Vymáhání nároků ze smlouvy o výpůjčce

Vymáhání nároků ze smlouvy o výpůjčce

Smlouva o výpůjčce představuje jeden z typických smluvních typů, se kterými se lze v praxi setkat. Na základě této smlouvy půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc k dočasnému a bezúplatnému užívání. Dle občanského zákoníku není nutné smlouvu...
Vymáhání smluvní pokuty

Vymáhání smluvní pokuty

Smluvní pokuta jako utvrzovací institut v občanském právu, dává dlužníku motivaci k plnění povinností, které mu jsou uloženy smlouvou. Podstatou je dohoda stran smlouvy o následcích v případě porušení smlouvy, kdy dlužník bude mít povinnost nejen splnit utvrzenou...
Helske – přihláška pohledávky do insolvence

Helske – přihláška pohledávky do insolvence

Patříte mezi podvedené klienty HELSKE, která v posledních letech vydala dluhopisy v objemu 1,5 mld. Kč? Úpadek HELSKE bude patřit mezi úpadky největších emitentů korporátních dluhopisů. Krajský soud v Ostravě dne 14.6.2022 zahájil insolvenční řízení se...
Zastupování věřitelů Sberbank

Zastupování věřitelů Sberbank

Účelem likvidace Sberbank je vypořádat majetek banky (likvidační podstatu), vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace (s likvidačním zůstatkem). Likvidátor – Jiřina Lužová po svém jmenování...