Rubrika: Vymáhání dluhů

Vymáhání dluhů pomocí platebního rozkazu
Z důvodu obrovského množství případů, které soudy každodenně zažívají, bylo potřeba do českého občanského soudního řízení zavést nástroj, který by ve skutkově jednodušších případech umožnil soudcům rozhodnout tzv. od stolu. [...]
Číst více
Jak postupovat při neplacení výživného
Každý z rodičů má povinnost se o své dítě starat a zajistit jeho základní potřeby. Pokud se ale stane to, že se rodiče jakkoliv nepohodnou a následně rozejdou/rozvedou, neznamená to, [...]
Číst více
Postupy a praktiky dlužníků v osobním bankrotu
Osobního bankrotu se využívá tehdy, když se dlužník potřebuje zbavit svých dluhů a zároveň tak co nejlépe vyhovět jeho věřitelům. Bohužel, ne každý dlužník má dobré úmysly a v praxi [...]
Číst více
Uznání dluhu a dohoda o splátkách jako kompromisní řešení
Jedna ze základních zásad soukromého práva, zásada „pacta sunt servanda“, v sobě obsahuje prakticky celou podstatu smluvního neboli závazkového práva, že smlouvy se mají dodržovat. Občas však v životě může [...]
Číst více
Jak přihlásit pohledávku do insolvence
Zjistili jste, že dlužník, kterému jste půjčili peníze, zažádal o odlužení, neboli je v insolvenčním řízení? Pak je dobré přečíst si následující článek, který vás provede tím, co to vlastně [...]
Číst více
Předžalobní výzva – jak postupovat při vymáhání dluhů
Dluhy se mají platit, přesto určité procento dlužníků své závazky včas neuhradí a je zjevné, že tak ani v budoucnu nemají v úmyslu učinit. Poslední možností, jak se domoci svých peněz, je [...]
Číst více
Jak podat žalobu na neplatiče dluhů a zvýšit své šance na úspěch
V praxi se často stává, že vám odběratelé či kupující nezaplatí za poskytnuté služby nebo dodané zboží. Snaha o smírné vyřešení takového problému pak končí ve chvíli, kdy dlužník nezvedá telefon [...]
Číst více
Jak postupovat, když nájemník neplatí
Nájemník bytu či domu je vůči pronajímateli v postavení slabší strany. Právní úprava tak nájemníkům poskytuje poměrně vysokou míru ochrany, a to prostřednictvím kogentních norem, od kterých se nelze v rámci smluvního [...]
Číst více
Vymáhání pohledávek v roce 2019 – změny v neprospěch věřitelů
V tomto roce dojde k (vy)řešení otázek novely insolvenčního zákona a exekučního řádu. Za nejzásadnější negativum pro veřitele považuje FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o. novelu v oblasti exekucí.
Číst více
Jak postupovat při nevyplacení mzdy
Vykonal jste řádně svou práci v souladu s pracovní smlouvou nebo dohodou o provedení práce či o pracovní činnosti, kterou jste uzavřel s Vaším zaměstnavatelem, a zaměstnavatel Vám stále nevyplatil [...]
Číst více