Vymáhání pohledávek v roce 2019 – změny v neprospěch věřitelů
V tomto roce dojde k (vy)řešení otázek novely insolvenčního zákona a exekučního řádu. Za nejzásadnější negativum pro veřitele považuje FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o. novelu v oblasti exekucí.
Jak postupovat při nevyplacení mzdy
Vykonal jste řádně svou práci v souladu s pracovní smlouvou nebo dohodou o provedení práce či o pracovní činnosti, kterou jste uzavřel s Vaším zaměstnavatelem, a zaměstnavatel Vám stále nevyplatil [...]