Jak postupovat při nevyplacení mzdy
Vykonal jste řádně svou práci v souladu s pracovní smlouvou nebo dohodou o provedení práce či o pracovní činnosti, kterou jste uzavřel s Vaším zaměstnavatelem, a zaměstnavatel Vám stále nevyplatil [...]