu by pak provoz podniku dlužníka končil, veškeré pohledávky budou zesplatněny a všechny se budou uspokojovat poměrně.

   O způsobu řešení úpadku není zatím rozhodnuto a o tom, zda soud vyhoví návrhu na řešení úpadku dlužníka reorganizací, bude jasno až po první schůzi věřitelů.

   N

   Proč vymáhat pohledávku přes PohledavkyOnline.cz?

   • nulové náklady na vymáhání, nic neplatíte předem
   • silnější vyjednávací pozici v rámci věřitelských orgánů
   • zastoupení přední advokátní kanceláří FABIAN & PARTNERS (insolvenční správce se zvláštním povolením a likvidátor)
   • pojištění odpovědnosti 50.000.000 Kč
   • vše lze vyřešit online nebo osobně u nás v Praze/Brně

   Právní zastoupení v insolvenčním řízení Malina

   Naše advokátní kancelář s mnohaletou specializací na insolvenční právo pro Vás bedlivě sleduje vývoj insolvenčního řízení společnosti a je Vám schopna nabídnout komplexní právní služby během celého jeho průběhu. Naše kancelář v rámci insolvenčního řízení EH Malina a.s. zajistí zejména tyto služby:

   a) bezplatné posouzení Vaší pohledávky,
   b) výzva k provedení díla a odstoupení od smlouvy s EH Malina a.s.,
   c) uplatnění Vaší pohledávky přihláškou do insolvenčního řízení,
   d) sledování insolvenčního rejstříku,
   e) účast na přezkumném jednání a schůzi věřitelů,
   f) hlasování na schůzi věřitelů za účelem jmenování věřitelského výboru,
   g) uplatnění pohledávky v případném trestním řízení.

   Ve věci insolvence EH Malina a.s. je možné očekávat vstup státního zastupitelství do insolvenčního řízení a také, že může dojít k zahájení trestního řízení, a to na základě všech podezření, která vyvstala v souvislosti s nezvládnutým hospodaření firmy, možným účelovým vyváděním majetku a s klamavou reklamou.

   Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení Malina

    Všichni zákazníci společnosti EH Malina a.s. musí po prohlášeném úpadku přihlásit svoje pohledávky do insolvenčního řízení přihláškou ve lhůtě do 12. července 2023. Kdo neuplatní své pohledávky přihláškou, ztratí jedinou možnost, jak se svých peněz domoci zpátky.

    Vedle formálně správného podání přihlášky do insolvence, spolu se zkompletováním příloh, je důležitou službou správné skutkové a právní vyhodnocení pohledávky, aby byla vaše pohledávka přihlášena v maximální nárokovatelné výši. Pro přihlášení pohledávky je nutné doložit:

    • právní titul pohledávky (smlouvu o dílo),
    • bankovní výpis či jiný doklad prokazující zaplacení zálohy,
    • výpověď smlouvy, výzvu k úhradě apod.

    Odstoupení od smlouvy Malina

     Ve smlouvách EH Maliny a.s. je stanovena podmínka, že aby mohlo být nárokováno vrácení zálohy, musí zákazník nejprve zhotovitele písemně vyzvat k provedení díla, pokud na výzvu do 30 dnů nezareaguje, tak až v této chvíli je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit a po doručení odstoupení zákazníka od smlouvy má zhotovitel 14 dní na vrácení zákazníkem zaplacené zálohy. Našim klientům doporučujeme dodržet postup dle smlouvy a pohledávky zesplatnit.

      Jak nás kontaktovat?

       V případě zájmu o pomoc při řešení pohledávky vyplňte formulář, který je níže na našem webu (nebo zašlete podklady na info@fabianpartners.cz), vložte skeny nebo fotografie dokumentace k pohledávce – především pak smlouvu o vedení účtu a kopie výpisu účtu s jeho zůstatkem.

       Bez zbytečného odkladu pohledávku zanalyzujeme a vypracujeme nabídku přihlášení pohledávky do konkursu, kterou obdržíte emailem do 24 hodin. Po odsouhlasení nabídky od nás obdržíte emailem plnou moc a další instrukce. Přihlášení pohledávky do insolvence (nebo jiné právní kroky) následně realizujeme do 5-ti pracovních dnů. Budeme vás zastupovat během celého insolvenčního řízení.

       Odměna za právní zastupování

        Posouzení pohledávky na základě Vámi doložených podkladů provedeme zdarma a následně pro Vás vyhodnotíme nejvhodnější postup. Výši jednorázového poplatku za právní služby Vám navrhneme dle rozsahu úkonů, které bude pro co nejúčelnější uplatnění Vaší konkrétní pohledávky vhodné v insolvenčním řízení učinit. Za tímto účelem s námi můžete navázat spolupráci on-line vyplněním formuláře.

        Právní zastoupení v insolvenci Malina

         JUDr. Ing. Pavel Fabian je advokátem kanceláře FABIAN & PARTNERS se specializací na insolvence, soudní spory a vymáhání pohledávek. Od r. 2008 se zaměřuje na komplexní poradenství v právních a finančních otázkách souvisejících s insolvencí. JUDr. Ing. Pavel Fabian je likvidátorem a insolvenčním správcem se zvláštním povolením, má za sebou 900 insolvencí a několik reorganizací. Je držitelem prověrky Národního bezpečnostního úřadu. Advokátní kancelář má pojištění odpovědnosti ve výši 50 mil. Kč. V tuzemské soutěži Právnická firma roku, pořádané společností EPRAVO.CZ  pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory, se naše advokátní kancelář umístila v roce 2022 jako doporučovaná advokátní kancelář pro oblast insolvencí. 

         Napište nám a udělejte tak první krok k úspěšnému vymožení pohledávky.

         Další články ke kauze Malina

         Reference

         Zaslat nezávaznou poptávku

          Kontaktní údaje

          Zpráva

          Příloha

          Přiložte prosím vyfocené nebo naskenované dokumenty týkající se vašeho případu

          Nahrávejte přílohy o maximální celkové velikosti 15 MB

          Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů poskytnutých ve formuláři.

          Nechte se zastupovat advokátem

           Díky službám naší advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS se zbavíte všech starostí s nezaplacenými pohledávkami. Samotné převzetí vymáhání pohledávky advokátem má na dlužníky silný psychologický vliv a snaží se pak svůj dluh splatit sami. U těch zbývajících máte jistotu, že provedeme nezbytné kroky směřující k vymožení dlužné částky, a to vše s odbornou péčí.

           Proč si vybrat FABIAN & PARTNERS?

           • Vše vyřešíte online z klidu domova.
           • Máme vysokou úspěšnost vymáhání pohledávek (81 %).
           • Pohledávky vymáháme v rámci celé ČR.
           • S dlužníkem jednáme vždy korektně, ale zároveň rázně.

           Reference

            “Jsme rádi, že jsme s plnou důvěrou mohli předat řešení našich pohledávek. Oceňujeme především objektivní zhodnocení situace zkušenými advokáty, rychlost v postupu, vstřícnou komunikaci a velmi výhodné podmínky pro nás jako věřitele.”

            Petr Halík

            PROFICIO Marketing

            "Nejdřív jsem se pohledávku snažil vymáhat sám, neustálým upomínáním. Moje trpělivost však není nekonečná, proto jsem se obrátil na pohledavkyonline.cz. Teď je mi jasné, že sám bych nikdy neuspěl. Upomenutí dlužníka kanceláří je daleko větší páka. Mockrát děkuji za rychlé vyřízení problému a profesionální přístup."

            Martin Doležel

            CLUB CAFE s.r.o.